AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

54. Darba nespējīgie iedzīvotāji

Publicēts: 16.10.2015

maize.

.

Azillando uzņemas pilnu atbildību, kontrolē un nodrošina normālus dzīves apstākļus visiem saviem darba nespējīgiem iedzīvotājiem. «Likums» darba nespējīgos Valsts iedzīvotājus iedala sekojošās grupās:

1. grupa –iedzīvotājs ir nepilngadīgs un:

1.1. dzīvo pie saviem vecākiem vai aizbildņiem;

1.2. dzīvo Valsts pansionātā.
.

2. grupa – iedzīvotājs ir pilngadīgs un:

2.1. dzīvo pie saviem vecākiem vai aizbildņiem;

2.2. dzīvo viens pats un var sevi apkopt;

2.3. dzīvo viens pats un nevar sevi apkopt;

2.4. dzīvo Valsts pansionātā.

.

Jebkurā gadījumā Valsts nodrošina visiem darba nespējīgajam iedzīvotājiem normālus dzīves apstākļus, iztiku, nepieciešamo sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzību.
.

Azillando atbildība un pienākumi pret saviem darba nespējīgiem iedzīvotājiem noteikti attiecīgajā «Likuma» sadaļā tā, lai nekādā gadījumā darba nespējīgais vai invalīds nesaņemtu mēneša pabalstu mazāku par 1,5 Kvanto.
.

Papildus tam Valsts pilnībā apmaksā visus izdevumus, kuri saistīti ar darba nespējīgo iedzīvotāju speciālo vajadzību apmierināšanu (speciālas gultas, jebkuras konstrukcijas ratiņkrēsli, speciālais inventārs, palīgierīces u.t.t), kā arī (pēc viņu vēlēšanās) – uzturēšanos, iztiku, aprūpi un medicīnisko palīdzību labiekārtotos Valsts pansionātos.

.

Rakstīt komentāru