AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

Par „krīzi”…

Publicēts: 05.08.2014

es

„Krīzes” pārvarēšanas programma

Ņemot vērā, ka valstī ir ekonomiskā krīze (un ne tikai), kuras pārvarēšanai steidzīgi nepieciešams pielietot radikālus līdzekļus (piemēram, valdības piedāvāto algu „iesaldēšanu”), es piedāvāju citu daudz iedarbīgāku līdzekli šīs problēmas atrisināšanai visīsākajos termiņos:

 .

No nākamā mēneša pirmā datuma:

1. Absolūti visiem valsts aparāta darbiniekiem, neatkarīgi no viņu ieņemamā amata – sākot ar valsts Prezidentu, Saeimas un Ministru kabineta locekļiem, visādiem tur departamentu darbiniekiem, valsts pilnvarniekiem, padomniekiem utt. līdz pat pašvaldību un to struktūrvienību vadītājiem, darba algu noteikt valsts oficiālā iztikas minimuma apmērā. Tiek aizliegtas jebkādas prēmijas un citas piemaksas. Darba algu izmaksāt reizi mēnesī skaidrā naudā (lai iemācās skaitīt).

2. Iepriekš minētais attiecas arī uz visiem reālu produkciju neražojošo firmu, studiju, kantoru, utt. vadītājiem un to darbiniekiem. Šajās struktūrvienībās ieteikt štatu samazināšanu un 75% no ieekonomētā darba algas fonda atļaut izmaksāt ierindas darbiniekiem, kuri reāli izpilda papildus pienākumus un ražo produkciju valsts iekšējam tirgum.

.

.

3. Lai šie „krīzes” pārvarēšanas pasākumi ātrāk dotu reālu atdevi – no rītdienas visiem punktos Nr.1 un Nr. 2 minētajiem darbiniekiem „iesaldēt” jebkurus bankas kontus gan Latvijā, gan jebkurā citā pasaules valstī un anulēt jebkuras norēķinu kartes.

4. Jebkuras punktos 1. un 2. minēto darbinieku ģimenes mēnesī drīkst iztērēt ne vairāk kā oficiālais iztikas minimums reizināts ar strādājošo skaitu ģimenē.

5. Punkta 4. pārkāpējiem nekavējoties tiek piemērots sods – pilnīga vai daļēja mantas konfiskācija.

6. Šie „krīzes” pārvarēšanas pasākumi tiek atcelti brīdī, kad Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis un strādājošo minimālā darba alga, sasniedz iedzīvotāju dzīves līmeni Norvēģijā.

 .

Esmu absolūti pārliecināts, ka jau trešajā mēnesī pēc šo pasākumu ieviešanas:

1. Punktā Nr. 1 minēto darbinieku skaits samazināsies par 80%. Protams, būs milzīgs troksnis, jo katrs atlaistais taču jutīsies nepamatoti „diskriminēts”.

2. vairāk kā 70% no punktā Nr. 2 minētajām iestādēm tiks likvidētas kā absolūti nevajadzīgas. Atlikušās 30% sāks ražot kaut ko reālu un valsts iedzīvotājiem vajadzīgu;

3. Jau pēc mēneša valstī tiks noteikts trīs reizes lielāks oficiālais iztikas minimums, bet pēc trim mēnešiem – piecas reizes lielāks;

4. „Treknie” laiki nebūs jāgaida gadiem, bet būs iestājušies jau pēc šiem trim mēnešiem. Protams, līdz Norvēģijas līmenim tomēr kāds gads, cītīgi strādājot, būs jāpagaida!

Tad varbūt varēsim arī sākt domāt par to, kā atgriezt Dzimtenē kaut vai daļu no pasaulē izklīdušajiem tautiešiem.

Juris, 2008

.

Rakstīt komentāru