AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

77. Valsts «Tiesas» institūcijas

Publicēts: 16.10.2015

udens.

Azillando funkcionē divpakāpju tiesu sistēma:
.

1. «Rajonu Tiesas» katra Valsts rajona „Administratīvajā centrā”;

2. «Augstākā Tiesa» Galvaspilsētā.
.

Tiesvedībai sagatavotu lietu (dokumentu paketi) «Rajona Tiesa» pieņem tikai kopā ar «Sardzes» rajona nodaļas priekšnieka (vai tā pienākumu izpildītāja) parakstītu iesniegumu.
.

Izmeklēšanas procesā un aizdomās turētās personas nopratināšanā plaši tiek pielietota testēšanas aparatūra (melu detektori u.c.) un speciāli apmācīti cilvēki (ekstrasensi), kuru darbība cilvēka veselībai ir absolūti nekaitīga un neizraisa ne fiziskas sāpes, ne garīgas traumas. Šāda procedūra ir ar «Likumu» atļauta un paredzēta, lai maksimāli ātri varētu noskaidrot patiesību, identificētu noziedznieku un izslēgtu nevainīgu cilvēku notiesāšanu.
.

Tiesas sēde notiek ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas (dodot 48 stundas, lai abu ieinteresēto pušu advokāti iepazītos ar lietas materiāliem).

 

.

Tiesas sēdē piedalās:

1. galvenais tiesnesis;

2. pirmais tiesneša palīgs (ar tiesneša kvalifikāciju);

3. otrais tiesneša palīgs (ar tiesneša kvalifikāciju);

4. apsūdzētais (apsūdzētie) un viens viņa (viņu) advokāts;

5. ja iespējams, tad arī cietušais (cietušie) un viens viņa (viņu) advokāts;

6. galvenā tiesneša noteiktā kārtībā, klātienē vērot tiesas sēdi atļauts:

a) apsūdzētā tuvākajiem radiniekiem (sievai, vīram, bērniem, mātei, tēvam);

b) cietušā tuvākajiem radiniekiem (sievai, vīram, bērniem, mātei, tēvam);

c) Valsts un rajonu laikrakstu, radio un televīzijas korespondentiem (bez skaņas, foto vai video ieraksta aparatūras).
.

Tiesas sēdes norisinās ļoti korekti, ātri, un tās procedūra ir sekojoša:

1. galvenais tiesnesis nolasa «Sardzes» rajona nodaļas priekšnieka parakstīto iesniegumu un izmeklēšanas procesa slēdzienus;

2. pirmais tiesneša palīgs precizē lietas nianses ar cietušo un viņa advokātu;

3. otrais tiesneša palīgs precizē lietas nianses ar apsūdzēto un viņa advokātu;

4. ja apsūdzētajam ir bērni, tas ir smags vainu pastiprinošs apstāklis un piespriestajam sodam automātiski tiek piemērots koeficients 1,5.

Šāds pastiprināts sods tiek piespriests, jo pastāv reālas briesmas, ka redzot savu vecāku noziedzīgās darbības, arī bērni var izaugt par «Likuma» pārkāpējiem. Šādu ģimeņu bērni tiek ņemti speciālā uzskaitē, un viņu dzīves apstākļi un uzvedība tiek pastiprināti kontrolēta.

5. ja apsūdzētais «Likuma» pārkāpumu izdarījis jebkuras narkotiskās indes iespaidā, tas ir ļoti smags vainu pastiprinošs apstāklis un piespriestajam sodam automātiski tiek piemērots koeficients 2,0;

6. galvenais tiesnesis un abi viņa palīgi dodas apspriesties;

7. galvenais tiesnesis pasludina spriedumu.
.

Galvenie tiesneši ir reāli atbildīgi «Likuma» priekšā. Viņu spriedumu atbilstību «Likumam», regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) pārbauda Valsts «Augstākās Tiesas» auditori.

 

Rakstīt komentāru