AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

Saglabāts no 2005. gada

Par to kur esam…

Publicēts: 05.08.20140 komentāri »

es

Kāpēc mēs esam tur, kur esam?

Šis apcerējums radies gan piedzīvojot un analizējot Latvijas „trešo atmodu”, gan uzklausot savu vecāku un radinieku stāstījumus par dzīvi „pirmajā Latvijas brīvvalstī”, gan pazīstot sevi un līdzcilvēkus, gan vērojot šobrīd valstī notiekošo, gan izsakot savas prognozes par Latvijas nākotni.

 .

Par Latviju un latviešiem (tajā skaitā arī mani):

Tā ir maza valsts (pasaules mērogā), kura nekad nav aizstāvējusi savas teritoriālās intereses (Nidas apgabals, Roņu sala, Abrenes rajons u.t.t.) ne cienījusi savu valodu (ne vācu un krievu okupācijas periodos, ne arī šodien).
.

Tā saucamais „latvietis” nospiedošā vairākumā ir iedomīgs, kašķīgs un neuzņēmīgs cilvēciņš, kas neieredz otru cilvēku un viņam ļoti skauž, ja tam klājas labāk.
.

Latvieši vienmēr bijuši un ir strādīgs, pazemīgs, paklausīgs un lēts darbaspēks, kas ātri iemācās savas valsts okupantu valodu un centīgi strādā mīļā miera un vēdera dēļ, vienalga kur un vienalga kā labā.
.

Latvijas valsts vadībā (arī visu svarīgāko dzīves sfēru un uzņēmumu vadībā) 99 % ierēdņu vienmēr bijuši un ir ārzemnieki, pašmāju Kangari, mafiozu grupējumu ielikteņi, vai nekaunīgi pašlabuma meklētāji.
.

Latvietim mainīt savu politisko pārliecību, atkarīgi no valsts varas un pie varas esošās partijas, ir pats par sevi saprotams process – lai tikai būtu iespēja nokļūt tuvāk „silei” un ieņemtu kādu daiļskanīgu, labi apmaksātu amatu (kuram mafijas diriģētajā korī visbiežāk ir tīri butaforiskas funkcijas).
.

Vairāk »