AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

udens.

. . «Es zinu, kā tas notiek. Kā cilvēki, kas darbojas modē, kultūrā, mākslā, mūzikā un sportā un nopietni pieejot savai lietai, pazaudē realitātes sajūtu.

. . Ir ļoti cienījami, ja cilvēks nopietni izturas pret to, ko viņš dara – vai tas būtu treniņš maratonam, vai Omara Haijama vārsmu atdzeja.

. . Tomēr, kad šim cilvēkam, atvainojiet, sabruks māja vai nomirs visi radinieki, viņam vairs nebūs izvēles iespēju – pamanīt vai nepamanīt, ka viņa nodarbe ir nesvarīga. Ne tikai sabiedrībai, bet pat paša kailajai dzīvībai.

. . Māksla, mode un sports ir otršķirīgi. Tas ir tas, ko cilvēks dara, kad viņš ir paēdis un laimīgs, un kad viņam ir pietiekami daudz brīva laika, lai „meklētu sevi” un „pierādītu sevi”.»

Agnese Krivade, 2008
————————————

 .

Azillando visas kultūras un mākslas iestādes, kā arī tajās strādājošie ietilpst sekundārajā – tā saucamajā „vaļasprieka” sfērā. No pamatdarba brīvajā laikā, savu vaļasprieku īsteno gan mākslas un mūzikas entuziasti, gan aktīvā dzīvesveida piekritēji. «Rajona Valdes», savu iespēju robežās, atbalsta kultūras, mākslas un sporta pasākumus, kā arī bez maksas piešķir telpas pašdarbnieku nodarbībām.

Zināšanai.

Azillando netiek kultivēta kultūras un mākslas darbinieku “kasta” kā to savulaik darīja „demokrātiskajā” sabiedrībā. „Mākslinieki” netiek izcelti un ikdienā slavināti ne plašsaziņas līdzekļos, ne presē – viņi tikai īsteno savu vaļasprieku, kas jebkurā gadījumā nav tik svarīgs kā darbs ražošanas, mācību, medicīnas un vēl daudzās citās sfērās.

Viņi ne ar ko nav labāki vai vairāk cienījami par jebkuras citas profesijas strādniekiem un speciālistiem. Bieži vien pat otrādi – vairāk cienījami un vajadzīgi ir labi maizes cepēji, galdnieki, šoferi, šuvēji, kurpnieki un citu visai sabiedrībai vitāli svarīgu profesiju darbinieki. Jebkurā gadījumā, bez gleznas vai teātra izrādes var iztikt, bet bez maizes – nu nekādi.

.

Valstī nepastāv arī tā saucamais „profesionālais sports”, kad cilvēks, piedaloties „gladiatoru cīņās”, milzīgo fizisko un garīgo pārslodžu dēļ strauji sagrauj savu veselību un jau pēc nedaudziem gadiem kļūst par invalīdu. Šāda fiziski apdāvinātu indivīdu veselību graujoša prakse tika kultivēta tā saucamajā „demokrātiskajā” režīmā, kad visu noteica tikai un vienīgi nauda.
.

Azillando rajonu līmenī pastāv visdažādāko mākslas novirzienu pašdarbības kolektīvi un sporta veidu biedrības. To dalībnieki uz mēģinājumiem un treniņiem ierodas tikai no darba brīvajā laikā. Jebkuri pašdarbības kolektīvu priekšnesumi un sporta sacensības tiek rīkotas tikai brīvdienās. Pašdarbnieki un sporta entuziasti samaksu par to nesaņem un skatītājiem uz šiem pasākumiem ieeja ir brīva. Vienīgais noteikums – uz pasākumiem, kuri notiks telpās ar ierobežotu vietu skaitu, «Rajona Valdē» «Kultūras un sporta» inspektora birojā, savlaicīgi ir jāsaņem „Ieejas kartes”.
.

Galvaspilsētā atrodas tikai šādas profesionālas, Valsts uzturētas un ar augstas kvalifikācijas darbiniekiem nokomplektētas mākslas, kultūras un vispār izzinošas iestādes:

1. Valsts „Teātris” (ar trim aktieru kolektīviem un visu nepieciešamo palīgpersonālu);

2. Valsts „Koncertzāle” (ar diviem orķestriem, vienu kori un nepieciešamajiem tehniskajiem darbiniekiem);

3. Valsts „Galerija” (ar Valsts arhīvu un Valsts bibliotēku).

.
Šīs Valstī ir vienīgās mākslas un kultūras iestādes, uz kuru apmeklējumiem par maksu savlaicīgi jāiegādājas „Ieejas biļetes”. Tās var iegādāties sava «Rajona Valdē» «Kultūras un sporta» inspektora birojā. Visām Valsts daudzbērnu ģimenēm (kurās ir trīs un vairāk bērnu). šo iestāžu apmeklējumi ir bez maksas. Brīvbiļetes var saņemt savas «Rajona Valdes» «Kultūras un sporta» inspektora birojā.

 .

Rakstīt komentāru