AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

esNarkomānijas ierobežošanas programma

.
Priekšvārds

Zinu, ka daudziem šis „sacerējums” liksies utopisks, demokrātiskās „brīvības” ierobežojošs, pārāk bargs pret „nelaimīgajiem” narkotisko vielu lietotājiem, „cilvēka tiesību” (lasi narkomānu ekskluzīvo tiesību nerēķināties ar līdzcilvēkiem) pārkāpums, utt., utt..
.

Zinu, ka atradīsies ne mazums visvisādu narkomafijas uzturētu „ekspertu” un pseidozinātnieku, kas ar putām uz lūpām centīsies pierādīt, ka šāda «Likuma» pieņemšana nav pieļaujama, ka tas nedos nekādus pozitīvus rezultātus.
.

Zinu arī, ka viss zemāk minētais ļoti nepatiks tā saucamiem „kulturālajiem dzērājiem un smēkētājiem”, kuriem nospļauties par savu, savu bērnu un līdzcilvēku veselību.
.

.

Zinu, ka viss zemāk minētais ļoti nepatiks tiem, kuriem apdullināšanās „kaifs” ir vienīgais veids kā „atpūsties”.
.

Zinu, ka daudzi jo daudzi pilnā nopietnībā iebildīs, ka šādas «Likuma» normas nav ieviešamas dzīvē tik īsā laika posmā – gada laikā.
.

Bet es zinu – ja cilvēks ir iedziļinājies narkotisko vielu aprites un lietošanas būtībā, izpratis, kam tāda sistēma ir izdevīga un kas šādi iedzīvojas uz līdzcilvēku veselības un dzīvības rēķina, tad atsevišķs indivīds narkotisko vielu lietošanu var pārtraukt vienā dienā! Pareizāk sakot – vienā momentā, kad apzināti pieņemts šāds izšķirošs lēmums. Tā ir pārbaudīta patiesība!
.

Protams, lai izkustinātu tik „ierūsējušu mašīnu” kā mafiozu grupējumu (t.s. – partiju) varā nokļuvušo un „optimizācijas” pirmsnāves konvulsijās drebošo „valsti”, kā arī tik nodzērušos vergu baru kā mēs visi – būs vajadzīgs vesels gads.

Vesels gads no mūsu dzīves…

=============================

 .

1. Ievada vietā

Pirms sākt visas valsts mērogā reāli ierobežot mūsdienu sabiedrību pārņēmušo narkomānijas sērgu, nospiedošam vairākumam cilvēku ir jāsaprot, ka narkomānijas pamatā ir starptautisko narkotiku karteļu un pašmāju „nāves tirgoņu” tirgoņu nepiesātināmā peļņas kāre, kā arī absolūta vienaldzība pret līdzcilvēku veselību un dzīvību. Ievērojamu daļu savu ienākumu viņi izlieto valstu atbildīgo amatpersonu uzpirkšanai, lai tiktu lobētas viņu intereses. Milzīgi līdzekļi tiek veltīti visu veidu narkotiku lietotāju (kā esošo, tā potenciālo – sevišķi bērnu un jaunatnes) psiholoģiskai apstrādei ar visu veidu reklāmām – sākot no „cilvēka tiesību” (lasi – narkomānu ekskluzīvo tiesību) propagandas, līdz totālai narkomānijas reklāmai televīzijas „šovos”, kinofilmās, teātra iestudējumos, jebkurās skatēs, izstādēs, koncertprogrammās, glancētajos žurnālos, kā arī absolūti visos citos masu informācijas līdzekļos un publiskos pasākumos – dienu un nakti, vienmēr un visur.
.

Narkomafija pēdējos gados atradusi jaunu „progresīvu” un „demokrātisku” narkotiku reklāmas paņēmienu – „cīņu pret narkotikām”. Viņi zina, ka svārstīgus cilvēkus un jo sevišķi – jaunatni, vienmēr var ieinteresēt „pamēģināt” to, kas aizliegts un pret ko „cīnās” oficiālā propaganda. „Nāves tirgoņi” ļoti labi apzinās, ka daudzas narkotiskās vielas (sevišķi – sintētiskās) pietiek tikai vienu-divas reizes „pamēģināt”, lai šis „mēģinātājs” būtu nokļuvis viņu valgos līdz mūža beigām.
.

Bez visa iepriekš minētā apzināšanās valsts vadībā un tās pārvaldes struktūrvienībās, nav iespējams sākt reālu narkomānijas sērgas ierobežošanu. Tad tā atkal būs tikai kārtējā „cīņa” pret narkomāniju, kas veiksmīgi pildītu šajā „biznesā” iesaistīto personu kabatas. Protams – uz valsts iedzīvotāju veselības un dzīvību rēķina – kā tas jau noticis līdz šim.
.

