AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

7. sadaļa

udens.

Cilvēku apziņā un vērtību skalā, daudz kas mainījies. Šodien katrs, kurš pārdzīvojis globālo katastrofu, kurš bieži vien tikai pateicoties līdzcilvēku atsaucībai un palīdzībai izdzīvoja, pavisam savādāk izprot cilvēka pašcieņas, veselības un dzīvības noteicošo lomu gan savā un līdzcilvēku dzīvē, gan visas Valsts nākotnē.
.

Šodien Valstī dzīvo tās dibinātāju jaunā paaudze. Daudziem no viņiem ir savi bērni – Valsts dibinātāju mazbērni. Gan vieniem, gan otriem jau no agras bērnības tika mācīta elementārā patiesība – katrs cilvēks ir personība, katrs cilvēks ir jāciena, katrs grūtā brīdī ir jāatbalsta. Nedrīkst palikt par individuālistu, jādzīvo draudzīgā sabiedrībā – tā visiem būs labāk un drošāk. Būs redzams kopīgi paveiktā darba rezultāts, un nebūs jābaidās, ka kāds to var iznīcināt.
.

Azillando tiek darīts viss iespējamais, lai jaunajām paaudzēm nekad nenāktos piedzīvot to, ko viņu vecāki un vecvecāki savulaik pieredzēja, eksistējot „demokrātijas” bandītiskajā vidē. Vidē, kurā cilvēku pašcieņai, veselībai un dzīvībai nebija nekādas vērtības. Vidē, kurā speciāli tika radīti apstākļi, lai sagrautu cilvēku psihi, veselību un attieksmi pret līdzcilvēkiem, kultivējot visu veidu narkomāniju un veicinot noziedzību.

Vairāk »

62. Narkotiskās indes

Publicēts: 16.10.20150 komentāri »

.maizeNeliela atkāpe.

Narkotiskās indes lietošana ir postošākais mantojums no „demokrātiskā” režīma laikiem. Toreiz narkomānija bija pacelta valsts politikas līmenī, „kulturāla” narkotisko vielu lietošana tika reklamēta vienmēr un visur. Narkotikas bija brīvi pieejamas jebkurā „pārtikas” veikalā. Cilvēki bija jāapdullina, jāpadara atkarīgi no narkotikām, lai viņi nesāktu domāt par apkārt notiekošo…

.
Tikai aiz cieņas pret vecāko paaudzi, aiz cieņas pret tiem cilvēkiem, kuri neiedomājami smagos apstākļos, ziedojot savas dzīves labākos gadus, bija cēluši un sargājuši Valsti, «Likums» pagaidām pieļauj dažu narkotisko vielu ierobežotu lietošanu. Daļai vecākās paaudzes iedzīvotāju, alkohola pudele vēl skaitās neatņemams „atpūtas” pasākumu un „svētku” galda atribūts. Iespējams, ka viņi šo netikumu paņems sev līdzi kapā un tikai tad Valsts varēs slēgt pēdējo narkotiku tirgotavu. Vidējā un jaunākā Valsts iedzīvotāju paaudze ir sapratusi šī netikuma graujošo iedarbību un narkotiskās indes praktiski nelieto.
.

Ar katru gadu «Likums» tiek papildināts, nosakot arvien stingrākus un stingrākus ierobežojumus narkotisko vielu ražošanā, tirgošanā un lietošanā. «Likuma» mērķis nav uzreiz aizliegt narkotisko vielu lietošanu, bet pakāpeniski radīt tādus apstākļus, ka narkomāniem agri vai vēlu pašiem būs jāizdara izvēle – lietot un paciest neskaitāmos ierobežojumus, vai nelietot un izbaudīt visas Azillando dotās iespējas.

Vairāk »

udens.

.
Pirmā
līmeņa mācību iestāžu mācību programmās jau no pirmās klases ir priekšmets «Narkomānija». Tajā audzēkņi (diferencēti pēc vecuma grupām) tiek iepazīstināti ar to, kādu iespaidu uz cilvēka ķermeņa orgāniem atstāj narkotiskās indes. Audzēkņiem pakāpeniski (pēc viņu vecuma grupām) praktiski tiek parādīts, kā reālajā dzīvē izskatās, kā uzvedas, kā dzīvo narkomāni un viņu kroplie, fiziski un garīgie slimie bērni.
.

