AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

72. Tirdzniecības organizācija

Publicēts: 16.10.2015

maize.

.
.

«Likums» nosaka šādu Valstī ražotu (arī importa) pārtikas un nepārtikas preču realizācijas vietu nomenklatūru un tirdzniecības organizāciju:

1. Valsts ekonomiskie pārtikas un nepārtikas preču veikali, kas atrodas speciāli uzbūvētās ēkās. Šajos veikalos visām precēm ir Valsts noteiktas un ilgā laika posmā (ne mazāk kā vienu gadu) nemainīgas cenas;

2. privātpersonu un ģimenes saimniecību (uzņēmumu) pārtikas un nepārtikas preču veikali, kuri atrodas «Rajona Valdei» piederošo ēku pirmajos stāvos.

No tiem īres maksa netiek iekasēta, bet izīrētājam telpas uz sava rēķina jāuztur pienācīgā kārtībā un reizi gadā jāveic telpu kosmētiskais remonts.

.

3. kooperatīvo uzņēmumu pārtikas un nepārtikas preču veikali, kuri atrodas «Rajona Valdei» piederošo ēku pirmajos stāvos.

No tiem tiek iekasēta īres maksa 5% apmērā no mēneša ieņēmumiem. Kooperatīvam uz sava rēķina telpas jāuztur pienācīgā kārtībā un reizi gadā jāveic to kosmētiskais remonts.
.

4. pārtikas un nepārtikas preču tirgi, privātpersonu, mājražotāju un ģimenes saimniecību pārtikas un nepārtikas preču realizācijai.

Standarta platības tirdzniecības vietu izīrēšanas pēcmaksa noteikta 0,5 % apmērā no dienas ieņēmumiem (vadoties pēc «Bankas Kartes» datiem). Izīrētājam sava tirdzniecības vieta pēc darba dienas rūpīgi jāsakopj.
.

5. ārzemju pārtikas un nepārtikas preču veikali, kuri iekārtoti atsevišķās, speciāli marķētās un tikai no «Rajona Valdes» īrētās telpās.

Telpu īres maksa noteikta 20 % apmērā no nedēļas ieņēmumiem. Viss tirdzniecībai nepieciešamais inventārs, aprīkojums jāiegādājas un komunikācijas jāievelk izīrētājam. Viņam telpas uz sava rēķina jāuztur pienācīgā kārtībā un reizi gadā jāveic visu telpu kosmētiskais remonts.

.

Rakstīt komentāru