AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

udens.
.

Azillando sabiedrībā, ģimenē un «Likuma» priekšā vīrietis un sieviete ir absolūti līdztiesīgi visās dzīves jomās. Nekad un nekur, runājot par kādu cilvēku, netiek speciāli uzsvērts, ka tas ir vīrietis vai tā ir sieviete.
.

Sabiedrībai nav pieņemams un tiek kategoriski nosodīts, ja kāds no vecākiem (sieva vai vīrs) saka: „Tas ir mans bērns” – vienmēr un visur abi vecāki uzsver, ka: „Tas ir mūsu bērns”. Ir taču absolūti saprotami, ka sieviete viena pati, vai vīrietis viens pats, bērnu nevar radīt!
.

Valstī nav „vīriešu darbu” un „sieviešu darbu” – ieņemot vienādu amatu un vienādā laika posmā vienādi kvalitatīvi paveicot vienāda darba apjomu, darba alga vīrietim un sievietei vienmēr ir vienāda. Par šī principa pārkāpumu, uzņēmuma vadītājs zaudē darbu un tiesības 5 gadus ieņemt vadošus amatus.

.

Vecākiem, kuri lietojuši (vai lieto) narkotiskās indes, praktizējuši „demokrātiski” izlaidīgu dzīvesveidu, pārkāpuši dabas rakstītos telegonijas likumus, var piedzimt psihiski nepilnvērtīgs un garīgi slims bērns.
.

Papildus iepriekš minētiem faktoriem, arī nepilnvērtīgas audzināšanas dēļ tā saucamajās „nepilnajās” ģimenēs, bērnam var attīstīties psihoemocionālas novirzes, kas izpaužas kā seksuālās orientācijas traucējumi (pederasti, lesbietes u.t.t.).
.

Arī šai iedzīvotāju kategorijai ir Valsts iedzīvotāja (pilsoņa vai nepilsoņa) tiesības un pienākumi, bet «Likumā» viņiem noteikti sekojoši ierobežojumi:
.

1. «Personas Kartē» un «Dzīves Vēsturē» jābūt norādītai viņu seksuālai orientācijai. Ja persona slēpj šādas savas garīgās attīstības novirzes, tas tiek kvalificēts kā «Likuma» pārkāpums, kurš rada reālus draudus līdzcilvēkiem un sabiedrībai;

2. «Likums» nepieļauj viendzimuma personu laulības, viņu neoficiāla kopdzīve netiek atzīta par ģimeni, un tai nav Valsts atbalsta;

3. šādu personu aizbildniecībā, aprūpē, audzināšanā un jebkurā citā saskarsmē ar viņiem nedrīkst būt zīdaiņi, bērni, pusaudži un nepilngadīgie;

4. šādas personas netiek pieņemtas darbā bērnu „Uzturēšanās un audzināšanas iestādēs” un abu līmeņu mācību iestādēs;

5. šāds dzīvesveids nav publiskojams un apspriežams iedzīvotāju informācijas līdzekļos.

6. Azillando aizliegtas jebkura veida aktivitātes, kas reklamē vai jebkādā citā veidā popularizē šādas personas un viņu amorāli perverso dzīvesveidu.

 .

Rakstīt komentāru