AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

maize.SS

Sabiedriskie pasažieru transporta līdzekļi – pasažieru mikroautobusi un autobusi pieder Valsts uzņēmumiem. Katrā Valsts rajonā izveidota „Mikroautobusu bāze” un „Autobusu bāze”, kurā, pēc maiņas darba grafika izpildes, atgriežas un tiek uzglabāti konkrētā „bāzē” pierakstītie transporta līdzekļi. Ja konkrētais transporta līdzeklis tiek noslogots vairākās maiņās, tā vadītāju maiņa notiek tikai savā „bāzē”. Jaunajam vadītājam caurlaižu punktā jāiziet narkotiku tests.
.

Katrā no sabiedrisko pasažieru transporta līdzekļu „bāzēm” ir savs „Remonta un tehnisko apskašu” bloks un, ar «Sardzes» darbiniekiem nokomplektēts, „Caurlaižu punkts”. Katrs sabiedriskā pasažieru transporta līdzeklis reizi pusgadā tiek pakļauts kompleksai tehniskai apskatei, kura notiek sava „parka” „Remonta un tehnisko apskašu” blokā. Pozitīva slēdziena gadījumā, transporta līdzeklim piešķir speciālu „braukšanas atļauju”, kura derīga 180 dienas.

.

Speciālo dienestu, kooperatīvu un Valsts uzņēmumu transporta līdzekļus atļauts uzglabāt šo uzņēmumu teritorijā speciāli iekārtotās stāvvietās. Šie transporta līdzekļi reizi pusgadā pakļauti kompleksai tehniskai apskatei, kura notiek rajona „Remonta un tehnisko apskašu” punktā. Pozitīva slēdziena gadījumā, transporta līdzeklim piešķir speciālu „braukšanas atļauju”, kura derīga 180 dienas.
.

Visām mehānisko transporta līdzekļu stāvvietām jābūt aprīkotām ar speciāliem caurlaides punktiem, kuros 24 stundas diennaktī dežurē ne mazāk kā trīs «Sardzes» dienesta darbinieki.

. . Mašīnai izbraucot no stāvvietas, tās vadītājs caurlaides punktā pie «Sardzes» darbinieka iziet narkotiku testu un saņem «Izbraukšanas Atļauju». Ja konstatē, ka vadītājs ir narkotiskās indes iespaidā, transporta līdzeklis tiek konfiscēts, bet vadītājs tiek aizturēts un nogādāts «Sardzes» dienesta telpās, lietas tālākai izskatīšanai.

. . Mašīnai atgriežoties stāvvietā, tās vadītājs caurlaides punktā iziet atkārtotu narkotiku testu un nodod savu «Izbraukšanas Atļauju». Konstatējot, ka vadītājs ir narkotiskās indes iespaidā, transporta līdzeklis tiek konfiscēts, bet vadītājs tiek aizturēts un nogādāts «Sardzes» dienesta telpās, lietas tālākai izskatīšanai.
.

Privātpersonām un ģimenes uzņēmumiem piederošos mehāniskos transporta līdzekļus uzglabāt atļauts:

1. pilsētās un apdzīvotās vietāstikai speciāli izbūvētās kolektīvās maksas stāvvietās, kuras apsargā «Sardzes» personāls.Katra stāvvieta ir aprīkota ar caurlaižu punktu.

2. ārpus apdzīvoto vietu robežām:

a) speciāli izbūvētās kolektīvās maksas stāvvietās, kuras apsargā «Sardzes» personāls.Katra stāvvieta ir aprīkota ar caurlaižu punktu;

b) izņēmuma kārtā (tikai personām ar „balto” «NIKO» un „zelta” «ALKO» indeksu un rajona «Sardzes» dienesta vadītāja izdotu atļauju) savu mehānisko transporta līdzekli atļauts uzglabāt slēgtā garāžā savas privātmājas teritorijā.
.

Jebkurās citās vietās (pilsētu vai apdzīvotu vietu ielās, laukumos, namu pagalmos u.t.t.), mehānisko transporta līdzekļu uzglabāšana nav atļauta.
.

No iepriekš minētā redzams, ka privātā mehāniskā transporta līdzekļa uzturēšana ir dārga, pārvietošanās ar to ļoti ierobežota un lēna, tādēļ parasti tos izmanto tikai divos gadījumos:

1. lai ikdienā brauktu no attālākām lauku mājām uz darbu pilsētā un atpakaļ (pilsētas vai apdzīvotās vietas nomalē novietojot mašīnu apsargātā maksas stāvvietā un pārsēžoties uz velosipēdu vai turpinot ceļu ar sabiedrisko transportu);

2. atpūtas braucieniem brīvdienās un ekskursijām atvaļinājuma laikā.

 .

Rakstīt komentāru