Sasniedzot 14 gadu vecumu, gan meitenēm, gan zēniem notiek speciālas un mērķtiecīgas ekskursijas. Viņiem parāda „brīvā seksa” rezultātus – narkomānu un „kulturālo dzērāju” kroplos bērnus. Parāda pusdzīvos, skābekļa trūkuma dēļ nozilējušos jaundzimušos, kuri savas dzīves pirmos deviņus mēnešus pavadījuši duļķainajā, pēc izsmēķiem smirdošajā mātes smēķētājas augļūdenī.
.

Redzējuši kāds skaists, sārti rozā bērniņš piedzimst mātei, kura nav lietojusi narkotiskās indes. Ekskursiju objektu nomenklatūra nepārtraukti tiek papildināta.

Vairāk »

maize.
Pirmajos gados pēc Azillando izveidošanas, kad praktiski visur valdīja roku darbs, arī kravas transporta līdzekļi bija visai primitīvi – rokas ratiņi, ķerras, u.t.t. Nedaudz vēlāk, kad savulaik sagūstītie, brīvā dabā klīstošie zirgi, jau bija devuši pēcnācējus, radās iespēja izmantot zirgu vilkmes transporta līdzekļus (pajūgus) un zemes apstrādes ierīces (zirgu vilkmes arklus, grābekļus, u.t.t.).
.

Jauns etaps transporta līdzekļu nozarē sākās pēc tam, kad apguva „aktīvā ūdens” ražošanas tehnoloģiju. Valstī sākās iekšdedzes dzinēju izgatavošana un to izmantošana visai primitīvu mehānisko transporta līdzekļu piedziņā.
.

Pirmās „automašīnas” bija ar cietajiem riteņiem, jo bija problēmas uzsākt elastīgo riepu ražošanu. Šādu „automobiļu” maksimālais ātrums bija ap 15 kilometriem stundā. Tomēr arī šādi mehāniskie transporta līdzekļi bija ievērojams atvieglojums ikdienas darbā.

Vairāk »

udens.

.

Azillando teritorijā aizliegts izmantot tādus potenciālus pašnāvību rīkus un līdzcilvēkiem bīstamus mehānismus kā divu un triju riteņu mehāniskos transporta līdzekļus.
.

Konkrētās kategorijas mehāniskā transporta līdzekļa «Vadīšanas Atļauju», pēc rūpīgas teorētiskās apmācības un praktiskās braukšanas eksāmenu (manevrēšana atpakaļgaitā, braukšana pa ielām ar dzīvu satiksmi, braukšana ekstremālos apstākļos – migla, lietus, sniegs, ledus) sekmīgas nokārtošanas, var iegūt tikai pilngadīgs Azillando pilsonis, kurš sasniedzis 20 gadu vecumu.
.

Arī lauksaimniecības tehnikas izmantošanai jāsaņem attiecīga «Ekspluatācijas Atļauja». Šai tehnikai aizliegts pārvietoties pa Valsts nozīmes starprajonu un starppilsētu ceļiem. Nepieciešamības gadījumā lauksaimniecības tehnikas pārvešanai no vienas vietas uz otru, jāizmanto attiecīgi aprīkotas kravas automašīnas.

Vairāk »

maize.

.
.

Azillando visa veida transporta līdzekļu kustība notiek pa ielas vai ceļa labo pusi. «Likums» nosaka, ka transporta līdzekļiem jāievēro sekojoša kustības prioritāšu sistēma:

1. speciālo dienestu transporta līdzekļi;

2. Valsts Prezidenta mašīna;

3. velosipēdisti;

4. sabiedriskais pasažieru transports – pasažieru mikroautobusi un autobusi;

5. vieglās automašīnas;

6. kravas automašīnas.
.

Jebkuru pilsētu un apdzīvoto vietu ielās abos virzienos iekārtotas:

ietves – kājām gājēju, bērnu un invalīdu ratiņu kustībai;

josla riteņbraucējiem (ietve riteņbraucēju kustībai ir slēgta).

Vairāk »

udens.

Visā Valstī stabili funkcionē lēts un apkārtējo vidi nepiesārņojošs sabiedriskais pasažieru transports. «Likums» nosaka, ka sabiedriskajā transporta līdzeklī katram pasažierim jābūt savai sēdvietai. Braukšana, kājās stāvot, ir «Likuma» pārkāpums. Transporta kustības grafiks sastādīts tā, lai potenciālajiem pasažieriem vienmēr paliktu brīvas vairākas sēdvietas.
.

Sabiedriskā pasažieru transporta veidi.

