AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

74. Valsts dabas resursi

Publicēts: 16.10.2015

maize.

Azillando galvenais dabas resurss ir zeme, kuras piesārņojuma līmenis pieļauj dzīvību – sākot no augu un dzīvnieku valsts līdz cilvēkam. Zeme, kur raduši patvērumu globālajā katastrofā izdzīvojušie dažādu bijušo valstu un tautību cilvēki. Sevišķā cieņā un godā ir lauksaimnieciskai ražošanai derīgas zemes platības.
.

Zeme ir visu Valsts iedzīvotāju kopējs īpašums un, saskaņā ar «Likumu» – to neviens iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa nevar iegūt privātīpašumā. Bet jebkurš Valsts pilngadīgs iedzīvotājs, savas privātmājas būvei un piemājas dārziņa ierīkošanai, uz noteiktu laiku (parasti līdz izīrētāja nāvei) var zemi no Valsts iznomāt. Pēc izīrētāja nāves, zemes nomas līgumu var pagarināt viņa bērni vai mazbērni. Pilsoņiem zemi iznomā par brīvu, bet nepilsoņiem par to jāmaksā nomas maksa.
.

Arī ģimenes saimniecībām un lauksaimniecības kooperatīviem «Rajona Valde» izīrē konkrētas zemes platības. Tas pats attiecas zemi, kas nepieciešama apbūvei, ražošanas un citu objektu celtniecībai. Visos gadījumos katram zemes gabalam ir konkrēts, «Likuma» priekšā atbildīgs, «Rajona Valdes» attiecīgās nozares inspektora apstiprināts, „saimnieks”.

.

Pēc globālās katastrofas, mežu uz zemeslodes ir palicis ļoti maz, koksne ir deficīta un ļoti vērtīga prece. Arī Azillando jebkura koku audze ir stingrā uzskaitē, tiek rūpīgi kopta un pastāvīgi uzraudzīta. Valstī sistemātiski tiek ieguldīts milzīgs darbs koku audžu – jauno mežu stādīšanā un apkopē. Visi meži (kompaktas koku audzes, kuru platība lielāka par 1 hektāru) ir Valsts īpašums, par kuriem atbild «Valsts Pārvaldes» «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» kabinets.
.

Birztalas (brīvā dabā augoši koku puduri) un parki (iekopti ainaviski veidojumi, kas paredzēti cilvēku atpūtai) ir attiecīgās «Rajona Valdes» īpašums. Par tiem atbild «Sabiedrisko darbu, vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors.
.

Pēc globālās katastrofas, dzeršanai un augu laistīšanai derīgs saldūdens ir reti sastopama, grūti iegūstama, deficīta un ļoti vērtīga prece. Azillando jebkurš saldūdens avots ir stingrā uzskaitē, pastāvīgā «Sardzes» dienesta uzraudzībā un pakļauts plānveidīgi regulārai ūdens kvalitātes kontrolei. Dzeramā ūdens avotu aizsardzības zonā jebkāda apbūve, saimnieciskās vai izklaides darbības ir kategoriski aizliegtas.
.

Visi ezeri (ūdenskrātuves, kuru platība lielāka par 0.5 hektāriem), kā arī upes un strauti (tekoša saldūdens avoti, kuru platums jebkurā vietā ir lielāks par 10 metriem) ir Valsts īpašums, par kuriem atbild «Valsts Pārvaldes» «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» kabinets.
.

Strauti un avoti (tekoša saldūdens avoti, kuru platums mazāks par 10 metriem), kā arī dīķi (ūdenskrātuves, kuru platība mazāka par 0.5 hektāriem) ir «Rajona Valdes» īpašums, par kuriem atbild «Sabiedrisko darbu, vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors.
.

Globālo notikumu izraisītais saldūdens tilpņu piesārņojums, kas daļēji skāris arī Azillando, ir galvenais iemesls kādēļ Valstī peldēšanās brīvā dabā atļauta tikai pārbaudītās, speciāli šim nolūkam ierādītās un aprīkotās vietās. Peldvietās regulāri tiek veiktas ūdens kvalitātes pārbaudes un peldsezonas laikā pie tām dežurē «Sardzes» darbinieki.
.

«Likums» nosaka, ka Azillando iedzīvotāju īpašumā nedrīkst būt nekādu šaujamieroču, tajā skaitā medību ieroču. Tādēļ Valstī mednieku nav un privātpersonām jebkādā veidā nogalināt savvaļas dzīvniekus aizliegts. Visos gadījumos, kad cilvēku drošības garantēšanai jāizolē kāds agresīvs vai slims dzīvnieks, tiek pieaicināti «Sardzes» darbinieki.
.

Makšķerēšana Valstī ir atļauta tikai speciāli ierādītās vietās, kur ūdens piesārņojuma līmenis nav būtiski iespaidojis zivju derīgumu lietošanai mājdzīvnieku uzturā. Iedzīvotājiem makšķerēšana ir tikai atpūtas un sporta veids.
.

Noķertās zivis cilvēki pārtikā nelieto!
.

Visu pārtikai nepieciešamo zivju klāstu audzē speciāli uzbūvētās mākslīgās zivju audzētavās. Tajās ļoti rūpīgi tiek kontrolēta gan ūdens un zivju barības kvalitāte, gan produkcijas nekaitīgums cilvēku veselībai.

 

Rakstīt komentāru