AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

es4. etaps – līdz 30. dienas pusnaktij

1. Indes tirdzniecība no autobusiem atļauta 30 dienas. Šajā laika posmā pašvaldības, ar valsts finansiāli-materiālo atbalstu, iegādājas centralizēti izgatavotus siltinātus, labi vēdināmus, ziemas laikā apkurināmus pārvietojamos vagoniņus, kas personāla vajadzībām nokomplektēti ar tualeti un izlietni roku mazgāšanai.
.

2. Vagoniņi ir melnā krāsā, uz visām četrām to ārsienām redzams vismaz kvadrātmetru liels „nāves simbols” (balts galvaskauss ar diviem sakrustotiem stilba kauliem) un lieli uzraksti sarkanā krāsā NARKOTISKĀS INDES. Ārpus noteiktā darba laika indes vagoniņā neuzglabā – tās pieved pulksten 11:30 un nerealizēto pārpalikumu aizved atpakaļ uz vairumtirdzniecības bāzi pulksten 18:15. Nepieciešamības gadījumā, papildus indi konkrētam realizācijas punktam piegādā ar centralizēto transportu.
.

.

3. Indes tirdzniecības vagoniņus novieto pašvaldības norādītās vietās pilsētu un apdzīvoto vietu nomalēs, bet ne tuvāk par 300 metriem no dzīvojamām ēkām, ne tuvāk par 500 metriem no jebkurām ražošanas vai biroja telpām un ne tuvāk par 1000 metriem no jebkurām mācību vai pirmsskolas vecuma bērnu iestādēm. Ja tas nav iespējams, tad indes tirdzniecības vagoniņi var tikt novietoti ārpus pilsētu vai apdzīvoto vietu administratīvajām robežām.
.

4. Izveidots, nokomplektēts un darbu sācis valsts «Antinarkotiku Centrs», kas tieši pakļauts Valsts Prezidentam. Apstiprināts tā štatu saraksts – 10 darbinieki.
.

5. Arī no indes tirdzniecības vagoniņiem pārdošana atļauta tikai darba dienās no pulksten 12:00 līdz 18:00. Pircējam jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu. Katram pircējam jāuzrāda sava pase (vadītāja apliecība vai citi personu apliecinoši dokumenti nav derīgi).
.

6. Katrs indes tirdzniecības vagoniņš aprīkots ar kases aparātu un tam pieslēgtu portatīvo datoru, kas caur internetu savienots ar valsts ,,Antinarkotiku Centru». Pārdevējam, no pircēja uzrādītās pases, jāievada kases aparātā pircēja personas kods. Vienai personai vienā reizē atļauts iegādāties tikai vienu paciņu (20 gab.) pirmās grupas indi un vienu puslitra pudeli otrās grupas indi. Katram pircējam iepirkšanos atļauts veikt vienu reizi dienā – ar kases aparātu savienotais dators kontrolē šī noteikuma ievērošanu. Nosūtīto datu kopijas tiek saglabātas datora cietajā diskā.
.

7. Aizliegta legāli iegādātās indes lietošana jebkurās sabiedriskās vietās (uz ielas, kafejnīcās, bāros, restorānos, spēļu zālēs, utt., utt.). Šo noteikumu pārkāpējus valsts vai pašvaldību policijas darbinieki aiztur notikuma vietā, nodod tuvākajā policijas iecirknī, kur tiem automātiski piemēro 7 kalendāra dienu ilgus sabiedriskos darbus. Nekādas pretenzijas par kavēto pamata darbu vai citiem it kā „attaisnojošiem” iemesliem netiek pieņemtas. Konkrētās sabiedriskās vietas īpašnieks pirmajā reizē tiek brīdināts, bet otrajā reizē šī iestāde tiek slēgta.
.

8. Valstī izveidotas vairākas «MONOPOLPREČU» noliktavas ar militāru apsardzi, kurās, līdz nodošanai realizācijā, tiek glabāti gan «Likuma» pirmajā dienā nacionalizētie indes uzkrājumi, gan jaunā, no ražošanas uzņēmumiem pievestā, produkcija. Narkotiskās indes ražošanas uzņēmumiem ik dienas jāizved uz šīm noliktavām visa diennaktī saražotā produkcija.
.

