AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

4. sadaļa

31. Vēlēšanu norise

Publicēts: 16.10.20150 komentāri »

maize.

.

«Rajona Valdes» inspektoru un rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta vēlēšanas notiek vienlaicīgi – katra gada 30. decembrī no pulksten 08:00 līdz 20:00 «Rajona Valdes» telpās.
.

Vecā gada pēdējās divas dienas (30. un 31. decembris), kā arī jaunā gada pirmā diena (1. janvāris) Valstī ir brīvdienas.
.

Piedalīties vēlēšanās ir katra pilsoņa goda pienākums un lojalitātes kritērijs savai Valstij. Katra «Rajona Valde» perfekti nodrošina vēlēšanu procesu (telpas, iekārta, transports, mobilās vēlēšanu komisijas, u.t.t.).
.

Vēlēšanas notiek reālajā laikā ar elektroniskām balsošanas iekārtām, kas savienotas ar Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» datu bāzi. Pilsonis drīkst piedalīties vēlēšanās jebkurā Valsts vēlēšanu iecirknī, bet balsot drīkst tikai par sava rajona kandidātiem.

Vairāk »

udens
Jaunievēlētās «Rajona Valdes» inspektoru pirmā sēde (kas tiešraidē tiek rādīta rajona televīzijā un translēta rajona radio), notiek «Rajona Valdes» telpās 1. janvārī un sākas pulksten 12:00. Sēdi vada vecais «Rajona Valdes» vadītājs. Šajā sēdē katrs jaunais inspektors uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi un perspektīvo darbības programmu savas atbildības sfērā.
.

Pēc tam jaunie inspektori no sava vidus izlozē jauno «Rajona Valdes» vadītāju un viņa vietnieku (izlozē tiek iekļauti visi jaunievēlētie inspektori, izņemot tos, kuri savā uzrunā, argumentēti motivējot savu lēmumu, atteikušies ieņemt šos amatus).

Vairāk »

maize.

Likumdošanas tiesības Azillando deleģētas pilsoņu «Pārstāvju Palātai». Tās sastāvā ir divi pārstāvji (deputāts un viņa palīgs) no katra Valsts rajona. Tie ir augsti kvalificēti speciālisti, kuri teicami orientējas Valsts likumdošanā un pilnībā pārzina sava rajona saimniecisko darbību.
.

Valsts pilsoņu «Pārstāvju Palāta» ir mobila struktūra, kurai nav savas pastāvīgas mītnes Galvaspilsētā. Rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga pamata darbavieta atrodas sava «Rajona Valdes» telpās iekārtotā kabinetā, kurā viņi kopā strādā, ikdienā tiekoties ar saviem vēlētājiem un «Rajona Valdes» darbiniekiem.
.

Valsts nodrošina «Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga darba kabineta tiešo pieslēgumu saviem kolēģiem visos Valsts rajonos. «Rajona Valdes» darbinieki un «Pārstāvju Palātas» deputāts ar palīgu strādā autonomi, viens otra kompetences sfērā neiejaucas, bet cieši sadarbojas, iedzīvotājiem nepieciešamo jautājumu risināšanā.

Vairāk »

udens.

.
.

Ievēlētais «Pārstāvju Palātas» rajona deputāts un viņa palīgs 2. janvārī pulksten 11:00 ierodas Galvaspilsētā «Valsts Kancelejā».
.

Jaunā sasaukuma «Pārstāvju Palātas» pirmā sēde notiek «Valsts Kancelejā» un sākas pulksten 12:00. Tā tiešraidē tiek rādīta Valsts televīzijā un translēta Valsts radio. Sēdi vada līdzšinējais Valsts Prezidents. Šajā sēdē katrs jaunais «Pārstāvju Palātas» deputāts uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi un savu palīgu.
.

Pēc tam jaunievēlētie deputāti no sava vidus izlozē jauno Valsts Prezidentu. Izlozē tiek iekļauti visi deputāti (izņemot deputātu palīgus un tos deputātus, kuri savā uzrunā, argumentēti motivējot savu lēmumu, atteikušies ieņemt šo amatu).

Vairāk »

maize.

«Pārstāvju Palātas» deputāts un viņa palīgs strādā piecas dienas nedēļā — no pirmdienas līdz piektdienai. Viņu darba laiks ir saskaņots ar «Rajona Valdes» personāla darba laiku – astoņas stundas dienā (no pulksten astoņiem rītā). Sestdienā viņi dodas uz «Pārstāvju Palātas» izbraukuma sēdi kādā no Valsts rajoniem. Atpūtas diena – svētdiena.

«Likums» nosaka, ka «Pārstāvju Palātas» deputātam un viņa palīgam šī ir vienīgā darbavieta. Viņiem kategoriski aizliegts apvienot amatus, strādāt vēl kādā darbavietā vai nodarboties ar uzņēmējdarbību. Vienīgais izņēmums (ārpus pamata darba laika) viņiem atļauts piedalīties savas piemājas saimniecības vai ģimenes uzņēmuma darbā. Vadīt ģimenes uzņēmumu viņiem aizliegts.

