AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

56. Laulības un ģimene

Publicēts: 16.10.2015

maize.

.
«Likums» nosaka, ka ģimene ir Azillando stabilitātes pamats un nākotnes garants. Valsts, ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem, atbalsta un aizsargā iedzīvotāju izveidotās normālās ģimenes – vīrietis, sieviete un bērni.
.

Nepieciešamās pamatzināšanas par pienākumiem un atbildību, kas līgavainim un līgavai jāuzņemas dibinot ģimeni, tiek apgūtas 1. līmeņa mācību iestāžu 10. klasēs, atsevišķa mācību priekšmeta veidā.
.

Lai novērstu jebkuru subjektīvismu, šo mācību priekšmetu pasniedz divi pedagogi – vīrietis un sieviete, kuriem pašiem jābūt ģimenes cilvēkiem.
.

Izveidot ģimeni un radīt bērnus ir valstiski svarīgs lēmums, kuru atļauts pieņemt tikai pilngadīgām personām, kuras nav jaunākas par 20 gadiem. Parasti ģimeni dibina 22 līdz 25 gadu vecumā, kad jau uzkrāta zināma dzīves pieredze, iegūta finansiālā neatkarība un nobriedusi vēlēšanās radīt bērnus.

.

Pirms stāties laulībā, līgava un līgavainis savlaicīgi iziet ļoti rūpīgu medicīnisko apskati un tālāk rīkojas tikai pēc ārsta slēdziena saņemšanas. Nolemjot dibināt ģimeni, viņi savas «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektoram iesniedz sekojošus dokumentus:

1. abu parakstītu «Laulību pieteikumu»;

2. medicīniskās apskates izziņas, ar kurām abi iepazinušies un parakstījuši;

3. savas mantiskā un finansiālā stāvokļa «Deklarācijas», ar kurām abi iepazinušies un parakstījuši;

4. līgavaiņa «Dzīves Vēstures» kopiju, kuru parakstījusi līgava;

5. līgavas «Dzīves Vēstures» kopiju, kuru parakstījis līgavainis;

6. abu parakstīto «Laulību Līguma» projektu.

. . «Laulību līgumu» līgavainis un līgava sastāda kopīgi pirms «Laulību Pieteikuma» parakstīšanas. Tas ir ļoti svarīgs dokuments stabilu un savstarpēji saprotošu attiecību veidošanai un saglabāšanai nākotnē gan starp vīru un sievu, gan visā ģimenē, kad tajā jau būs bērni.

. . «Laulību Līgums» tiek sastādīts ļoti rūpīgi un detalizēti. Tas ir pat svarīgāks dokuments par «Darba Līgumu», jo nepieciešamības gadījumā darbu var nomainīt bez problēmām. Bet dzīvesbiedru šķiršanās gadījumā jau iejaucas Valsts «Likums» un šī procedūra ir ārkārtīgi smaga un psiholoģiski nospiedoša gan katram pieaugušajam ģimenes loceklim, gan (un vēl jo vairāk) bērniem. Ar visām no tā izrietošajām sekām katram bijušās ģimenes loceklim.

. . Tādēļ līgavainis un līgava šajā savas ģimenes veidošanas „darba līgumā” ieraksta tos „vājos” punktus, kuri, viņaprāt, varētu būt par pamatu kaut mazākajām savstarpējām nesaskaņām jaunajā ģimenē. Sākot no dzīvesvietas līdz dzīvokļa apkopšanai, no ēdiena gatavošanas līdz trauku mazgāšanai, no ģērbšanās stila līdz ārpus mājas izklaidēm, no tā, cik bieži sievai var „sāpēt galva” līdz tam, cik bieži un „ļoti noguris” drīkst būt vīrs. Un vēl bezgala daudz kā, kas, viņuprāt, varētu būt svarīgi ģimenes stabilitātes garantēšanai.

. . «Laulību Līguma» punktu sistemātiski pārkāpumi var būt par iemeslu, lai «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektors pieņemtu izskatīšanai laulības šķiršanas pieteikumu. Turklāt – vainīgā puse būs «Laulību Līguma» noteikumu pārkāpējs(ja).

.
7. «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektors 48 stundu laikā pārbauda iesniegtos dokumentus, precizē un apstiprina «Laulību Līguma» noteikumus, saskaņo laulību ceremonijas laiku.
.

8. Izvēlētajā laikā «Rajona Valdē» notiek laulību ceremonija, kurā klātesot līgavas un līgavaiņa vecākiem un draugiem, jaunā ģimene svinīgi tiek reģistrēta Valsts «Iedzīvotāju Reģistrā».

.

Rakstīt komentāru