Protams, ka „nāves tirgoņu” kontrolētie un devīgi sponsorētie masu informācijas līdzekļi un tā saucamie „cilvēka tiesību” (narkomānu tiesības augstāk par visu) aizstāvji, kā arī paši narkomāni, „kulturālie dzērāji un smēķētāji” par šādu savu „tiesību” zaimošanu būs ļoti sašutuši.
.

Viss zemāk teiktais domāts cilvēkiem, kuru saprātu un gribasspēku vēl nav paralizējis indīgais narkotiku „zirneklis”, cilvēkiem, kuri jau atraduši sevī spēku, pārraut šī „zirnekļa” tīklus. Ģimenēm, kuras nomoka un terorizē narkomāni.
.

Bet, ja pašiem narkomāniem zemāk teiktais nepatīk (šaubos vai daudzi no viņiem vispār izlasīs šo sacerājumu) – tā jau ir viņu problēma…
.

Un vēl – jebkurš no mums saprot, ka cilvēka ķermenī ieperinājušos ļaundabīgu audzēju NEKAD nevar izārstēt tikai ar runāšanu un pārliecināšanu. VIENMĒR jālieto ķirurģiska iejaukšanās. Tas pats attiecas uz narkomāniju – obligāti jālieto „skalpelis” («Likuma» spēks).
.

Valsts (ja to rakstām ar lielo burtu) ir ATBILDĪGA par saviem iedzīvotājiem! Atbildīga par drošu un veselīgu dzīves apstākļu nodrošināšanu katram iedzīvotājam! Pretējā gadījumā tāda „valsts”, kas, neko pretī nedodot, tikai iekasē nodokļus un bez jebkādas kontroles tos izlieto nezināmiem mērķiem, nevienam tās teritorijā dzīvojošam Cilvēkam (ar lielo burtu) nav vajadzīga!

.

2. Pasākumi pakāpeniskai narkomānijas ierobežošanai.

No parlamenta:

„Izprotot narkotisko vielu graujošo iedarbību uz cilvēka organismu, reālu viņa veselības un dzīvības apdraudējumu, apzinoties katastrofāli zemo dzimstības līmeni, jaundzimušo ārkārtīgi slikto garīgās un fiziskās veselības stāvokli, (kam par iemeslu ir vecāku-narkomānu bezatbildība), masveidīgo šķirto laulību skaitu un nepilno ģimeņu negatīvo iespaidu uz bērnu attīstību (bez attiecīgas pieredzes viņi nebūs spējīgi nodibināt un pildīt savus pienākumus pilnvērtīgā ģimenē), kā arī vēloties atgūt iedzīvotāju uzticību un pierādīt spēju reāli kontrolēt situāciju valstī, valdība izstrādāja, Parlaments pieņēma, un Prezidents izsludina likumu «Narkomānijas ierobežošana» (turpmāk — tekstā «Likums»). «Likuma» normu ieviešana dzīvē notiks pakāpeniski – etapos (ar stingri noteiktu izpildes termiņu).
.

Šim nolūkam valsts mobilizē visus nepeciešamos resursus: gan valsts un pašvaldību policijas darbiniekus, gan bruņoto spēku personālu, gan narkomānu tīklos nesapinušos līdzcilvēkus. Narkomānijas sērgas reālai apkarošanai, valstī uz laiku tiek ieviests sevišķs režīms (tajās sfērās, kuras saistītas ar narkotikām un to apriti).”

.

Galvenās «Likuma» tēzes:

1. «Likums» stājas spēkā nekavējoties – brīdī, kad to paraksta Valsts Prezidents.
.

2. Noteikt šādu narkotisko vielu klasifikāciju:

1. grupatabakas un citu indīgo augu izstrādājumi, kas paredzēti smēķēšanai, šņaukšanai, zelēšanai vai lietošanai jebkurā citā veidā (izņemot šajos augos esošo aktīvo vielu klātbūtni ārstnieciskajos preparātos, kurus lieto ārstniecības iestādēs un pārdod aptiekās pret ārsta izrakstītu stingrās uzskaites recepti);

2. grupa – jebkuri alkoholu (etilspirtu – etanolu: C2H5OH) saturoši šķidrumi (izņemot šīs vielas klātbūtni ārstnieciskajos preparātos, kurus lieto ārstniecības iestādēs un pārdod aptiekās pret ārsta izrakstītu stingrās uzskaites recepti);

3. grupajebkuras citas psihoaktīvās vielas – gan dabīgas, gan sintētiskās izcelsmes (stimulanti, depresanti, halucinogēni u.c.), neatkarīgi no to agregātstāvokļa – cieta, šķidra vai gāzveida (izņemot „Veselības ministrijas” reglamentētās vielas, kas stacionārajās ārstniecības iestādēs lietojamas narkozei, sāpju mazināšanai vai citām šauri specifiskām ārstnieciskām procedūrām, pēc galvenā ārsta speciāla rīkojuma).

