AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

62. Narkotiskās indes

Publicēts: 16.10.2015

.maizeNeliela atkāpe.

Narkotiskās indes lietošana ir postošākais mantojums no „demokrātiskā” režīma laikiem. Toreiz narkomānija bija pacelta valsts politikas līmenī, „kulturāla” narkotisko vielu lietošana tika reklamēta vienmēr un visur. Narkotikas bija brīvi pieejamas jebkurā „pārtikas” veikalā. Cilvēki bija jāapdullina, jāpadara atkarīgi no narkotikām, lai viņi nesāktu domāt par apkārt notiekošo…

.
Tikai aiz cieņas pret vecāko paaudzi, aiz cieņas pret tiem cilvēkiem, kuri neiedomājami smagos apstākļos, ziedojot savas dzīves labākos gadus, bija cēluši un sargājuši Valsti, «Likums» pagaidām pieļauj dažu narkotisko vielu ierobežotu lietošanu. Daļai vecākās paaudzes iedzīvotāju, alkohola pudele vēl skaitās neatņemams „atpūtas” pasākumu un „svētku” galda atribūts. Iespējams, ka viņi šo netikumu paņems sev līdzi kapā un tikai tad Valsts varēs slēgt pēdējo narkotiku tirgotavu. Vidējā un jaunākā Valsts iedzīvotāju paaudze ir sapratusi šī netikuma graujošo iedarbību un narkotiskās indes praktiski nelieto.
.

Ar katru gadu «Likums» tiek papildināts, nosakot arvien stingrākus un stingrākus ierobežojumus narkotisko vielu ražošanā, tirgošanā un lietošanā. «Likuma» mērķis nav uzreiz aizliegt narkotisko vielu lietošanu, bet pakāpeniski radīt tādus apstākļus, ka narkomāniem agri vai vēlu pašiem būs jāizdara izvēle – lietot un paciest neskaitāmos ierobežojumus, vai nelietot un izbaudīt visas Azillando dotās iespējas.

.

«Likums» nosaka šādu narkotiskās indes klasifikāciju:
.

1. grupa.

Nikotīnu saturoši izstrādājumi, kas paredzēti smēķēšanai, šņaukšanai, zelēšanai vai lietošanai jebkādā citā veidā.

Nikotīnu saturošus augus nelielā daudzumā audzē kāda attāla Valsts rajona nomalē. Valstī ir tikai viena šo augu pārstrādes ražotne. Tajā ražo viena veida cigaretes, kuras tiek fasētas melnas krāsas paciņā (pa 20 gab.).

Paciņas abās pusēs (visā platībā) redzams „nāves simbols” (balts galvaskauss un divi sakrustoti stilba kauli). Uz galvaskausa pieres ir rūpnīcas-izgatavotājas marķējums. Nekādu citu uzrakstu uz paciņas nav.
.

2. grupa.

Jebkuri alkoholu (etilspirtu – etanolu: C2H5OH) saturoši šķidrumi, kas paredzēti iekšējai lietošanai.

Etilspirtu no dabīgām izejvielām ražo tikai vienā Valsts uzņēmumā. Šī produkcija galvenokārt tiek izmantota medicīniskām vajadzībām un rūpniecībā. Iedzīvotājiem tirgo tikai viena veida otrās grupas narkotisko indi – 30 % etilspirta šķīdumu ūdenī.

To fasē tumšās 0,3 litru tilpuma pudelēs, kuras grezno etiķete ar „nāves simbolu” (balts galvaskauss un divi sakrustoti stilba kauli). Uz galvaskausa pieres ir rūpnīcas izgatavotājas marķējums. Nekādu citu uzlīmju vai uzrakstu uz pudeles nav un nedrīkst būt.
.

3. grupa.

Jebkuras citas psihoaktīvās vielas – gan dabīgas, gan sintētiskās izcelsmes, neatkarīgi no agregātstāvokļa – cieta, šķidra vai gāzveida, lietošanai jebkādā veidā.

