AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

60. „Nepilnās” ģimenes

Publicēts: 16.10.2015

maize.

 

Ar terminu „nepilnā” tiek apzīmēta ģimene, kurā bērnu audzina tikai māte vai tikai tēvs. Bērna vecvecāki (vectēvs, vecāmāte) šajā gadījumā netiek uzskatīti par bērna ģimenes locekļiem.
.

Vairāku paaudžu rūgtā dzīves pieredze rāda, ka „nepilnā” ģimenē augušam bērnam, liegts iepazīt reālos dzīves apstākļus un gūt pilnīgu priekšstatu par dzīvi pilnvērtīgā ģimenē. Šādos apstākļos audzis bērns pats nekad nevarēs izveidot savu pilnvērtīgu ģimeni. Vēl ļaunāk – visbiežāk tieši viņš būs galvenais iemesls savas nākamās ģimenes iziršanai.
.

„Nepilna” ģimene var izveidoties šādos gadījumos:

1. šķiršanās dēļ no ģimenes aizgājis tēvs vai māte;

2. ģimenē miris tēvs vai māte;

3. ģimenē miruši gan tēvs, gan māte;

4. bērns piedzimis vientuļai (neprecētai) sievietei

.

Pirmajā un otrajā gadījumā ģimene nonāk «Rajona Valdes» uzskaitē, kas nekavējoties sniedz nepieciešamo palīdzību, lai bērnam (bērniem) nodrošinātu normālas dzīves, iztikas un mācību apstākļus.
.

Pēc gada (365 kalendāra dienām) iespējami divi varianti:

1. ģimenē palikušā bērna (bērnu) māte vai tēvs atrod jaunu dzīves draugu, kurš bērnu (bērnus) oficiāli adoptē un ņem savā aizbildniecībā. Nodibinot šādu ģimeni bērns (bērni) paliek jaunajā ģimenē;

2. bērnu māte vai tēvs netur par vajadzīgu dibināt jaunu ģimeni un turpināt savu bērnu audzināšanu normālos apstākļos. Šajā gadījumā bērns (bērni) tiek nodoti Valsts aprūpē un audzināšanā. Vēl pēc gada bērns (bērni) var tikt nodots (nodoti) adoptācijā citai pilnai ģimenei.
.

Trešajā gadījumā iespējami trīs varianti:

1. bērna (bērnu) audzināšanu oficiāli uzņemas tuvākie radinieki, kuriem ir pilna ģimene. Šādā gadījumā Valsts izmaksā audžuģimenei ikmēneša pabalstu 1,0 Kvanto apmērā par katru nepilngadīgo bērnu;

2. bērna (bērnu) audzināšanu uzņemas Valsts piemeklēta audžuģimene – tad Valsts izmaksā audžuģimenei ikmēneša pabalstu 1,5 Kvanto apmērā par katru nepilngadīgo bērnu;

3. bērns (bērni) tiek nodoti pilnā Valsts aprūpē audzināšanas un mācību iestādē.
.

Ceturtais gadījums, kurš faktiski ir mantojums no kādreizējās „demokrātiskās” sabiedrības izlaidības, visatļautības un bezatbildības perioda, šodien sastopams ārkārtīgi reti un jāapskata sīkāk.
.

Sievietes, kurām piedzimis ārlaulības bērns, šodienas sabiedrībā tiek raksturotas kā izlaidīgas, egoistiskas, nenopietna rakstura un garīgi nelīdzsvarotas, kuras pirmajā vietā stāda personīgās ambīcijas. Viņas nav spējušas pievērst sev līdzcilvēku un sabiedrības uzmanību ar korektiem līdzekļiem, tādēļ vēlas paaugstināt savu sociālo statusu un bieži vien arī materiālo stāvokli uz bērna rēķina. Būt „vientuļām mātēm” ļoti daudzām sievietēm ir savdabīgs pašapmierināšanās veids. Kā šādā „nepilnā” ģimenē jūtas, garīgi un fiziski attīstās bērns – tas viņas interesē vismazāk.
.

Šādas sievietes vairumā gadījumu pašas ir augušas „nepilnās” ģimenēs, un viņu apziņa jau no agras bērnības ir deformēta. Zemapziņā viņas bieži vien neieredz vīriešus, ir egoistiskas un nav spējīgas uzņemties atbildību par ģimenes dzīvi un laulātā drauga pienākumiem. Tas var būt izšķirošais faktors darba ņēmējam izvēloties sev darbiniekus un parasti viņām neuztic darbu Valsts dienestā.
.

Bērns, kas ar neprecētas sievietes piekrišanu dzimis pēc izvarošanas, pēc viņas rakstiska iesnieguma var tikt nodots Valsts audzināšanā (par kuru jāmaksā nebūs), bet pretējā gadījumā stājas spēkā „nepilnās” ģimenes statuss.
.

Precētie, kad bērns ar abu ģimenes laulāto draugu piekrišanu dzimis pēc sievas izvarošanas, šo jautājumu izlemj savlaicīgi un paši – vai nu audzināt bērnu savā ģimenē, vai nodot Valsts aprūpē un audzināšanā (par kuru jāmaksā nebūs).
.

Ja bērns piedzimis nepilngadīgai sievietei, viņš nekavējoties tiek nodots Valsts aprūpē un audzināšanā. Māte un tēvs tiek nosūtīti uz «Darba Iestādi». Abi vecāki ar savu darbu kompensē Valstij bērna uzturēšanas un audzināšanas izdevumus. Mātei sasniedzot 20 gadu vecumu, abi vecāki – māte un tēvs tiek atbrīvoti.
.

Ja viņi gada laikā nolemj precēties, tad pēc visu bērna audzināšanai nepieciešamo apstākļu nodrošināšanas, viņiem atļauts bērnu tālāk audzināt savā ģimenē.
.

Ja viņi gada laikā neapprecas, bērns līdz savai pilngadībai paliek Valsts aprūpē un audzināšanā. Abi vecāki, papildus savam pamata darbam strādājot obligātos sabiedriskos darbus, atlīdzina Valstij visus izdevumus par sava bērna audzināšanu.
.

Ja bērna vecāki neapprecas, bet māte gada laikā izveido ģimeni, kurā jaunais vīrs bērnu oficiāli adoptē un ņem savā aizbildniecībā, tad bērnam atļauts dzīvot savas mātes jaunajā ģimenē (ja tajā viņam nodrošināti visi «Likumā» noteiktie dzīves apstākļi).
.

Bioloģiskais tēvs līdz sava bērna pilngadībai, papildus savam pamata darbam, strādā obligātos sabiedriskos darbus, lai bērna mātes ģimenei ik mēnesi kompensētu sava bērna audzināšanas izdevumus 1,0 Kvanto apmērā. Tikšanās ar bērnu viņam nav atļauta. Ja tēvs gada laikā pirmais nodibina savu ģimeni ar citu sievieti, tad audzināt bērnu savā ģimenē viņam nav atļauts.
.

Aborti, jebkurā tā veidā, Azillando ir aizliegti un gan māte, gan abortu veikusī persona tiek tiesāti par tīšu slepkavību. Ārkārtējos izņēmuma gadījumos, kad, veselības stāvokļa dēļ, dzemdību risks mātei pārsniedz 50% (pēc Valsts Galvenā ārsta parakstīta ārstu konsilija slēdziena), «Augstākā Tiesa», cenšoties saglabāt mātei dzīvību, var atļaut sievietei izdarīt abortu 2. līmeņa ārstniecības iestādē.

.

Rakstīt komentāru