AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

52. Valsts nodokļu sistēma

Publicēts: 16.10.2015

maize.

Azillando ar «Likumu» noteikta viena un laika gaitā nemainīga nodokļu sistēma. Katrs darba spējīgais iedzīvotājs daļu savu ienākumu pārskaita Valstij savas un līdzcilvēku drošības, veselības aizsardzības, apmācības, Valsts aizsardzības un citu vajadzību nodrošināšanai.
.

Valsts reizi gada ceturksnī apkopo nodokļu ieņēmumus, izdevumus un centrālajā presē dod detalizētu atskaiti par atskaites periodā Valsts budžetā ienākušajām un izlietotajām summām.
.

«Likums» nosaka šādas nodokļu likmes:

.
1. līmenis:   ienākumi līdz 1,0 Kvanto (ieskaitot) – nodoklis nav jāmaksā;
2. līmenis:   ienākumi lielāki par 1,0 līdz 2,0 Kvanto (ieskaitot)……… 5 %;
3. līmenis:   ienākumi lielāki par 2,0 līdz 3,0 Kvanto (ieskaitot)……. 10 %;
4. līmenis:   ienākumi lielāki par 3,0 līdz 4,0 Kvanto (ieskaitot)……. 15 %;
5. līmenis:   ienākumi lielāki par 4,0 līdz 5,0 Kvanto (ieskaitot)……. 20 %;
6. līmenis:   ienākumi lielāki par 5,0 līdz 6,0 Kvanto (ieskaitot)……. 25 %;
7. līmenis:   ienākumi lielāki par 6,0 līdz 7,0 Kvanto (ieskaitot)……. 30 %;
8. līmenis:   ienākumi lielāki par 7,0 līdz 8,0 Kvanto (ieskaitot)……. 35 %;
9. līmenis:   ienākumi lielāki par 8,0 līdz 9,0 Kvanto (ieskaitot)……. 40 %;
10. līmenis:   ienākumi lielāki par 9,0 līdz 10,0 Kvanto (ieskaitot)… 45 %;
11. līmenis:   ienākumi lielāki par 10,0 Kvanto…………………………… 50 %.

.

Nekādu citu nodokļu, atvilkumu, atskaitījumu utt. no strādājošo darba algas Azillando nav un saskaņā ar «Likumu» nedrīkst būt.
.

„Darba devējs”, no kopējā darba algas fonda, ik mēnesi maksā Valstij 10% lielu algotā darbaspēka izmantošanas nodokli.
.

«Likums» nosaka, ka «Valsts Banka» sadarbībā ar «Uzņēmumu Reģistru» kontrolē visu kooperatīvo, «Rajona Valžu» un Valsts uzņēmumu (kas izmanto algotus darbiniekus) finansiālo darbību, to ienākumus, izdevumus un «Likumā» noteikto nodokļu nomaksu.

 .

Rakstīt komentāru