AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

65. Mehāniskie transporta līdzekļi

Publicēts: 16.10.2015

udens.

.

Azillando teritorijā aizliegts izmantot tādus potenciālus pašnāvību rīkus un līdzcilvēkiem bīstamus mehānismus kā divu un triju riteņu mehāniskos transporta līdzekļus.
.

Konkrētās kategorijas mehāniskā transporta līdzekļa «Vadīšanas Atļauju», pēc rūpīgas teorētiskās apmācības un praktiskās braukšanas eksāmenu (manevrēšana atpakaļgaitā, braukšana pa ielām ar dzīvu satiksmi, braukšana ekstremālos apstākļos – migla, lietus, sniegs, ledus) sekmīgas nokārtošanas, var iegūt tikai pilngadīgs Azillando pilsonis, kurš sasniedzis 20 gadu vecumu.
.

Arī lauksaimniecības tehnikas izmantošanai jāsaņem attiecīga «Ekspluatācijas Atļauja». Šai tehnikai aizliegts pārvietoties pa Valsts nozīmes starprajonu un starppilsētu ceļiem. Nepieciešamības gadījumā lauksaimniecības tehnikas pārvešanai no vienas vietas uz otru, jāizmanto attiecīgi aprīkotas kravas automašīnas.

.

Valstī noteikts šāds maksimālais braukšanas ātrums:

1. pilsētu un apdzīvoto vietu robežās (ielās un ceļos, kur atļauta mehānisko transporta līdzekļu kustība):

a) sabiedriskajam transportam – līdz 40 km/h

b) speciālo dienestu transportam (pildot tiešos pienākumus) – līdz 60 km/h;

c) visiem pārējiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem – līdz 40 km/h.
.

2. ārpus pilsētu un apdzīvoto vietu robežām:

a) sabiedriskajam transportam – līdz 60 km/h

b) speciālo dienestu transportam (pildot tiešos pienākumus) – līdz 80 km/h;

c) visiem pārējiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem – līdz 60 km/h.
.

Saskaņā ar «Likumu», visi mehāniskie transporta līdzekļi tiek aprīkoti ar braukšanas ātruma kontroles iekārtām. Tai ir trīskrāsu gaismas (zaļš, dzeltens, sarkans) signālierīce, kura stacionāri nostiprināta uz virsbūves (kabīnes) jumta un tās gaismas signāli redzami 360 grādu leņķī. Ja braucošam transporta līdzeklim nestrādā gaismas signāli – tas nav tehniskā kārtībā un to ekspluatēt aizliegts.
.

Gaismas signālu nozīme.

zaļā krāsā – ātrums līdz 40 km/h;

dzeltenā krāsā – ātrums no 41 km/h līdz 60 km/h;

sarkanā krāsā – transporta līdzekļa ātrums ir no 61 līdz 80 km/h;

mirgojošs sarkanās krāsas signāls – transporta līdzekļa ātrums pārsniedzis 80 km/h.
.

Jebkuram mehāniskajam transporta līdzeklim (izņemot speciālo dienestu transportu), pārsniedzot ātrumu 80 km/h, automātiskā kustības ātruma kontroles iekārta izslēdz dzinēju. Atkārtoti to iedarbināt var ne ātrāk kā 10 sekundes pēc transporta līdzekļa pilnīgas apstāšanās.
.

«Likums» nosaka, ka visus privātos, ģimenes saimniecību, kooperatīvu un speciālo dienestu mehāniskos transporta līdzekļus (izņemot lauksaimniecības tehniku), ik 6 mēnešos jāuzrāda sava rajona „Remonta un tehnisko apkopju kompleksā”.
.

Pēc tehnisko kļūmju novēršanas, transporta līdzekļa vadības sistēmā tiek iekodēts datums, līdz kuram to varēs ekspluatēt. Pēc šī datuma transporta līdzekļa dzinēju vairs nevar iedarbināt.
.

Par lauksaimniecības tehnikas uzturēšanu tehniskā kārtībā un tās drošu ekspluatāciju «Likuma» priekšā atbildīgs ir attiecīgā lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs, kā arī ģimenes saimniecības īpašnieks vai privātpersona, kura strādā individuālo darbu. Valstī izveidotas un strādā speciālas mobilās lauksaimniecības tehnikas remonta brigādes, kuras operatīvi (pēc attiecīga izsaukuma saņemšanas), izbrauc uz vietas un novērš radušās problēmas.
.

Stingrās prasības mehānisko transporta līdzekļu ekspluatācijā, noteiktas ar vienu vienīgu mērķi – maksimāli izvairīties no ceļu satiksmes negadījumiem un avārijas situācijām, lai saglabātu Valsts iedzīvotāju veselību un dzīvību.
.

Ar gandarījumu jāatzīmē, ka satiksmes negadījumi, kuros būtu cietuši cilvēki, Azillando ir ārkārtīgi reta parādība (pagājušajā gadā bija divi gadījumi, kad trīs cilvēki guva nelielus sasitumus). Pēdējos deviņpadsmit gados Azillando nav bijis neviens satiksmes negadījums, kurā būtu gājis bojā kāds cilvēks.
.

Pirms sēsties pie stūres, mehāniskā transporta līdzekļa vadītājam pilnībā jāapzinās sava atbildība «Likuma» priekšā. Ja viņa izraisītajā satiksmes negadījumā cietīs cilvēks(ki), vadītājam nekavējoties tiks anulēta «Vadītāja Apliecība» un viņam būs jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar cietušās personas ārstēšanos 2. līmeņa ārstniecības iestādē.
.

Tikai pēc cietušās personas pilnīgas izveseļošanās, satiksmes negadījumā iesaistītā transporta līdzekļa vadītājs var griezties «Rajona Tiesā», lai saņemtu atļauju no jauna kārtot teorētiskos un praktiskās braukšanas eksāmenus, attiecīgā mehāniskā transporta līdzekļa «Vadītāja Apliecības» atjaunošanai.
.

Ja satiksmes negadījumā kāds cilvēks ies bojā, vadītājs tiks tiesāts kā par slepkavību bez iepriekšēja nodoma (tikai gadījumā, ja vadītājs nebūs bijis narkotiskās indes iespaidā).
.

Ja cilvēka nāvi izraisījušā transporta līdzekļa vadītājs būs bijis narkotiskās indes iespaidā, satiksmes negadījums tiks kvalificēts kā slepkavība ar iepriekšēju nodomu (ar visām no šī fakta izrietošajām sekām). Ja arī Valsts «Augstākā Tiesa» viņam saglabās dzīvību, vadīt mehāniskos transporta līdzekļus viņam būs liegts uz mūžu.

 .

Rakstīt komentāru