Trešās grupas narkotiskās indes Valstī neražo un no ārzemēm neieved.
.

«Likums» visus iepriekš minētos produktus klasificē kā «narkotiskās indes», bet to lietotājus kā «narkomānus».
.

Pilngadīgām personām, kuras sasniegušas 20 gadu vecumu pirmās un otrās grupas narkotiskās indes lietot nav aizliegts, bet «Likums» to lietošanu ierobežo.
.

Azillando iedzīvotājiem jebkuras 1. grupas narkotiskās indes izejvielu audzēšana, jebkuras koncentrācijas un sastāva 2. grupas narkotiskās indes izgatavošana, ievešana, glabāšana vai tirdzniecība tiek kvalificēta kā drauds līdzcilvēku veselībai un dzīvībai. Tas ir smags «Likuma» pārkāpums, par kuru paredzēti ļoti bargi sodi.
.

Jebkuru 3. grupas narkotiskās indes ievešanu Valstī vai izgatavošanu (sintezēšanu) uz vietas, «Likums» klasificē kā slepkavību ar iepriekšēju nodomu, ar visām no tā izrietošajām sekām.
.

Katrā Valsts rajonā ir tikai viena narkotiskās indes tirdzniecības vieta — «NARKO» tirgotava. Tā atrodas „Rajona centra” nomaļā vietā – ne tuvāk par 200 metriem no apdzīvotas teritorijas. «NARKO» tirgotavas noformējums ir pretīgs un psiholoģiski atbaidošs – pie sienām izgaismotos stendos redzamas nikotīna saēsto plaušu, cirozes pārņemto aknu un citu, narkotiskās indes sagrauto, cilvēka iekšējo orgānu krāsainas fotogrāfijas.
.

Narkotiskās indes pārdošana atļauta tikai darba dienās no pulksten no 14:00 līdz 18:00. Katram pircējiem narkotiskās indes iegāde atļauta tikai vienu reizi dienā un limitētā daudzumā – viena paciņa cigarešu un (vai) viena pudele etilspirta šķīduma. Maksājot par narkotisko indi, norēķinu iekārtā jāievieto gan sava «Bankas karte», gan «Personas Karte». Apmaksas operācija tiek atļauta tikai tad, ja pēc pirkuma atlikums «Bankas kartē» nebūs mazāks par 1,0 Kvanto. Vienas cigarešu paciņas cena ir 0,2 Kvanto, bet vienas etilspirta šķīduma pudeles – 0,3 Kvanto.
.

Pārdevēja darbu «NARKO» tirgotavā «Likums» klasificē kā veselībai kaitīgu un emocionāli nospiedošu. Tādēļ 4 stundu darba diena «NARKO» tirgotavā tiek pielīdzināta un apmaksāta kā normāls darba laiks – 8 stundu darba diena. «NARKO» tirgotavas darba laikā pie tās dežurē «Sardzes» darbinieki un aiztur jebkuru, kurš iedomājas smēķēt vai dzert etilspirta šķīdumu viņu kontrolētajā zonā.
.

Sabiedriskās vietās (par sabiedrisku tiek uzskatīta jebkura vieta ārpus sava dzīvokļa vai privātmājas teritorijas), lietot narkotiskās indes aizliegts un tas ir smags «Likuma» pārkāpums.
.

Smēķēt atļauts tikai speciālos (ar ventilācijas filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotos) un, par narkomāna(nu) personīgajiem līdzekļiem iegādātos, tipveida konteineros. Saņemot visu mājā dzīvojošo pilngadīgo iedzīvotāju rakstveida piekrišanu, šādu konteineru atļauts novietot daudzdzīvokļu vai privātmāju teritoriju attālākajos nostūros.
.

