AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

73. Preču imports

Publicēts: 16.10.2015

udens.

Azillando lauksaimniecība un rūpniecība ir pašpietiekoša un pilnībā apmierina visu Valsts iedzīvotāju ikdienas vajadzības. Bet pēdējos gados, attīstoties starpvalstu sakariem «Likumā» izdarīti papildinājumi, kas pieļauj pārtikas un nepārtikas preču importu un eksportu.
.

«Likums» nosaka, ka jebkuru preču (gan pārtikas, gan nepārtikas) imports atļauts tikai Valsts uzņēmumiem, saņemot «Valsts Pārvaldes» izsniegtu «Importa Licenci». Pārtikas produktu importam «Importa Licenci» izsniedz «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» Kabinets, bet nepārtikas produktiem – «Rūpniecības un Enerģētikas» Kabinets.
.

«Likums» atļauj importēt tikai tādus pārtikas produktus, kuriem nav analogu starp Valstī audzētiem vai ražotiem, kā arī augļus, kuri klimatisko apstākļu dēļ, neaug Valsts teritorijā. Visi importējamie pārtikas produkti tiek pakļauti sevišķi rūpīgai, kvalitātes un nekaitīguma cilvēku veselībai, pārbaudei. Tā ir steidzīga un līdz ar to dārga procedūra, kas produkta importētājam jāapmaksā avansa veidā.

.

«Likums» atļauj importēt tikai tādas nepārtikas preces, kurām nav analogu Valstī ražotajām – ar paplašinātu funkcionalitāti vai augstākas kvalitātes.
.

Visām importa precēm (gan pārtikas, gan nepārtikas) Valsts «Robežpārejas Punktā» jādeklarē to realizācijas cena Valstī, kura pēc tam tiks stingri kontrolēta. Jebkurām importa precēm uz vietas tiek piemērots importa nodoklis – 50% no to deklarētās realizācijas cenas. Lai aizstāvētu vietējos ražotājus, jebkurai realizācijā nonākušai importa precei, kura pēc savas būtības ir tuva Valstī ražotajai, jābūt vismaz divreiz augstākai cenai.
.

Uz realizācijai izliktām importa pārtikas precēm, jābūt skaidri salasāmam marķējumam valsts valodā (ja to atļauj izmēri) vai uzlīmei uz katra iepakojuma (sīkām un beramām precēm):

1. preces nosaukums, eksportētāja valsts, gads un mēnesis, kad noņemta raža vai saražota prece, preces derīguma termiņš;

2. oficiālam Valsts ekspertīzes institūciju atzinumam par tās absolūto nekaitīgumu lietotāja veselībai;

3. oficiālai, attiecīgo Valsts institūciju dotai informācijai ar ko šī prece ir labāka par Valstī ražoto, vai arī to, ka Valstī nav attiecīgās preces analogu.

Preces, kuru noformējums neatbilst augstākminētam, bez atlīdzības tiek konfiscētas un iznīcinātas. Importētājam uz 5 gadiem tiek liegta iespēja iegūt jaunu «Importa Licenci».
.

Uz realizācijai izliktām Importa nepārtikas precēm, jābūt skaidri salasāmam marķējumam valsts valodā (ja to atļauj gabarīts) vai uzlīmei uz katra iepakojuma (sīkām precēm):

1. preces nosaukums, eksportētāja valsts, izgatavošanas datums un garantijas noteikumi, par kuriem atbild preces importētājs;

2. oficiālai, attiecīgo Valsts institūciju dotai informācijai ar ko šī prece ir labāka par Valstī ražoto, vai arī to, ka Valstī nav attiecīgās preces analogu.

Preces, kuru noformējums neatbilst iepriekš minētajam, bez atlīdzības tiek konfiscētas un iznīcinātas. Importētājam uz 3 gadiem tiek liegta iespēja iegūt jaunu «Importa Licenci».

.
Visu importa preču tirdzniecības vietu (veikalu) nosaukumiem jābūt valsts valodā. Ārzemju firmu nosaukumiem jābūt tulkotiem valsts valodā pēc to faktiskās jēgas, bet ja tādas nav, tad pēc izrunas.
.

Oriģinālais preces ražotāja (firmas) nosaukums svešvalodā, saņemot katrai tirdzniecības vietai (veikalam) atsevišķu «Rajona Valdes» atļauju (kas ir visai dārgs maksas pakalpojums), var tikt norādīts iekavās zem valsts valodā rakstītā ar vismaz piecas reizes mazākiem burtiem vai simboliem.

 

Rakstīt komentāru