AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

24. Valsts apbūve

Publicēts: 16.10.2015

udens.

.
Azillando galvenokārt ir viena un divu stāvu apbūve. Arī administratīvās ēkas, ražošanas korpusi un jebkuras citas nozīmes celtnes pārsvarā nav augstākas par diviem stāviem, jo «Likums» nosaka:
.

1. lai garantētu cilvēku drošību un ātru evakuāciju ārkārtas gadījumos, jebkuras ēkas, kurās paredzēta liela cilvēku koncentrācija – mācību un medicīnas iestādes, veikali un tirgi, kultūras, mākslas un atpūtas celtnes, būvējamas tikai vienstāvu;
.

2. dzīvojamās ēkas nedrīkst būt augstākas par diviem stāviem.
.

3. lauku apvidos (ārpus pilsētām un apdzīvotām vietām) privātmājas, saimniecības ēkas, kā arī ģimenes saimniecību un ražošanas objektu ēkas nospiedošā vairumā tiek būvētas vienstāvu, jo tās ir ātri uzceļamas, lēti ekspluatējamas, viegli remontējamas un labi iekļaujas lauku ainavā.

.

4. izņēmuma kārtā, saņemot speciālu Valsts «Būvinspekcijas» atļauju, Galvaspilsētā administratīvās ēkas var būvēt līdz triju stāvu augstumam.

Trīsstāvu ēku projektos jābūt paredzētiem autonomiem evakuācijas ceļiem no katra stāva, kas garantē tajos atrodošos cilvēku absolūtu drošību un ātru evakuāciju ārkārtas apstākļos (ugunsgrēks, zemestrīce, u.t.t.).

Šādas trīsstāvu ēkas, kā īpaši bīstamas, atrodas Valsts «Būvinspekcijas» pastāvīgā uzraudzībā.

Šo ēku ekspluatācija un uzturēšana pienācīgā kārtībā prasa speciālas iekārtas un apmācīta personāla klātbūtni, kas ir nesamērīgi dārgi.

.

Rakstīt komentāru