.
3. Visu triju iepriekš minēto grupu produktus saukt par «Narkotiskajām indēm» (turpmāk tekstā – indes).
.

4. Cilvēki, kuri lieto vienu vai vairākas iepriekš minētās indes (neatkarīgi no daudzuma un biežuma) tiek atzīti par narkomāniem.
.

5. Pirmās un otrās grupas indes lietot NAV AIZLIEGTS, bet to lietošana tiek IEROBEŽOTA.
.

6. Trešās grupas indes lietošana tiek AIZLIEGTA.
.

7. Uz narkotiskajām indēm tiek ieviests valsts monopols.
.

8. Valstī esošās pirmās un otrās grupas indes realizācija tiek pārtraukta un to krājumi bloķēti.
.

9. Visas (ārpus ārstniecības iestādēm) atklātās trešās grupas indes tiek konfiscētas un iznīcinātas.
.

10. Jebkuras narkotiskās indes imports tiek pārtraukts un to piegādes līgumi anulēti.
.

11. Visām valstī esošajām oficiālajām narkotiskās indes ražotnēm uz 48 stundām jāpārtrauc darbs un jāveic kompleksa inventarizācija (gan produkcijas, gan izejvielu). Turpmāk savas produkcijas izlaide viņām jāsaskaņo ar reālo pieprasījumu valsts iekšēja tirgū.
.

12. Narkotisko indes eksports aizliegts.

.

Likuma izpildes etapi

.
1. etaps
1. etaps – līdz pulkstens 24:00 likuma izsludināšanas dienā

(«Likuma» izpildē to dēvē par „pirmo” dienu)

.
1. Visi valsts televīzijas kanāli un radio stacijas ik pusstundu informē iedzīvotājus par referenduma rezultātem un pieņemto «Likumu». Ar sirēnu palīdzību, tiek pievērsta iedzīvotāju uzmanība šai svarīgajai informācijai.
.

2. Valsts un pašvaldību policija pārtrauc indes pārdošanu veikalos, restorānos, kafejnīcās, bāros, spēļu zālēs un jebkurās citās tās realizācijas vietās.
.

3. Valsts un pašvaldību policija, nepieciešamības gadījumā piesaistot bruņoto spēku un zemessardzes personālu, pārņem savā kontrolē visas indes ražotnes, kā arī tās uzglabāšanas vietas – veikalu noliktavas, vairumtirdzniecības bāzes, u.c.
.

4. Valsts un pašvaldību policija izlēmīgi pārtrauc trešās grupas indes pārdošanu, apcietinot gan to pircējus, gan pārdevējus, gan izgatavotājus, gan ievedējus valstī, turklāt:

a) izgatavotājus, vai ievedējus valstī, soda kā par tīšu slepkavību;

b) pārdevējus soda kā par slepkavības mēģinājumu;

c) ja indes pircējs pirmo reizi nonāk policijas uzmanības lokā, viņš tiek aizturēts un ievietots speciālā ārstniecības iestādē, abstinences („lauzēja”) fāzes pārvarēšanai. Par pirmo atrašanās reizi šajā ārstniecības iestādē narkomānam nav jāmaksā;

d) pēc izrakstīšanas no ārstniecības iestādes, viņam uz gadu tiek nozīmēta pastāvīga obligātā darbavieta. Viņu regulāri apmeklē un pārbauda uzraudzības dienesta darbinieks;

e) ja narkomāns nonāk policijas uzmanības lokā atkārtoti, viņu nekavējoties arestē un uz trim gadiem ievieto slēgta režīma ārstnieciskajā darba iestādē. Līdzekļus sevis uzturēšanai šajā iestādē, narkomāns nopelna pats. Apstākļi, kādos viņš dzīvos, kāda būs viņa pārtika, ir tieši atkarīga no pašrocīgi padarītā darba apjoma un kvalitātes.

.

2. etaps – līdz otrās dienas pusnaktij

1. Joprojām visi valsts televīzijas kanāli un radio stacijas ik pusstundu informē iedzīvotājus par pieņemto «Likumu».
.

2. Visu preses izdevumu pirmajā lapā iedzīvotāji tiek informēti par pieņemto «Likumu», tā izpildes etapiem un skaidrojumu par šī «Likuma» normu pārkāpumu sekām. Tiek apturēta indes reklāma absolūti visos preses izdevumos un citos iespieddarbos.
.

