AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

58. «Mātes darbs»

Publicēts: 16.10.2015

maize.

«Likums» nosaka, ka bērns ir pilntiesīgs Azillando iedzīvotājs no tā ieņemšanas brīža, ko ārsts, sadarbojoties ar sievieti, konstatē agrīnā grūtniecības stadijā, bet ne vēlāk kā pusgada obligātajā veselības pārbaudē. Tas ir par pamatu «Likumā» paredzēto atvieglojumu piešķiršanai topošai māmiņai, vienlaikus uzliekot viņai virkni pienākumu.
.

Neatkarīgi no tā, kur un kādā amatā topošā māmiņa strādā, sākot ar sesto grūtniecības mēnesi, viņa obligāti tiek noformēta Valsts apmaksātā 1. kategorijas «Mātes darbā» — dzīvot mājas apstākļos un ārsta uzraudzībā rūpēties par savu nākamo bērnu.
.

Pēc bērniņa piedzimšanas, līdz viņš sasniedz trīs gadu vecumu, māte atrodas Valsts apmaksātā 2. kategorijas «Mātes darbā», lai dzīvojot mājās, varētu nepārtraukti atrasties līdzās bērnam (uzraudzīt un audzināt viņu).
.

Neatkarīgi no tā kādā amatā sieviete pirms grūtniecības strādājusi un kādu atalgojumu saņēmusi, «Likums» visām «Mātes darbā» strādājošām sievietēm nosaka šādu darba apmaksu:

1. kategorijas «Mātes darbā» strādājošām – 1,7 Kvanto mēnesī;

2. kategorijas «Mātes darbā» strādājošām – 2,5 Kvanto mēnesī.
.

Sasniedzot trīs gadu vecumu, bērns sāk apmeklēt „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas” iestādi, lai sešu gadu vecumā būtu sagatavots iestājai pirmā līmeņa mācību iestādē.

.

Rakstīt komentāru