AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

53. Valsts pensionāri

Publicēts: 16.10.2015

udens.

.
Visi Azillando iedzīvotāji (gan vīrieši, gan sievietes), kuri sasnieguši 60 gadu vecumu, tiek pensionēti. Neatkarīgi no tā, kādus amatus viņi savās darba gaitās ieņēmuši un, kāda bijusi viņu darba alga, visi saņem vienādu vecuma pensiju – 2,0 Kvanto mēnesī.
.

Sievietēm, kuras dzemdējušas un līdz „pilngadības” statusa iegūšanai uzaudzinājušas bērnu (bērnus), pensionēšanās vecums un pensijas lielums tiek diferencēts sekojoši:

Viens bērns………………. 58 gadi, pensija 2,1 Kvanto;

Divi bērni…………………. 56 gadi, pensija 2,3 Kvanto;

Trīs bērni…………………. 54 gadi, pensija 2,5 Kvanto;

Četri bērni………………… 52 gadi, pensija 2,7 Kvanto;

Pieci un vairāk bērni….. 50 gadi, pensija 3,0 Kvanto.

.

Šo sieviešu vīriem – bērnu tēviem, kuri no bērna (bērnu) dzimšanas brīža līdz laikam, kad bērns (bērni) ieguva „pilngadības” statusu, dzīvoja vienā ģimenē kopā ar sievu un bērniem, pensionēšanās vecums un pensijas lielums, tiek diferencēts sekojoši:

Viens bērns……………….. 59 gadi, pensija 2,1 Kvanto;

Divi bērni………………….. 58 gadi, pensija 2,2 Kvanto;

Trīs bērni………………….. 57 gadi, pensija 2,3 Kvanto;

Četri bērni…………………. 56 gadi, pensija 2,4 Kvanto;

Pieci un vairāk bērnu….. 55 gadi, pensija 2,5 Kvanto.
.

Laika gaitā pierādījies, ka Valstī ģimenes plāno un uzaudzina vidēji divus vai trīs bērnus.

 .

Rakstīt komentāru