3. Valsts un pašvaldību policijas darbinieku tiešā uzraudzībā un konvoja pavadībā, no realizācijas izņemtās indes izved no veikalu, kafejnīcu, bāru, restorānu un jebkuru citu bijušo realizācijas vietu noliktavām un koncentrē stacionārās noliktavās, kas nodrošinātas ar bruņotu apsardzi.
.

4. Visiem bijušajiem indes realizācijas vietu vadītājiem uzdots nekavējoties likvidēt ar to saistītās reklāmas, izdzēst jebkuru atgādinājumu, ka šajā vietā savulaik tirgotas indes.
.

5. Ja pēc šī termiņa, kādas tirdzniecības vietas pārbaudē konstatēs šo «Likuma» pārkāpumu, tās vadītājam tiek piemērots naudas sods 500 eiro apmērā, kurš jānomaksā 4 stundu laikā. Diennakts laikā šajā objektā seko atkārtota pārbaude. Ja «Likuma» pārkāpums nav novērsts – tirdzniecības vietu slēdz.

.

3. etaps – līdz trešās dienas pusnaktij

1. Pašvaldības, speciāli šim nolūkam ierādītās vietās, organizē pirmās un otrās grupas indes pagaidu tirdzniecību. Šim nolūkam tiek izveidotas mobilās brigādes – autobuss ar šoferi-pārdevēju palīgu, divi pārdevēji un divi pašvaldības policisti.
.

2. Mobilie indes pārdošanas punkti strādā tikai darba dienās no pulkstens 12:00 līdz 18:00. Pircējam jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu. Katram pircējam jāuzrāda sava pase (vadītāja apliecība vai citi personu apliecinoši dokumenti nav derīgi). Pārdevējam, no pircēja uzrādītās pases, kases aparātā jāievada pircēja personas kods. Vienai personai vienā reizē atļauts iegādāties tikai vienu paciņu (20 gab.) pirmās grupas indi un vienu puslitra pudeli otrās grupas indi.
.

3. Katram pircējam iepirkšanos atļauts veikt tikai vienu reizi dienā – ar kases aparātu savienotais dators kontrolē šī noteikuma ievērošanu.
.

4. Lielāka vai mazāka iepakojuma indes no tirdzniecības izņemtas un iznīcinātas. Izņemtas un iznīcinātas arī visas otrās grupas indes ar vairāk par 40 tilpumprocentiem etilspirta saturu.
.

5. Visām realizējamām indēm tiek piemēroti 100% «Akcīzes» nodoklis un 100% «Pievienotās vērtības» nodoklis.
.

6. «Akcīzes» nodokli pašvaldības, caur attiecīgo Valsts bankas filiāli, 24 stundu laikā pārskaita valsts budžeta «ANTINARKO» kontā, bet «Pievienotās vērtības» nodokli pašvaldības ieskaita sava budžeta «NARKO» kontā. Šajos speciālajos (gan valsts, gan pašvaldību) kontos uzkrātie līdzekļi līdz turpmākam rīkojumam nav aizskarami!
.

7. Tiek pārtraukta indes lietošanas ainas saturošu kinofilmu demonstrēšana televīzijā un kinoteātros. Šādas ainas tiek „izgrieztas” arī no teātru izrāžu repertuāra, koncertu programām un jebkuriem citiem publiskiem pasākumiem.
.

8. Pašvaldības policijas patruļas sāk masveidīgus reidus un aiztur visas iereibušās personas, kuras jaunākas par 18 gadiem. Viņām automātiski piemēro 7 kalendāra dienu (dienā 8 darba stundas) ilgus sabiedriskos darbus. Nekādas pretenzijas par kavēto pamata darbu vai citiem it kā „attaisnojošiem” iemesliem netiek pieņemtas.
.

9. Sodītā persona ik rītu ierodas attiecīgajā policijas iecirknī pulksten 8:00, atzīmējas, saņem darba uzdevumu un strādā līdz pulksten 16:30. Pēc tam ierodas policijas iecirknī un par soda izpildi atbildīgās personas pavadībā iet uzrādīt dienas laikā paveikto. Ja dienas uzdevums nav izpildīts, turpina darbu līdz atbildīgā persona padarīto pieņem.
Pārtiku pusdienām un dzērienu sodītais katru dienu ņem līdzi no mājām. Pusdienas laikam paredzētas 30 minūtes.

.
10. Ja sodītā persona neierodas sabiedriskajā darbā vai vispār izvairās no soda izciešanas, tai automātiski, bezstrīdus kārtībā, piemēro naudas sodu 100,00 eiro apmērā par katrām astoņām darba stundām. Nestrādājošām personām sodu samaksā viņu vecāki.

.

Rakstīt komentāru