AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

76. Darbs «Sardzes» dienestā

Publicēts: 16.10.2015

maize.

 

«Sardzes» dienesta darbinieka ikdienas ekipējumā ietilpst universālā impulsu ierīce, kuras iedarbība uz dzīviem organismiem nav nāvējoša.

Pārējiem Valsts iedzīvotājiem ieroču nav un nedrīkst būt!

Šī noteikuma pārkāpumu «Likums» klasificē kā slepkavības mēģinājumu ar iepriekšēju nodomu.
.

Katra «Sardzes» darbinieka ikdienas ekipējumā ietilpst:

1. sezonai un laika apstākļiem atbilstošs formas tērps;

2. «Dienesta Apliecība»;

3. portatīvā speciālo sakaru un personu identifikācijas iekārta;

4. personīgā universālā impulsu ierīce, kura aktivizējas tikai saskarē ar sava „saimnieka” roku un strādā līdz 500 metru attālumam:

a) pirmajā režīmā – uz dažām minūtēm paralizē jebkuru dzīvu būtni;

b) otrajā režīmā – mehāniskiem transporta līdzekļiem momentāni izslēdz dzinēju.

.

Katra Valsts rajona «Sardzes» nodaļā ir sekojošas struktūrvienības:

1. Valsts robežsardze (pierobežas rajonos);

2. patruļdienests (kājām patrulē pilsētās un apdzīvotajās vietās visu diennakti);

3. operatīvo dežurantu un ātrās reaģēšanas grupa (uztur sakarus ar patruļdienesta personālu, pieņem izsaukumus no iedzīvotājiem);

4. ugunsdzēsēju un glābšanas grupa;

5. «Darba Iestāžu» apsardze un apcietināto konvojs;

6. Valsts nozīmes stratēģisku objektu apsardze;

7. mehānisko transporta līdzekļu stāvvietu apsardze;

8. izmeklētāju un ekspertu grupa (izmeklēšanas procedūras un dokumentu sagatavošana «Rajona Tiesai»).
.

«Likuma» pārkāpēja aizturēšana.

1. Nekādas garas izskaidrošanās vai pierunāšanas – «Sardzes» darbinieks rīkojas nekavējoties, ātri un enerģiski.

2. Nekādas pakaļdzīšanās (ne kājām, ne braukšus).

3. «Likuma» pārkāpēja pretošanās gadījumā, «Sardzes» darbinieks pielieto impulsu ierīci un izsauc ātrās reaģēšanas grupu, lai «Likuma» pārkāpēju nogādātu rajona «Sardzes» nodaļā.

4. Transporta līdzekli, kurš nepakļaujas apstāšanās signālam, pielietojot impulsu ierīci, apstādina. Ja vadītājs vai pasažieri bēg, tos apstādina, pielietojot impulsu ierīci.

«Likuma» pārkāpēja bēgšanas mēģinājums ir viņa vainu pastiprinošs apstāklis, kas rada draudus gan pašam bēdzējam, gan apkārtējiem. Šo apstākli «Rajona Tiesa» vienmēr ņem vērā nosakot daudz bargāku sodu.

5. Ja notikumam ir liecinieki, tad «Sardzes» darbinieks portatīvajā personu identifikācijas iekārtā noskenē viņu «Personas Karšu» datus.

6. Ja «Likuma» pārkāpējam bēgot, «Sardzes» darbinieks pielietojis impulsa ieroci, tad:

a) ja aizturamā persona krītot vai kā citādi ievaino sevi, tad tā ir viņas problēma (nevajadzēja bēgt);

b) ja aizturamais bēgšanas laikā ievaino kādu personu, tad tas ir slepkavības mēģinājums;

c) ja aizturamais bēgšanas laikā nogalina kādu personu, tad tā ir slepkavība ar iepriekšēju nodomu;

d) ja aizturamais bēgšanas laikā nodara materiālus zaudējumus privātpersonai, kooperatīvam vai Valstij, tad tie «Likumā» noteiktajā kārtībā dubultā apmērā ir jāatlīdzina ar savu darbu «Darba Iestādē».
.

Galvenie, iedzīvotājiem ikdienā redzamie, iespaidi
par «Sardzes» personāla darbu ir sekojoši:

1. pilsētās un apdzīvotās vietās jebkurā gadalaikā un diennakts stundā tiešas redzamības attālumā patrulē stalts, pieklājīgs un vienmēr palīdzēt gatavs «Sardzes» darbinieks;

2. veikalos, kafejnīcās, parkos un citās sabiedriskās vietās valda pieklusināta, pieklājīga un pret līdzcilvēkam labvēlīga atmosfēra, jo tuvumā vienmēr ir «Sardzes» darbinieks;

3. dzīvokļos valda klusums un miers (dzērāji izolētās istabās dzer sarunājoties pusčukstus, pīpētāji kvēpina savos konteineros), jo tepat, gandrīz vai zem loga, pastaigājas «Sardzes» darbinieks;

4. pēc jebkura iedzīvotāju uzaicinājuma, dažu minūšu laikā notikuma vietā jau ir ieradies «Sardzes» darbinieks, lai pārņemtu savā kontrolē radušos situāciju un sniegtu līdzcilvēkiem nepieciešamo atbalstu un palīdzību.

 .

Rakstīt komentāru