AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

78. Valsts «Darba Iestādes»

Publicēts: 16.10.2015

maize.

Azillando un tās iedzīvotāji neuztur «Darba Iestādēs» ievietotos «Likuma» pārkāpējus!
.

Valstī ir tikai viena «Darba Iestāde», kas sadalīta vīriešu un sieviešu sektoros. Katrā no šiem sektoriem ir trīs dažādu režīmu grupas:

1. parastā režīma grupa – personām, kuras «Likumu» pārkāpušas pirmo reizi;

2. stingrā režīma grupa – personām, kuras «Likumu» pārkāpušas atkārtoti;

3. sevišķā režīma grupa – vieninieku kameras uz nāvi notiesātajiem.
.

Līdzekļus savai eksistencei (pajumtei, ēdienam un nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai), sodītās personas nopelna pašas – sešas dienas nedēļā, intensīvi strādājot sabiedrībai derīgu darbu. Svētdienās tiek veikti sanitāri higiēniskie un ar «Darba Iestādes» uzturēšanu saistītie darbi.
.

Katram ieslodzītajam ik dienas tiek dots konkrēts «Darba uzdevums», kā arī stingri kontrolēta un uzskaitīta tā izpilde. No nopelnītās summas tiek atskaitīti izdevumi noziedznieka uzturēšanai un, ja nepieciešams, medicīniskai palīdzībai. Pārējā summa liek pārskaitīta viņa noziedzīgās darbības radīto zaudējumu segšanai.

.

Katrai režīma grupai dzīves apstākļi,
darba veids un tā laiks diferencēts sekojoši:
.

Parastā režīma grupa.

Tās iemītnieki strādā 8 stundas diennaktī pirmajā maiņā. Viņi veic Azillando teritorijas attīrīšanas, sakopšanas un labiekārtošanas darbus pēc Valsts «Rajonu Valžu» «Zemes dienesta un celtniecības» inspektora pasūtījuma. Notiesātie dzīvo pa četriem cilvēkiem vienā labiekārtotā istabiņā un trīs reizes dienā saņem normālu pārtiku. Iestādes administrācija un personāls pret viņiem izturas pieklājīgi. Viņiem pieejama medicīniskā palīdzība, kas apmaksājama no pašu nopelnītā.

 

Stingrā režīma grupa.

Tajā ievietotie strādā 10 stundas jebkurā nepieciešamā diennakts laikā. Viņi veic dažādus darbus pēc Valsts «Valsts Pārvaldes» «Rūpniecības un Enerģētikas» kabineta pasūtījuma. Notiesātie dzīvo pa diviem cilvēkiem vienā istabiņā bez labierīcībām (ir tikai ūdens krāns un tualetes vieta) un trīs reizes dienā saņem pietiekošu pārtikas devu. Iestādes administrācija un personāls pret viņiem izturas stingri. Viņiem pieejama medicīniskā palīdzība, kas divkāršā apmērā apmaksājama no pašu nopelnītā.
.

Sevišķā režīma grupa.

Šeit vieninieku kamerās, kurās ir tikai lāviņa un klozets, uz nāvi notiesātie gaida sprieduma izpildi, kas notiek ne vēlāk kā 48 stundu laikā. Noziedzniekus nebaro, un medicīniskā palīdzība viņiem nav pieejama.
.

Ieslodzītajam pirmās dienas uzturēšanās izdevumi «Darba Iestādē» tiek uzskaitīti kā parāds un līdz ieslodzījuma beigām ir jāatpelna. Tas pats attiecas arī uz medicīnisko palīdzību.

Nestrādājot pietiekoši cītīgi un neizpildot dienas «Darba uzdevumus», ieslodzījuma laiks «Darba Iestādē» nav limitēts (piemēram, sods par velosipēda zādzību var izvērsties mūža ieslodzījumā).

.
Jebkuras narkotiskās indes lietošana «Darba Iestādē» ir absolūti izslēgta. Jebkādi sakari ar „ārpasauli” un jebkādi pienesumi ir kategoriski aizliegti.
.

Nosūtīt un saņemt vienu vēstuli mēnesī atļauts tikai personām, kuras atrodas parastā režīma grupā, priekšzīmīgi uzvedušās un ikdienā izpildījušas savus «Darba uzdevumus». Šādām personām reizi gadā uz vienu stundu, «Darba iestādes» teritorijā, var tikt atļauta tikšanās ar piederīgajiem.
.

Prakse pierāda, ka «Likuma» pārkāpēju skaits Azillando strauji samazinās, jo visi Valsts iedzīvotāji ir pārliecinājušies par soda neizbēgamību, tā bardzību un negatīvajām sekām uz visu turpmāko dzīvi.

 .

Rakstīt komentāru