1. pilsētās un apdzīvotās vietās, mehāniskajiem transporta līdzekļiem slēgtajā zonā, pa attiecīgiem maršrutiem kursē pasažieru mikroautobusi;

2. ārpus šīs zonas, pilsētu un citu apdzīvoto vietu robežās, pa attiecīgiem maršrutiem kursē pasažieru mikroautobusi un pasažieru autobusi;

3. starp Valsts rajonu centriem, kā arī starp rajonu centriem un Galvaspilsētu kursē pasažieru ekspreša autobusi.

Vairāk »

maize.SS

Sabiedriskie pasažieru transporta līdzekļi – pasažieru mikroautobusi un autobusi pieder Valsts uzņēmumiem. Katrā Valsts rajonā izveidota „Mikroautobusu bāze” un „Autobusu bāze”, kurā, pēc maiņas darba grafika izpildes, atgriežas un tiek uzglabāti konkrētā „bāzē” pierakstītie transporta līdzekļi. Ja konkrētais transporta līdzeklis tiek noslogots vairākās maiņās, tā vadītāju maiņa notiek tikai savā „bāzē”. Jaunajam vadītājam caurlaižu punktā jāiziet narkotiku tests.
.

Katrā no sabiedrisko pasažieru transporta līdzekļu „bāzēm” ir savs „Remonta un tehnisko apskašu” bloks un, ar «Sardzes» darbiniekiem nokomplektēts, „Caurlaižu punkts”. Katrs sabiedriskā pasažieru transporta līdzeklis reizi pusgadā tiek pakļauts kompleksai tehniskai apskatei, kura notiek sava „parka” „Remonta un tehnisko apskašu” blokā. Pozitīva slēdziena gadījumā, transporta līdzeklim piešķir speciālu „braukšanas atļauju”, kura derīga 180 dienas.

Vairāk »

udens.
.

Lauksaimnieciskā ražošana ir galvenais Azillando eksistences, iedzīvotāju dzīvību un veselību nodrošinošais faktors. Tā ir Valsts „naudas” vienības Monero stabilitātes garants un viens no galvenajiem ārzemju valūtas ieņēmumu avotiem.
.

Tādēļ Valsts, ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem, veicina un atbalsta visu veidu lauksaimniecisko ražošanu. Vienmēr un visur visaugstākās labvēlības statuss tiek piešķirts lauku iedzīvotāju aktivitātēm, viņu ražotajām pārtikas precēm, kas paredzētas pašu vajadzībām un Valsts iekšējam tirgum.
.

Visiem lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem «Likums» stingri reglamentē ievērot saudzējošu attieksmi pret Valsts dabas resursiem (zemi un laistīšanai derīgu saldūdeni). Lauksaimniekiem rūpīgi jāievēro, augsnes ilgtspējīgas ražošanas nodrošināšanai nepieciešamā agrotehnika, cilvēku veselībai nekaitīgu augsnes mēslošanas vielu nomenklatūra un to pielietošanas tehnoloģija.

Vairāk »

maize.

Rūpniecība ir Azillando neatkarības un suverenitātes garants, kā arī viens no galvenajiem iedzīvotāju dzīves līmeni nodrošinošiem faktoriem. Valsts ekonomikas izaugsme nav iedomājama bez iedzīvotāju iniciatīvas visdažādākajās mājamatniecības nozarēs un kooperatīvās uzņēmējdarbības jomās.
.

«Likums» rūpniecisko ražošanu iedala 4 kategorijās:

1. mājamatniecība, kurā konkrētā persona strādā viena pati;

2. darbs ģimenes uzņēmumos (bez algotiem darbiniekiem), kurās atļauts strādāt:

a) vīram un sievai ar vienlīdzīgām īpašuma tiesībām;

b) ģimenes pusaudžiem un nepilngadīgajiem (vecumam piemērotu darbu);

c) vīra vecākiem (tēvam un mātei);

d) sievas vecākiem (tēvam un mātei).

Citus ģimenes saimniecības (uzņēmuma) īpašnieku radus, draugus vai paziņas nodarbināt aizliegts.

3. kooperatīvie uzņēmumi (ar algotiem darbiniekiem);

4. «Rajona Valdes» uzņēmumi (ar algotiem darbiniekiem);

5. Valsts uzņēmumi (ar algotiem darbiniekiem).

.

Valstī nav ārzemju kapitālam vai ārzemniekiem piederošu
rūpniecības preču ražošanas uzņēmumu.

Vairāk »