9. Indēm pakāpeniski tiek paaugstināta realizācijas cena un nodokļi: «Akcīzes» nodoklis līdz 150%, «Pievienotās vērtības» nodoklis līdz 150%.
.

10. «Antinarkotiku Centrā» tiek apstrādāta un sistematizēta informācija no visiem indes pārdošanas vagoniņiem: cik un kādas indes dienā pārdotas, pircēju personas kodi, utt. No iegūtajiem datiem tiek veidota un ikdienas papildināta datu bāze par indes tirdzniecības apjomu valstī un tās lietotājiem.
.

11. Ar valdības rīkojumu atbloķēts speciālais valsts «ANTINARKO» konts, kurā uzkrātos līdzekļus atļauts izmantot (pēc finansējuma prioritātes)

a) narkomānu rīcības rezultātā cietušo ārstēšanas izdevumu apmaksai 100% apmērā;

b) ikmēneša palīdzībai no narkomānu noziedzīgās darbības cietušo ģimenēm;

c) līdz 3% no šīs budžeta sadaļas līdzekļiem — valsts «Antinarkotiku Centra» uzturēšanai un tā personāla darba apmaksai;

d) jebkuru citu darbību finansēšana no valsts «ANTINARKO» konta kategoriski aizliegta. Personīgi materiāli atbildīgā amatpersona – valsts Bankas prezidents.

.
12. Ar valdības rīkojumu atbloķēti arī speciālie pašvaldību «NARKO» konti. Tajos uzkrātos un ik dienas papildus ienākošos līdzekļus atļauts izmantot sekojošiem mērķiem (pēc finansējuma prioritātes):

a) narkotiskās indes realizācijas brigāžu darba apmaksai;

b) brigāžu šoferu rīcībā nodoto autobusu ekspluatācijas izdevumu segšanai (degviela, remonts, tehniskā apskate, apdrošināšana, u.c.);

c) pakāpeniskai valsts aizdevuma (kas ņemts indes tirdzniecības vagoniņu un to aprīkojuma – kases aparātu, datoru un nepieciešamās programmatūras iegādei) atmaksai;

d) pašvaldības policistu un iedzīvotāju prēmēšanai par pagrīdes indes ražotņu un tirdzniecības punktu atklāšanu un likvidēšanu;

e) jebkuru citu darbību finansēšana no pašvaldību «NARKO» konta kategoriski aizliegta. Personīgi materiāli atbildīgā amatpersona – attiecīgās pašvaldības vadītājs.

.
13. Rajonu pašvaldības kontrolē oficiālās indes tirdzniecības vietas un to noslogojumu:

a) konstatējot, ka kādā vietā veidojas garas rindas – palielina tirdzniecības vagoniņu skaitu;
b) ja pieprasījums krītas, samazina tirdzniecības punktu dislokāciju un skaitu.

.
14. Sākta visaptveroša indes lietošanas antireklāma – valsts televīzijai uzdots steidzami sagatavot un sistemātiski pārraidīt patiesu un izzinošu informāciju par indes graujošo iedarbību uz cilvēka organismu. Turklāt, neaprobežojoties tikai ar lekcijām un priekšlasījumiem, bet organizējot tiešās pārraides no traumu punktiem, slimnīcām (tajā skaitā – psihoneiroloģiskajām), invalīdu namiem un pansionātiem, kuros ārstējas vai dzīvo narkomāni un viņu upuri.
.

15. Televīzijai uzdots sistemātiski rādīt reālus skatus un dot paskaidrojošu informāciju par transporta negadījumiem, kautiņiem, ģimenes strīdiem un jebkurām citām traģēdijām, kas saistītas ar indes lietošanu.
.

16. Un pats galvenais – gan televīzijā, gan radio, gan presē obligāti jānosauc sižetos pieminēto narkomānu vārdi, uzvārdi un viņu dzīves vietas! Iedzīvotājiem jāzina „savi varoņi”.

