AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

Saglabāts no 2006. gada

Par noziedzību…

Publicēts: 06.08.20140 komentāri »

es

MANA KLASISIKĀCIJA

Pirmais līmenis: „Noziedznieks” – atsevišķs bara (sabiedrības) indivīds, kas apzināti pārkāpjot «Likumu», vardarbīgi izmanto vai pakļauj savus sugas brāļus, gūstot sev materiālu labumu vai apmierina savas perversās tieksmes. Atsevišķs noziedznieks darbojas „uz savu roku” un viņu neviens nevada.
.

Otrais līmenis: „Noziedzīgais grupējums” (banda, mafija, partiju vadība un to “sponsori”) – noziedznieku grupa, kuri apvienojušies, lai varētu rīkoties plašāk un neatkarīgāk, gūtu lielākus ienākumus un varu. Šādas grupas parasti darbojas konkrētā teritorijā. Šo grupu vadībā izvirzās nekaunīgākie, stiprākie un nežēlīgākie subjekti.
.

Vairāk »

Par lūgšanu…

Publicēts: 06.08.20140 komentāri »

lugumsLūgšana pārbaudīta un perfekti darbojas pirms jebkurām „demokrātiskām” vēlēšanām.
Juris
———————————————-

Polit-klauna priekšvēlēšanu lūgšana

Ak, mīļie Kungi, da Pestītāji “Mākoņhauzē”, Lemburģijā, Švondersektā un visās citās Muļķu Zemes privātinterešu kom(b)andās, brālībās, biedrībās, klubiņos, nodibinājumos, padomēs, aģentūrās, struktūrās un citās institūcijās, kā arī Muļķu Zemei un tās varenajiem cieši piejūgtajās ofšoru nekurzemēs, pa visu glīši apaļo globusu!
.

Jūs nu klāri redzat manu ērkšķaino un grumbuļaino, politreklāmām u.c. atbilstošiem navarotiem notjūnēto priekšvēlēšanu kampaņas ceļu uz tikai to vienu vienīgo no “100 polit-klaunu balagāna” mīksti polsterētajiem beņķiem. Un tik pat klāri zināt, ka es, kā sacīt jāsaka, pa to nečīboju vis, dzīdamies tikai pēc pasaulīgā goda un varas kāruma apsēts, bet arī dēļ “tautas priekšstāvja” maizes kartītes. Jo, rau, šamā tak ir nokomplektēta ar mērenu taustāmo labumu strēķi: nevāju, regulāri un veselīgi pieaugošu “tautas kalpa” loni, apgreidotu ar daudzām un dažādām prezentnaudiņām, Muļķu Zemes budžeta un Jevropas kāposta ēvelēšanas koordināciju un vēl pulkākām līdzīgi ienesīgām riktēm, korporatīviem, koruptīviem, puskrimināliem, daļēji mafioziem un citiem adekvāta formāta lietišķajiem kontaktiem, “tautas kalpa” imunitātes aizsargširmīša un tamlīdzīgiem, priekš katra viena “vienlīdzīgāko” siles figuranta pašsaprotamiem haļavas standartsīkumiem.
.

Vairāk »

Par transportu…

Publicēts: 06.08.20140 komentāri »

es

Par mehāniskajiem transporta līdzekļiem

Valstī, kurai patiesi rūp savu iedzīvotāju dzīvība un veselība jebkurš mehāniskais transporta līdzeklis (kura kustību neizraisa cilvēka muskuļu spēks) būtu jākvalificē kā paaugstinātas bīstamības avots un jāpielīdzina ierocim. Šāda ieroča lietošanas (mehāniskā transporta līdzekļa vadīšanas) atļauju drīkstētu piešķirt tikai pilngadīgām personām, kuras nelieto alkoholu vai citas narkotiskās vielas, pēc vismaz vienu gadu ilgas un vispusīgas apmācības valsts mācību iestādēs, teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves un visrūpīgākās attiecīgā transporta līdzekļa vadīšanas prasmes pārbaudes gan vasaras, gan ziemas apstākļos.
.

Būt konkrēta mehāniskā transporta līdzekļa vadīšanas atļaujas īpašniekam ir liela privilēģija, valsts institūciju uzticība, kā arī milzīga atbildība valsts un līdzpilsoņu priekšā.
.