Darbavietās smēķēt atļauts tikai tad, ja stājoties darbā, tas ticis paredzēts «Darba Līgumā». Šāda gadījumā „darba devējs” narkomānu vajadzībām ir izbūvējis speciālu, ar ventilācijas filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotu kameru. Katra ieiešana indes uzņemšanas kamerā ir maksas pakalpojums, uzturēšanās laiks tajā tiek fiksēts un izskaitīts no attiecīgā darbinieka darba laika. Ja darbiniekam «Darba Līgumā» noteiktā alga ir 1,0 Kvanto mēnesī, tad izskaitot „nosmēķēto” laiku, viņa reālā darba alga būs mazāka par 1,0 Kvanto. Šāda smēķēšanas „demotivācija” paredzēta «Likumā».
.

Etilspirta šķīdumu atļauts lietot dzīvokļa vai privātmājas attālā pilnīgi izolētā istabā, ja visas pilngadīgās personas tam piekrīt. Ja tam piekrīt arī zīdaiņa māte, tad viņai ar zīdaini jāatrodas atsevišķā, no narkotiskās indes uzņemšanas vietas attālā telpā. Ja šajā dzīvoklī vai privātmājā dzīvo (vai atrodas) bērni, pusaudži vai nepilngadīgie, tad speciāli nozīmētai pilngadīgai personai, kura nav lietojusi narkotisko indi, jāliedz iespēja viņiem iekļūt narkotiku uzņemšanas telpā. Šo noteikumu ievērošanu, vadoties pēc «NARKO» tirgotavā veikto pirkumu uzskaites datiem, regulāri kontrolē «Sardzes» dienesta darbinieki.
.

Narkomānu bērnu, pusaudžu un nepilngadīgo dzīvesvietas regulāri tiek pārbaudītas ar mobilo gaisa sastāva analizatoru. Konstatējot narkotiskās indes izgarojumu klātbūtni, vecākiem jārēķinās, ka:

pirmajā reizē – abi vecāki saņems brīdinājumus ar atzīmi «Iedzīvotāju Reģistrā»;

otrajā reizē – tikai «Rajona Tiesa» izlems, vai iespējams narkomāniem uzticēt tālāku savu bērnu audzināšanu.
.

Visos gadījumos, kad bērns, pusaudzis vai nepilngadīgais aizturēts narkotiskās indes reibumā, viņš tiek nekavējoties ievietots slimnīcā novērošanai un, ja nepieciešams, ārstēšanai. Tikai «Rajona Tiesa» izlems, vai iespējams viņu vecākiem turpmāk uzticēt bērnu audzināšanu.
.

Visus izdevumus par saindēto bērnu ārstēšanu un rehabilitāciju 200% apmērā sedz abi vecāki, strādājot sabiedriskajos darbos, ārpus sava pamata darba laika.
.

Norēķinoties ar «Bankas Karti» un ievadot nolasīšanas ierīcē «Personas Karti», katrs narkotiskās indes pirkums automātiski tiek fiksēts «Iedzīvotāju Reģistrā» attiecīgās personas «Dzīves Vēsturē». Vadoties pēc šīs informācijas, ik mēnesi tiek izskaitļoti konkrētās personas «NIKO» un «ALKO» un indeksi.
.

Pēc pirmās grupas narkotiskās indes patēriņa, katram iedzīvotājam tiek piešķirts attiecīgs «NIKO» (nikotīna) indekss:

baltais indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā nav iegādājies nevienu cigarešu paciņu;

sarkanais indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā iegādājies 1 paciņu;

melnais indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā iegādājies 2 un vairāk paciņas.
.

Pēc otrās grupas narkotiskās indes patēriņa, katram iedzīvotājam tiek piešķirts attiecīgs «ALKO» (alkohola) indekss:

zelta indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā nav iegādājies nevienu indes pudeli;

sudraba indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā iegādājies 1 indes pudeli;

sarkanais indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā iegādājies 2 vai vairāk indes pudeles.
.

Jebkurā laikā katrs Valsts iedzīvotājs «Iedzīvotāju Reģistrā» var uzzināt savu «NIKO» un «ALKO» indeksu. Tāpat iedzīvotājs var dot iespēju citai ieinteresētajai personai (ārstam, darba devējam, u.c.) uzzināt šos indeksus.

 .

Rakstīt komentāru