AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

51. Darbs „Valsts dienestā”

Publicēts: 16.10.2015

udens.

„Valsts dienestā” strādājošā statuss ar «Likumu» noteikts augsti kvalificētiem Valsts nozīmes institūciju darbiniekiem, kuru darbs tieši saistīts ar Valsts un sabiedrisko drošību, Valsts un tās rajonu saimniecisko darbību, iedzīvotāju veselības aizsardzības un apmācību sfēru, vai kā citādi tieši iespaido iedzīvotāju dzīves apstākļus.
.

Ar «Likumu» „Valsts dienestā” strādājošā statuss noteikts:

1. Valsts Prezidentam ar dzīvesbiedri un Valsts Prezidenta šoferim ar dzīvesbiedri;

2. Visiem «Valsts Pārvaldes» darbiniekiem;

3. Visiem «Pārstāvju Palātas» deputātiem un viņu palīgiem;

4. Visiem «Augstākās Tiesas» un «Rajonu Tiesu» tiesnešiem;

5. Visiem «Rajonu Valžu» vadītājiem, viņu vietniekiem un inspektoriem

6. Visiem «Valsts Bankas» un tās rajonu nodaļu darbiniekiem;

7. Visiem „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestāžu” darbiniekiem;

8. Visiem 1. un 2. līmeņa mācību iestāžu darbiniekiem;

9. Visiem 1. un 2. līmeņa veselības aizsardzības iestāžu darbiniekiem;

10. Visiem «Sardzes» un «Darba Iestāžu» darbiniekiem.

.

Pēc savu struktūrvienību vadītāju sastādīta grafika, visi „Valsts dienestā” strādājošie dodas 30 kalendāra dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgā Valsts apmaksātā obligātā veselības pārbaudes atvaļinājumā.
.

Izņēmums ir 1. un 2. līmeņa mācību iestāžu darbinieki, kuriem, ņemot vērā viņu darba ārkārtīgo svarīgumu un milzīgo atbildību Valsts jaunās paaudzes iedzīvotāju audzināšanā un pilnvērtīgā ievadīšanā dzīvē, «Likums» nosaka pagarinātu pamata atvaļinājumu – 60 kalendāra dienas.
.

„Valsts dienestā” strādājošie «Likuma» priekšā nav neaizskarami. Par kaitējumu Valstij vai iedzīvotājiem, kas radies viņu darbības (bezdarbības) rezultātā, viņi, tāpat kā jebkurš Valsts iedzīvotājs, ir atbildīgi «Likuma» priekšā.

 .

Rakstīt komentāru