Transporta līdzekļa vadīšanas noteikumu neievērošana ir slepkavības mēģinājums, kas tā arī jāsoda: notikuma vietā konfiscējot ieroci (transporta līdzekli), noziedznieku apcietinot un anulējot transporta līdzekļa vadīšanas atļauju.
.

Vairāk »

Par tautu un…

Publicēts: 06.08.20140 komentāri »

es

Par tautu un Dzimteni

Par tautu var saukt tikai tādu cilvēku kopumu, kuri vēsturiski ilgu laiku dzīvojuši kādā konkrētā teritorijā, kurus saista viena valoda, tradīcijas, mentalitāte, kopības sajūta, Dzimtenes mīlestība, patriotisms un atbildība par tautas nākotni, turpinot savu dzimtu.
.

Tautai ir savas noteiktas un stingri ievērojamas morāles un sadzīves normas – uzvedība ģimenē un sabiedrībā, bērnu audzināšanā, sapratnē par labo un ļauno, attieksmē pret savu valsti, citām tautām un valstīm:

  1. Katrs tautietis (tautiete) lepojas ar piederību savai tautai, pāri visam tur tās godu un labo slavu.
  2. Katrs tautietis (tautiete) vēlas dzīvot tikai savā Dzimtenē, strādāt savas ģimenes un tautas labā.
  3. Katrs tautietis (tautiete) ļoti saudzīgi un saprotoši izturas pret savas tautas vēsturiskajām tradīcijām, savas Dzimtenes dabu un visu tās dzīvo radību.
  4. Tautiešu starpā valda saticība, savstarpēja sapratne, draudzība un izpalīdzība, kopīgiem spēkiem tiek apkarota ļaunuma un egoisma intervence.
  5. Katrs tautietis (tautiete) līdz pēdējam elpas vilcienam visiem līdzekļiem aizstāv savu Dzimteni un tautu.
    .

Vairāk »

Par reliģiju…

Publicēts: 06.08.20141 komentārs »

es

Par reliģiju un Dievu

Jebkura reliģija ir dogma, kas balstīta uz neziņu, cilvēka gribas pakļaušanu un bailēm, kas ar viņu notiks pēc nāves. Kā jebkura dogma, arī reliģija, balstās uz postulātu: „tas tā ir tāpēc, ka citādāk tas nevar būt”.
.

Zināms, ka, lai veiksmīgāk pārvaldītu jebkurus dzīvniekus, to skaitā arī cilvēkus (lai gan dzīvniekiem tas ir apvainojoši), tie jāsadala iespējami mazākās grupās un jātur pastāvīgās bailēs un pusbadā. Līdz ar to tiks izpildīts vēl viens svarīgs moments – vairāk uzņēmīgi bezkaunīgu attiecīgā bara (kopienas, tautas) indivīdu tiks pie šo grupu vadības un varēs dzīvot „cieņā” un pārticībā uz pārējo ierindas locekļu rēķina.
.

Zeme (ar Dieva, manuprāt, pareizāk viņu saukt par Radītāju) ziņu, speciāli ir sadalīta daudzās valstīs, kurās cilvēki runā daudzās valodās („sajauca” taču cilvēkiem valodu).
.

Vairāk »

Par brīvību…

Publicēts: 06.08.20140 komentāri »

es

Par brīvību, likumu un sodu

Neviena dzīva būtne uz Zemes (tajā skaitā arī cilvēks) nav un nevar būt pilnīgi brīva.
.

Pat ja uz visas planētas dzīvotu tikai viens cilvēks, arī viņš nebūtu pilnīgi brīvs, jo viņam, savas dzīvības nodrošināšanai, būtu jāievēro virkne noteikumu (nerakstītu „Likumu”), piemēram, daži paši elementārākie:

a) jāmeklē sev pārtika, jāsagādā pajumte un apģērbs;
b) nedrīkst lēkt no augstas kraujas, lai negūtu traumas vai nenosistos;
c) nedrīkst kaitināt par sevi spēcīgākus plēsīgākus dzīvniekus, lai pašu neapēstu;
d) u.t.t. – ik brīdi jāievēro ļoti daudz citu noteikumu, lai spētu saglabāt savu veselību un dzīvību.
.

