AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

Saglabāts no 2013. gada

esNarkomānijas ierobežošanas programma

.
Priekšvārds

Zinu, ka daudziem šis „sacerējums” liksies utopisks, demokrātiskās „brīvības” ierobežojošs, pārāk bargs pret „nelaimīgajiem” narkotisko vielu lietotājiem, „cilvēka tiesību” (lasi narkomānu ekskluzīvo tiesību nerēķināties ar līdzcilvēkiem) pārkāpums, utt., utt..
.

Zinu, ka atradīsies ne mazums visvisādu narkomafijas uzturētu „ekspertu” un pseidozinātnieku, kas ar putām uz lūpām centīsies pierādīt, ka šāda «Likuma» pieņemšana nav pieļaujama, ka tas nedos nekādus pozitīvus rezultātus.
.

Zinu arī, ka viss zemāk minētais ļoti nepatiks tā saucamiem „kulturālajiem dzērājiem un smēkētājiem”, kuriem nospļauties par savu, savu bērnu un līdzcilvēku veselību.
.

Vairāk »

es4. etaps – līdz 30. dienas pusnaktij

1. Indes tirdzniecība no autobusiem atļauta 30 dienas. Šajā laika posmā pašvaldības, ar valsts finansiāli-materiālo atbalstu, iegādājas centralizēti izgatavotus siltinātus, labi vēdināmus, ziemas laikā apkurināmus pārvietojamos vagoniņus, kas personāla vajadzībām nokomplektēti ar tualeti un izlietni roku mazgāšanai.
.

2. Vagoniņi ir melnā krāsā, uz visām četrām to ārsienām redzams vismaz kvadrātmetru liels „nāves simbols” (balts galvaskauss ar diviem sakrustotiem stilba kauliem) un lieli uzraksti sarkanā krāsā NARKOTISKĀS INDES. Ārpus noteiktā darba laika indes vagoniņā neuzglabā – tās pieved pulksten 11:30 un nerealizēto pārpalikumu aizved atpakaļ uz vairumtirdzniecības bāzi pulksten 18:15. Nepieciešamības gadījumā, papildus indi konkrētam realizācijas punktam piegādā ar centralizēto transportu.
.

Vairāk »

es7. etaps – līdz 200. dienas pusnaktij

.

1. Narkotiskās indes lietošanas demotivācija

1. Valsts «Antinarkotiku Centrs» izstrādājis, parlaments apstiprinājis un Valsts Prezidents izsludinājis likumu «Narkotiskās indes lietošanas demotivācija». Līdz ar to valstī tiek ieviesta speciāla narkotiskās indes lietotāju klasifikācijas sistēma, atkarībā no tā, cik daudz šīs produkcijas konkrētā persona iegādājusies pirmajā pusgadā, kopš «Likuma» stāšanās spēkā.
.

3. Pēc pirmās grupas indes patēriņa, katram piešķirts attiecīgs „NIKO” (nikotīna) indekss:

1) baltais indekss – nav iegādājies nevienu cigarešu paciņu;
2) sarkanais indekss – iegādājies ne vairāk par 1 paciņu katrā mēnesī;
3) melnais indekss – iegādājies vairāk par 1 paciņu mēnesī.
.

Vairāk »