AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

50. Darba apmaksa

Publicēts: 16.10.2015

maize.
.

Valstī noteiktā minimālā darba alga „Kvanto” ir Valsts “naudas” vienībās „Monero” un „Cento” izteikta un reāli «Bankas Kartē» ieskaitāmā summa, par normālā darba laikā kvalitatīvi paveiktu darbu.
.

«Likums» nosaka, ka normālā darba laika apmaksa nevienā nozarē (arī sabiedriskajos darbos), nedrīkst būt mazāka par 1,0 Kvanto mēnesī. Šis normatīvs neattiecas uz notiesātām personām «Darba Iestādēs».
.

Gadījumā, ja nepieciešams aprēķināt minimālās darba algas dienas vai stundas likmi, tad:

a) vienas darba dienas minimālā darba alga – 1/20 Kvanto;

b) vienas darba stundas minimālā darba alga – 1/160 Kvanto.

.

Viens „Kvanto” vienam atsevišķi dzīvojošam cilvēkam nodrošina:

1. iespēju pašvaldības namā īrēt, iekārtot un uzturēt vienistabas dzīvokli ar visām ērtībām;

2. pilnībā nodrošināt sevi ar pirmās nepieciešamības saimniecības un rūpniecības precēm;

3. pilnīgi nodrošināt sevi ar Valstī ražotu (audzētu un pārstrādātu) pārtiku;

4. atvaļinājuma laikā, ar pilna komforta ceļazīmi, doties 15 kalendāra dienu ilgā tūrisma un atpūtas ceļojumā Valsts robežās.
.

Katra gada ceturkšņa pēdējā mēneša 25. datumā, minimālā darba alga tiek koriģēta pēc faktiskās dzīves dārdzības Azillando. Šis jautājums tiek izskatīts «Pārstāvju Palātā» un, Valsts Prezidenta apstiprināts, ar nākamā mēneša pirmo datumu stājas spēkā jaunā redakcijā un ir obligāti izpildāms visiem „darba devējiem” Valsts teritorijā.
.

Visus iepriekšējā ceturksnī Valstī notikušos ekonomiskos procesus – gan pozitīvos, kuru dēļ Kvanto teorētiski būtu varēts samazināt (bet to nekādā gadījumā nedara), gan negatīvos, kuru dēļ Kvanto bija jāpalielina, pieprasot sīkus paskaidrojumus no «Valsts Pārvaldes» attiecīgās nozares Kabineta speciālistiem, desmit dienu laikā izskata «Pārstāvju Palātā» un, Valsts Prezidenta parakstītus, publicē presē, izziņo radio un televīzijā.
.

Nepieciešamības gadījumā «Pārstāvju Palāta» pieņem lēmumu par attiecīgā «Valsts Pārvaldes» darbinieka, kas nav izpildījis savu galveno uzdevumu – nodrošināt iedzīvotāju dzīves līmeņa stabilitāti, atbrīvošanu no ieņemamā amata.

Atlaistajam darbiniekam desmit gadus liegta iespēja kandidēt uz amatu «Valsts Pārvaldē».

 

Rakstīt komentāru