Izbraukuma sēdēs deputāta palīgs piedalās kā konsultants (bez balss tiesībām). Ja sestdienā deputātiem neizdodas pieņemt lēmumus visos darba kārtībā iekļautajos jautājumos, sēdi turpina svētdienā (šajā gadījumā par uzturu un naktsmājām, deputāti un viņu palīgi maksā no savas kabatas). Sestdienā deputāta un viņa palīga ēdināšana tiek nodrošināta uz Valsts rēķina.

Vairāk »

36. Valsts Prezidents

Publicēts: 16.10.20150 komentāri »

udens.

.
Valsts Prezidenta darbavieta un rezidence atrodas «Valsts Kancelejā», bet dzīves vieta (kopā ar ģimeni) – Valsts īpašumā esošā, vienkāršā divstāvu namā Galvaspilsētā, kurā visu telpu kopējā platība nedrīkst pārsniegt 200 m2. Valsts Prezidenta darba laiks nav normēts.
.

Valsts Prezidentam, vienīgajam no Valsts dienestā strādājošiem, ir četrvietīga dienesta vieglā automašīna un personīgais šoferis, kuram jābūt ģimenes cilvēkam. Šoferis kopā ar ģimeni, visu attiecīgā Valsts Prezidenta pilnvaru laiku, dzīvo viņa nama pirmajā stāvā. Valsts Prezidenta pilnvaru laikā ne viņam pašam, ne šoferim, ne viņu ģimenes locekļiem nav atļauta nekāda veida uzņēmējdarbība.
.

Valsts Prezidentam noteikta konstanta darba apmaksa – 4,0 Kvanto mēnesī (jebkādas piemaksas, prēmijas u.t.t. aizliegtas). Dienesta vajadzībām plānoto prezentācijas pasākumu un ārzemju braucienu izdevumus apstiprina «Pārstāvju Palāta» un apmaksā Valsts.

Vairāk »

37. Valsts Karogs

Publicēts: 16.10.20150 komentāri »

karogsAzillando valstiskie simboli ir «Valsts Karogs» un «Valsts Karodziņš». Tos, piemērotus konkrētiem lietošanas apstākļiem (pēc izmēra un izmantotā materiāla), centralizēti izgatavo tikai vienā Valsts rūpnīcā. Gan «Valsts Karoga», gan «Valsts Karodziņa» garuma un platuma attiecība ir divi pret vienu.
.

«Valsts Karogs» un «Valsts Karodziņš» sastāv no trim horizontālām krāsu joslām:

1. augšējā josla (35% no platuma) – debeszilā krāsā, kuras centrā spīd balta Saule (dzīvības un enerģijas simbols);

2. vidējā josla (50% no platuma) – sulīgas, tumši zaļas zāles krāsā (auglības simbols);

3. apakšējā josla (15% no platuma) – tumši pelēkā krāsā (augsnes – visa dzīvā barotājas simbols).

Vairāk »

38. Valsts vadība

Publicēts: 16.10.20150 komentāri »

maize.

.

.
Azillando ir pārāk maza un viegli pārskatāma, lai būtu reāla nepieciešamība un tā varētu atļauties uzturēt ministriju, departamentu un citu parazītisku struktūru milzīgo birokrātisko aparātu.

Galvaspilsētā ir tikai divas Valsts mēroga administratīvās ēkas – «Valsts Kanceleja» un «Valsts Pārvalde».
.

Valsts centrālā izpildvara ir «Valsts Pārvalde», kuras darba organizācijas pamatprincipi balstās uz sekojošo:

1. «Valsts Pārvaldes» darbinieku pilnvaru laiks nav ierobežots – viņi var strādāt līdz pensijas vecuma sasniegšanai;

Vairāk »

udens.

.
.

Azillando pastāv divu līmeņu pilnībā Valsts apmaksātu apmācību sistēma un stabili darbojas nepieciešamais skaits attiecīgo mācību iestāžu.
.

Pirmais (pamata) līmenis – obligātā 10 gadīgā apmācība. Mācību iestādes atrodas katra Valsts rajona „Administratīvajā centrā”.
.

Otrais (augstākais) līmenis – mācību iestāžu kompleksi atrodas Galvaspilsētā. Visi studenti saņem Valsts stipendiju 1,5 Kvanto apmērā.

Vairāk »

maize.

Pirmā (pamata) līmeņa desmitgadīgās mācību iestādes atrodas katra Valsts rajona „Administratīvā centra” zaļajā zonā. «Likumā» deklarēts, ka tās pilda ļoti atbildīgu un valstiski svarīgu uzdevumu – sagatavo vispusīgi attīstītu un patstāvīgai dzīvei (arī ģimenes dzīvei) sagatavotu, «Likumus» zinošu un par savu rīcību atbildēt spējīgu sabiedrības locekli, kurš:

1. būtu fiziski un garīgi vesels, labā sportiskā formā, staltu stāju, pārliecināts par sevi un jebkurā dzīves situācijā būtu gatavs palīdzēt līdzcilvēkiem;

2. prastu sadarboties ar «Sardzes» dienesta darbiniekiem līdzcilvēku un Valsts drošības garantēšanā;

Vairāk »