Vairāk »

Par dzimumiem…

Publicēts: 05.08.20140 komentāri »

es

Par dzimumiem, ģimeni un bērniem

Praktiski visas dzīvās būtnes ir divu dzimumu – mātītes un tēviņi. Katrai no tām Radītājs uzticējis noteiktu funkciju, kuru otra nevar pildīt. Tātad abas ir vajadzīgas savas rases turpināšanai, un abas ir absolūti vienlīdzīgas. Tas viss attiecas arī uz cilvēkiem – vīriešiem un sievietēm. Jebkādas dzimumu privilēģijas un nevienlīdzība ir mākslīgi radīts priekšstats un dogma, kas kalpo kādam izdevīgas politikas veidošanai, cenšoties nostādīt vienu dzimumu pret otru, jo sadalītus indivīdus taču vieglāk pārvaldīt.
.

Kā jebkurā darbā var rasties brāķis, tā arī Radītāja veidojumā – dažu mātīšu un tēviņu smadzenēs var notikt programmas kļūmes – psihiskas un garīgas novirzes. Tā arī rodas atsevišķi eksemplāri geju, lesbiešu un citu novirzienu savas sugas brāķu. Šo Radītāja kļūmi cenšas izmantot un popularizēt dažādu rangu baru vadītāji. Motīvs tas pats – sīkākās grupās sadalītus (vēl jo vairāk – savā apziņā deformētus) indivīdus taču vieglāk pārvaldīt. Kā „viedie vadoņi” varēs īstenot savus egoistiskos plānus, ja vīrieši un sievietes būs vienoti, aizstāvēs un aizsargās viens otru?
.

Vairāk »

Par cilvēku…

Publicēts: 05.08.20140 komentāri »

es

Par cilvēku

Kas un kāda iemesla dēļ radīja vismežonīgāko dzīvo būtni, kura ar baudu sadistiski izmanto un, tikai sava prieka pēc, slepkavo savus sugas brāļus? Kas par postu apkārtējai videi un nāvējošu sērgu visam dzīvajam, nometināja tos dzīvei uz Zemes?
.

Nekas taču nenotiek bez iemesla – jebkura darbība vienmēr kādam ir izdevīga vai nepieciešama. Joprojām nav ticami noskaidrots – vai to izdarīja kādas augstākas civilizācijas zinātnieks-eksperimentētājs (varam saukt viņu par Dievu, Radītāju u.t.t.):
.

1. zinātnisko pētījumu veikšanai:

a) izdzīvošanas spēja nepiemērotā vidē;
b) eksperimenti ar dažādām slimībām;
c) lielu koloniju attīstības formu un to sadzīves pētīšana;
d) sadzīvošana ar ļaunumu, u.t.t.).

.
2. lai iegūtu sev nepieciešamo mums nezināma veida enerģiju. Varbūt, ka arī ļaunums ir Dieva radīts un mūsu dzīvē nepieciešams, lai aktīvāk no mums izdalītos šī Radītājam tik nepieciešamā enerģija (arī karpu dīķos taču ielaiž līdakas, lai karpas būtu kustīgākas, labāk barotos un censtos izdzīvot).
.

Vairāk »

Par dzīvību…

Publicēts: 05.08.20140 komentāri »

esPar dzīvību

Dzīvība ir radīta.

Viss ir dzīvs, savstarpēji saistīts un organizēts vienotā sistēmā:
.

1) Visums (mums zināmais, kā arī vēl nezināmais) visā tā daudzveidībā, daudzslāņainībā, dimensijās un relatīvajā laikā;
.
2) Saules sistēmas planēta Zeme (kā mikroskopisks Visuma elementiņš);
.
3) viss, kas atrodas Zemē, uz Zemes virsmas un gaisā (Zemes ietekmes sfēras robežās);
.
4) visu veidu dzīvās (gan mūsuprāt, gan faktiski) būtnes (gan mums zināmās, gan arī vēl nezināmās), kas mājo Zemē, uz Zemes virsmas un gaisā (Zemes ietekmes sfēras robežās);
.
5) cilvēce, kā viena no dzīvo būtņu (mūsuprāt) populācijām, kas parazitē uz Zemes virsmas.
.

Vairāk »