AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

57. Bērni un to audzināšana

Publicēts: 16.10.2015

udens.
Azillando garantē visu iedzīvotāju bērnu tiesisko statusu, viņu veselības un dzīvības aizsardzību. Nepārtrauktā «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektora un viņa palīgu uzmanības lokā atrodas ikviena rajona teritorijā dzīvojoša ģimene, kurā ir bērns (bērni). Regulāri tiek kontrolēti bērna (bērnu) sadzīves apstākļi, vecāku nodrošinājums ar attiecīgi apmaksātu darbu, ģimenes nodrošinājums ar iztikas līdzekļiem un veselīgiem pārtikas produktiem.
.

Ja šajās pārbaudēs tiek konstatēti bērnu audzināšanas noteikumu pārkāpumi un tie dotajā termiņā netiek novērsti, vecākiem nekavējoties tiek atņemtas vecāku tiesības un bērnu (bērnus) nodod Valsts „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādē”.
.

«Likums» stingri reglamentē bērnu sadzīves, uzturēšanas, audzināšanas un mācību pienākumu sadali starp ģimeni un Valsti.
.

Bērns nav ģimenes privātīpašums, bet gan potenciāls Azillando pilsonis, kura audzināšanu Valsts uzticējusi abiem vecākiem. Lai vecāki šīs tiesības nezaudētu, viņiem jāievēro virkne noteikumu un par to izpildi, «Likumā» noteiktā kārtībā, jāatskaitās attiecīgām Valsts institūcijām.

.

Galvenie, bērnu audzināšanu reglamentējošie «Likuma» noteikumi.
.

1. Zīdainis barojams ar mātes pienu, bet tā trūkuma gadījumā – tikai ar Valstī, speciāli zīdaiņu vajadzībām ražotu, dabīgas izcelsmes pilnvērtīgu barību.

2. Bērnam jādzīvo telpās ar piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem un iekārtojumu, viņam jābūt nodrošinātam ar kvalitatīvu, dabīgas izcelsmes, pārtiku, nepieciešamajām sanitāri-higiēniskajām precēm un piemērotu apģērbu. Bērns jānodrošina ar ikdienas pastaigām (izbraukumiem) svaigā gaisā.

3. Bērnam jābūt sistemātiskā ģimenes ārsta uzraudzībā (obligātas ģimenes ārsta vizītes bērna dzīves vietā ne retāk kā reizi nedēļā, bet bērna slimības laikā – ik dienas).

4. Ja vecāku neuzmanības vai nolaidības dēļ, bērna veselībai nodarīts kaitējums, abi vecāki tiek saukti pie atbildības par noziedzīgu savu pienākumu nepildīšanu. Lēmumu par viņu atbildības pakāpi pieņem «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektors.

5. Ja bērns vecāku nolaidības dēļ zaudējis dzīvību, abi vecāki tiek tiesāti par slepkavību.

Ja trīs gadu laikā pēc soda izciešanas, sievietei piedzimst nākamais bērns, tad tā audzināšana ģimenē nav atļauta. Līdz trīs gadu vecumam, bērns dzīvo Valsts „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādē”.

Šādā gadījumā sievietei „mātes darbu” nepiešķir un abi vecāki, papildus savam pamata darbam, strādā obligātajos sabiedriskajos darbos, lai kompensētu Valstij izdevumus sava bērna audzināšanai.

.
6. Bērns, kurš sasniedzis trīs gadu vecumu, vecāku darba laikā uzturas „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādē”, bet no sešu gadu vecuma sāk apmeklēt pirmās pakāpes (10 gadīgo) mācību iestādi un atrodas tajā visu laiku, kamēr vecāki ir darbā.

7. Pusaudžiem (bērniem, kuri vecāki par 10 gadiem), jābūt savai atsevišķai istabai.

8. Dzīvokļa vai privātmājas istabās, kurās dzīvo zīdaiņi, vai kuras pieejamas bērniem, pusaudžiem un nepilngadīgajiem, jebkurai personai (ieskaitot vecākus) aizliegts lietot jebkuras narkotiskās indes, kā arī skaļi trokšņot pēc pulksten 22:00 vakarā.
.

Valstī bērna ieņemšana vairs nav narkotisko vielu reibumā izraisītu dažu minūšu baudas un bezatbildīgas rīcības sekas, kā tas kādreiz bija seksuālās „demokrātijas” plaši reklamētās izvirtības apstākļos, bet gan ārkārtīgi svarīgs, valstiski un sabiedriski nozīmīgs notikums, kas tiek rūpīgi plānots un gaidīts ne mazāk kā pašas kāzas. Pat vēl vairāk – vecāki pirms tam ļoti nopietni apdomā gan savu atbildību jaunās dzīvības priekšā, gan par savām vecumdienām, gan par savu bērnu, mazbērnu un pašas Valsts eksistenci nākotnē.
.

Valstij vienmēr primārie ir bērni, viņu dzīvība, veselība, pārtika, pajumte, dzīves un sadzīves apstākļi, apmācība un, sasniedzot pilngadību, iziešana patstāvīgā dzīvē kā pilntiesīgiem Azillando pilsoņiem. Šī mērķa īstenošanai Valsts nežēlo nekādus līdzekļus.
.

Bērnu audzināšana ir ļoti atbildīgs un valstiski svarīgs uzdevums, kuru atļauts veikt tikai apzinīgiem vecākiem. «Likumā» noteiktajos gadījumos, bērna interesēm tiek pakārtotas arī mātes un tēva intereses.

 .

Rakstīt komentāru