.

5. etaps – līdz 60. dienas pusnaktij

1. Visi indes ražošanas uzņēmumi ir nacionalizēti un pakļauti absolūtai valsts kontrolei. Visa informācija par šo uzņēmumu darbību, ražošanas izmaksām, saražotās produkcijas apjomu, sortimentu utt. ir brīvi pieejama attiecīgā uzņēmuma mājas lapā internetā un speciālā „Ziņojumu” stendā pie katras ražotnes caurlaides. Šī informācija ik dienas tiek aktualizēta un par to personīgi atbildīgā persona – rūpnīcas (ražotnes) direktors (vadītājs).
.

2. Panākta otrās grupas indes ražošana atbilstoši reālajam patēriņam, deficīts nepastāv. Liekās ražošanas jaudas pārprofilētas bezalkoholisko dzērienu ražošanai. Visā valstī izveidots optimāls indes tirdzniecības punktu tīkls.
.

3. Valstī noteikta jauna otrās grupas indes klasifikācija, atkarībā no etilspirta koncentrācijas:

1. kategorija – «NARKO-10» — līdz 10% etilspirta;
2. kategorija – «NARKO-20» — līdz 20% etilspirta;
3. kategorija – «NARKO-30» — līdz 30% etilspirta;
4. kategorija – «NARKO-40» — līdz 40% etilspirta.

.
4. Visas otrās grupas indes tiek pildītas vienādās 0,5 litru tilpuma tumšās plastikāta pudelēs. Visu pudeles cilindriskās daļas vrsmu sedz asins sarkana etiķete, kuru „grezno” nāves simbols (baltas krāsas galvaskauss un divi sakrustoti stilba kauli). Aizliegta jebkuru „labskanīgu” apzīmējumu iekļaušana indes tirgus nosaukumā (zelta, dzidrais, sevišķais, stiprais, sausais, u.c.).
.

5. Etiķetes uzrakstā ar vismaz 10 mm augstu šriftu jābūt norādītam:

a) indes tirgus nosaukumam, piemēram: alus, vīns, degvīns;
b) galvenās izejvielas, piemēram: miežu, vīnogu, kartupeļu;
c) indes kategorija, piemēram: «NARKO-30»;
d) ar vismaz 5 mm augstu šriftu jābūt norādītai rūpnīcai (ražotnei), izgatavošanas datumam un izstrādājuma partijas kodam.

.
6. Vienas markas zema nikotīna satura cigaretes ar filtru tiek importētas. Speciālā ražotnē katra cigarešu paciņa tiek aplīmēta ar melnas krāsas apvalku. Visu paciņas priekšpusi aizņem nāves simbols (baltas krāsas galvaskauss un divi sakrustoti stilba kauli). Paciņas otrās puses virsma aizņemta ar nikotīna saēstu plaušu attēlu uz balta fona. Uz cigarešu paciņām nav nekādu uzrakstu.
.

7. «Likums» nosaka, ka 5. etapa beigās otrās grupas indes sortiments, katrā no kategorijām, jāsašaurina līdz četriem tirgus nosaukumiem.

.

6. etaps – līdz 180. dienas pusnaktij

1. Pārtraukts visu veidu un nosaukumu bezalkoholisko dzērienu imports – tos no dabīgām izejvielām, izgatavo uz vietas valstī.
.

2. Līdz 6. etapa beigām otrās grupas indes sortiments jāsamazina līdz diviem katrā kategorijā (viens saldens, otrs – parastais etilspirta šķīdums ūdenī), un maksimāli jāpietuvinās atļautajai etilspirta koncentrācijai katrā kategorijā.
.

3. Valsts «Antinarkotiku Centrs», sācis reāli izmantot pusgada laikā savākto informāciju par indes patēriņu valstī un tās lietotājiem.
.

4. Tiek atcelts valstī uz laiku ieviestais sevišķs režīms, kas bija saistīts ar narkomānijas ierobežošanas pasākumiem.

.

Rakstīt komentāru