AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

71. Produktu atbilstības kritēriji

Publicēts: 16.10.2015

udens.

Neliela atkāpe.

. . Kādreiz, tā saucamajā „demokrātiskajā” režīmā, plānveidīgi īstenojot genocīdu pret savu tautu, plaši tika praktizētas nepārtrauktas, bezjēdzīgas un ierasto dzīves ritmu graujošas „reformas”, „modernizācijas” un „optimizācijas”.

. . Tas bija nepieciešams, lai novērstu iedzīvotāju uzmanību no plānveidīgā, valstiskā līmenī īstenotā valsts infrastruktūras un tautsaimniecības iznīcināšanas procesa, lai cilvēki dzīvotu nepārtrauktā stresā un neziņā, lai viņiem nebūtu ne mazākā priekšstata par savu rītdienu un tālāko nākotni.

. . Katrs vadošais darbinieks (un jo sevišķi – no jauna ieceltais) turēja par savu goda lietu kaut ko „reformēt”, „optimizēt” vai „pilnveidot”. Vienmēr un visur notika nebeidzami procesi, kuru rezultātā tika zaudēts daudz kas, no laika gaitā pārbaudītā un par labu atzītā.

. . Ar bezpalīdzīgas nolemtības sajūtu iedzīvotāji uzzināja atkal par kārtējo likvidēto uzņēmumu, skolu, slimnīcu utt. Vienmēr viņi tika nostādīti jau notikuša fakta priekšā…
.

Azillando valda stabilitāte un vienmērīgi nesteidzīgs dzīves ritms visās dzīves jomās. Nevienā Valsts infrastruktūrā vai saimnieciskajā nozarē nav stresa situāciju un nedrošības sajūtas par nākotni. Viss laika gaitā pārbaudītais un par labu atzītais, tiek sargāts un saglabāts.

.

Katrā Azillando ražotnē strādā speciāli apmācīti darbinieki, kuri pirms jebkuru izmaiņu ieviešanas ražošanā esošā un par labu atzītajā produkcijā, kā arī lai sāktu ražot jaunu produkciju, šos pasākumus izvērtē pēc sekojošiem galvenajiem kritērijiem:

1. Kas un kādu motīvu vadīts, šīs izmaiņas vecajā produkcijā, vai sākt ražot jaunu produkciju ieteicis?

2. Kura persona «Likuma» priekšā uzņemas pilnu atbildību par tās ieviešanas radītajām, iespējams, negatīvajām, sekām?

3. Ar ko jaunā produkcija praktiskā ziņā būs labāka par šobrīd ražoto?

4. Vai uzlabojums ir tik būtisks, ka nepieciešama esošās produkcijas nomaiņa?

5. Vai jaunā produkcija nebūs dārgāka par šobrīd ražoto?

6. Vai jaunā produkcija būs absolūti nekaitīga cilvēka organismam?

7. Vai tā būs praktiska un ērta ikdienas darbā (lietošanā, valkāšanā)?

8. Vai tās ekspluatācijas (lietošanas, valkāšanas) laiks būs garāks nekā vecajai produkcijai?

9. Vai tās utilizācijas procesa atlikumi būs videi nekaitīgāki nekā vecajai produkcijai?

10. Un citus jautājumus, konkrētās produkcijas kvalitātes un tās praktiskās lietošanas atbilstības izpētei. Tikai vispusīgi atbildot uz šiem jautājumiem, tiek pieņemts lēmums par rekomendēto izmaiņu ieviešanas lietderību, vai jauna produkta ražošanas uzsākšanas nepieciešamību.
.

Tādi argumenti kā darbinieku skaita samazināšana vai ražotnes peļņas palielināšana, tiek uzskatīti par nevēlamiem un nepieņemamiem. Bieži vien kāds no tiem ir galvenais iemesls izmaiņu noraidīšanai esošajā produkcijā vai jaunas produkcijas ražošanas atteikšanai.

 .

Rakstīt komentāru