AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

udens.

Visā Valstī stabili funkcionē lēts un apkārtējo vidi nepiesārņojošs sabiedriskais pasažieru transports. «Likums» nosaka, ka sabiedriskajā transporta līdzeklī katram pasažierim jābūt savai sēdvietai. Braukšana, kājās stāvot, ir «Likuma» pārkāpums. Transporta kustības grafiks sastādīts tā, lai potenciālajiem pasažieriem vienmēr paliktu brīvas vairākas sēdvietas.
.

Sabiedriskā pasažieru transporta veidi.

1. pilsētās un apdzīvotās vietās, mehāniskajiem transporta līdzekļiem slēgtajā zonā, pa attiecīgiem maršrutiem kursē pasažieru mikroautobusi;

2. ārpus šīs zonas, pilsētu un citu apdzīvoto vietu robežās, pa attiecīgiem maršrutiem kursē pasažieru mikroautobusi un pasažieru autobusi;

3. starp Valsts rajonu centriem, kā arī starp rajonu centriem un Galvaspilsētu kursē pasažieru ekspreša autobusi.

.

Sabiedriskā pasažieru transporta kustība organizēta sekojoši.

Pirmais līmenis – pilsētu un apdzīvoto vietu robežās strādā visu diennakti pēc dienas un nakts grafika;

Azillando iedzīvotājiem, jebkurā Valsts rajonā, «Pirmā» līmeņa sabiedriskā pasažieru transporta izmantošana ir bez maksas.

Otrais (rajona) līmenis – starp rajona pilsētām, apdzīvotām vietām un rajona centru kursē ne retāk kā 10 reizes diennaktī;

Trešais (starprajonu) līmenis – starp rajonu centriem (ne retāk kā 8 reizes diennaktī)

Ceturtais (Valsts) līmenis – no visu rajonu centriem uz galvaspilsētu un atpakaļ (ne retāk kā 6 reizes diennaktī).
.

«Otrā», «Trešā» un «Ceturtā» līmeņa sabiedriskā pasažieru transporta pasažieri par braucienu maksā pie šofera, ievadot savu «Bankas Karti» transporta līdzeklī uzstādītā norēķinu iekārtā.

.

Rakstīt komentāru