AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

75. Valsts «Sardzes» dienests

Publicēts: 16.10.2015

udens.

Vienīgais Azillando aizsardzības, tās robežu neaizskaramības, «Likuma» ievērošanas, sabiedriskās kārtības uzturēšanas un iedzīvotāju drošības garants ir Valsts «Sardzes» dienests. Tā Valstī ir vienīgā ar ieročiem (militāru starpvalstu konfliktu gadījumiem) un speclīdzekļiem (ikdienas dienestam) apgādātā struktūrvienība.
.

Pēc 1. līmeņa mācību iestādes absolvēšanas, visi abu dzimumu iedzīvotāji, kuriem to atļauj veselības stāvoklis, tiek iesaukti obligātajos 6 mēnešu pašaizsardzības kursos, kuri organizēti atsevišķi puišiem un meitenēm. Tiem, kuri pēc 1. līmeņa mācību iestādes beigšanas pieteikušies un tikuši uzņemti 2. līmeņa mācību iestādēs, iesaukšanu atliek līdz tās absolvēšanai. «Sardzes Akadēmijas» absolventi pašaizsardzības kursos netiek iesaukti.
.

Strādāt «Sardzes» struktūrvienībās ir prestiža un goda pilna Valsts pilsoņa privilēģija. Divdesmit līdz trīsdesmit gadus vecu abu dzimumu pilsoņu pieteikšanās «Sardzes» dienestā notiek pēc brīvprātības principa.

.

Galvenās prasības, lai pilsonis tiktu uzņemts «Sardzes» dienestā:

1. laba veselība un sportiskā sagatavotība;

2. gatavība vismaz 10 gadus strādāt «Sardzes» struktūrvienībās;

3. gatavība lielu daļu savas privātās dzīves pakārtot dienesta vajadzībām;

4. gatavība uzupurēties aizstāvot līdzcilvēkus un Valsti.
.

Valsts iedzīvotāji jebkurā diennakts laikā var griezties pie jebkura «Sardzes» dienesta darbinieka un saņemt viņa palīdzību vai padomu jebkurā dzīves situācijā.
.

Pildot dienesta pienākumus, «Sardzes» darbinieks vienmēr ir sezonai atbilstošā, glītā un ērtā formas tērpā. Ārpus darba laika (esot privātajā apģērbā) «Sardzes» darbiniekam vienmēr līdzi ir «Dienesta Apliecība», kuru uzrādot viņam ir tiesības un pienākums iejaukties visās sabiedrības dzīves norisēs, kurās draud notikt vai ir jau noticis «Likuma» pārkāpums, vai arī kā citādi nepieciešama viņa nekavējoša palīdzība.
.

«Sardzes» dienestā strādājošie, atkarībā no darba stāža, dienesta pakāpes un ieņemamā amata, saņem Valsts garantētu algu, kas sastāda ar noteiktu koeficientu reizinātu Kvanto.
.

Jebkuram «Sardzes» dienesta darbiniekam (neatkarīgi no viņa ieņemamā amata un darba stāža) Azillando «Likums» paredz šādas garantijas:

1. «Sardzes darbinieka saslimšanas gadījumā (neatkarīgi no tās cēloņa un ilguma), viņam tiek izmaksāta pilna darba alga.

2. Ja, pildot dienesta pienākumus, «Sardzes» darbinieks guvis ievainojumu(s), tad:

a) viņš bez maksas tiek ārstēts un iziet rehabilitācijas procesu Valsts otrā līmeņa ārstniecības iestādē;

b) šajā laikā viņam tiek izmaksāta pilna darba alga plus 2,0 Kvanto mēnesī;

c) ja pēc tam, veselības stāvokļa dēļ, viņš vairs nevar turpināt dienestu, Valsts viņam līdz mūža beigām izmaksā pilnu bijušo darba algu.

Ja laika gaitā bijušais «Sardzes» dienesta darbinieks atrod savas veselības stāvoklim un spējām piemērotu darbu, tas nekādi neatsaucas uz iepriekš minētā Valsts pabalsta lielumu.

3. Ja, pildot dienesta pienākumus, «Sardzes» darbinieks gājis bojā, tad:

a) viņa ģimene (līdz jaunākā bērna pilngadībai) saņem pilnu bojā gājušā darba algu, bet ne mazāku par 2,0 Kvanto mēnesī katram ģimenes loceklim;

b) pēc tam viņa sieva (vīrs), līdz mūža beigām, saņem ikmēneša pabalstu 2,0 Kvanto apmērā;

c) ja bojā gājušā «Sardzes» darbinieka ģimenē nav bijis bērnu, tad viņa sieva (vīrs) līdz mūža beigām saņem ikmēneša pabalstu 2,0 Kvanto apmērā;

d) ja bojā gājušam «Sardzes» darbiniekam nav bijusi sava ģimene, tad katrs no viņa vecākiem (tēvs un māte) līdz sava mūža beigām saņem ikmēneša pabalstu 2,0 Kvanto apmērā.

 .

1 komentārs rakstam: “75. Valsts «Sardzes» dienests”

  1. Kaspars:

    Sakiet, vai šis ir projekts, kuru Jūs vai kāds cits (-i) grasāties realizēt dzīvē, vai arī tikai teorētisks piedāvājums diskusijai?

Rakstīt komentāru