AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

SATURA RĀDĪTĀJS

Satura rādītājs

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

.

1. sadaļa

1. Pirmsākums

2. „Valsts” jēdziens

3. Valsts izaugsme

4. Valsts iekārtas pamatprincipi

5. Valsts «Likums»

6. «Likuma» pamatprincipi

7. Valsts «Monopols»

8. Valsts prioritātes

9. Valsts garantijas

10. Valsts un reliģija

2. sadaļa

11. Valsts iedzīvotāju struktūra

12. Valsts «Iedzīvotāju reģistrs»

13. Personu identifikācija

14. „Pilngadības” statuss

15. Iedzīvotāju pienākumi

16. Iedzīvotāju informācijas līdzekļi

17. Valsts iedzīvotāju aptaujas

18. Sadarbība ar ārvalstīm

19. Ārzemnieku uzņemšana

20. Valsts „naudas” sistēma

3. sadaļa

21. Operācijas ar Valsts naudu

22. Valsts enerģētiskā neatkarība

23. Valsts Galvaspilsēta

24. Valsts apbūve

25. Apkārtējās vides aizsardzība

26. Azillando administratīvais sadalījums

27. Valsts rajona izpildvara

28. «Rajona Valdes» struktūra

29. «Rajona Valdes» darba organizācija

30. Vēlēto amatu kandidāti

4. sadaļa

31. Vēlēšanu norise

32. Jaunievēlētā «Rajona Valde»

33. Valsts likumdevēju institūcija

34. Jaunievēlētā «Pārstāvju Palāta»

35. «Pārstāvju Palātas» darba organizācija

36. Valsts Prezidents

37. Valsts Karogs

38. Valsts vadība

39. Valsts mācību iestādes

40. Pirmā līmeņa mācību iestādes

5. sadaļa

41. Zināšanu vērtēšanas sistēma

42. Otrā līmeņa mācību iestādes

43. Valsts zinātne

44. Valsts «Darba Kodekss»

45. «Darba devējs»

46. «Darba devēja» atbildība

47. «Darba ņēmējs»

48. Darba režīmi

49. «Darba Līgums»

50. Darba apmaksa

6. sadaļa

51. Darbs „Valsts dienestā”

52. Valsts nodokļu sistēma

53. Valsts pensionāri

54. Darba nespējīgie iedzīvotāji

55. Dzimumu līdztiesība un izņēmumi

56. Laulības un ģimene

57. Bērni un to audzināšana

58. «Mātes darbs»

59. Laulības šķiršana

60. „Nepilnās” ģimenes

7. sadaļa

61. Vardarbība un dzimumnoziegumi

62. Narkotiskās indes

63. Narkomānu „demotivācija”

64. Transporta līdzekļi

65. Mehāniskie transporta līdzekļi

66. Satiksmes organizācija

67. Sabiedriskais pasažieru transports

68. Transporta līdzekļu uzglabāšana

69. Valsts lauksaimniecība

70. Rūpniecība un amatniecība

8. sadaļa

71. Produktu atbilstības kritēriji

72. Tirdzniecības organizācija

73. Preču imports

74. Valsts dabas resursi

75. Valsts «Sardzes» dienests

76. Darbs «Sardzes» dienestā

77. Valsts «Tiesas» institūcijas

78. Valsts «Darba Iestādes»

79. „Paēduša cilvēka” vaļasprieks

80. Laika skaitīšanas sistēma

.
.