AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

48. Darba režīmi

Publicēts: 16.10.2015

maize.

«Likums» nosaka, ka abi jēdzieni „normāls darba režīms”, vai „normāls darba laiks” nozīmē 8 stundu ilgu tīrā darba laiku pirmajā maiņā – no 07:00 līdz 16:00 (ar stundu ilgu pārtraukumu ēdienreizei un atpūtai – no 11:00 līdz 12:00). „Normālajā darba laikā” darba dienas ir pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena un piektdiena. Brīvdienas – sestdiena un svētdiena.
.

Darbavietās ar specifisku ražošanas procesu, «Likums» pieļauj sekojošus darba režīmus:

a) darbs otrajā (pēcpusdienas) maiņā – 7 stundu ilgs tīrā darba laiks no 16:00 līdz 24:00 (ar stundu ilgu pārtraukumu ēdienreizei un atpūtai – no 20:00 līdz 21:00).

b) darbs trešajā (nakts) maiņā – 6 stundu ilgs tīrā darba laiks no 00:00 līdz 07:00 (ar stundu ilgu pārtraukumu ēdienreizei un atpūtai – no 03:00 līdz 04:00).

.

«Likums» paredz, ka darba devējam ir tiesības savā uzņēmumā noteikt sekojošas nodarbināto slodzes un darba grafikus:

1. darbs uz pusslodzi darba dienu 1. maiņā – 4 darba stundas (no 07:00 līdz 11:00) bez pusdienas pārtraukuma (darbā jāpavada 20 stundas nedēļā);

2. darbs uz pilnu slodzi darba dienu 1. maiņā – 8 darba stundas (no 07:00 līdz 16:00). Kopā ar pusdienas pārtraukumu darbā jāpavada 45 stundas nedēļā).

3. darbs uz pilnu slodzi darba dienu 2. maiņā – 7 darba stundas (no 16:00 līdz 24:00). Kopā ar pusdienas pārtraukumu darbā jāpavada 40 stundas nedēļā. Šāds darba režīms pieļaujams tikai tad, ja tas jau ir bijis paredzēts «Darba Līgumā».

4. darbs uz pilnu slodzi darba dienu 3. maiņā – 6 darba stundas (no 00.00 līdz 07.00). Kopā ar pusdienas pārtraukumu darbā jāpavada 35 stundas nedēļā. Šāds darba režīms pieļaujams tikai tad, ja tas jau ir bijis paredzēts «Darba Līgumā».

5. darbs sestdienās, svētdienās un svētku dienās pieļaujams tikai tad, ja tāda nepieciešamība jau bija paredzēta «Darba Līgumā», turklāt:

a) darba stundas 1. maiņā apmaksājamas divkāršā apmērā;

b) darba stundas 2. maiņā apmaksājamas trīskāršā apmērā;

c) darba stundas 3. maiņā apmaksājamas četrkāršā apmērā.
.

Uzņēmumos ar nepārtrauktu ražošanas ciklu, pilns tīrā darba laiks jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt 40 darba stundas nedēļā.
.

Virsstundu darbs nav pieļaujams!

Iepriekš minēto noteikumu dēļ, darba devējs ļoti rūpīgi apdomās, vai vispār nodarbināt algotos darbiniekus ārpus „normālā darba laika”.
.

«Darba Kodekss» nosaka, ka pastāvīgā darbā uz pilnu slodzi, ar atalgojumu, kurš nav mazāks par 1,0 Kvanto mēnesī, pieņem tikai pilngadīgas personas.
.

Pagaidu un sezonas darbs uz pusslodzi (4 stundas dienā = 20 stundas nedēļā) ar atalgojumu, kurš nav mazāks par 0,5 Kvanto mēnesī pusaudžiem no 14 gadu vecuma un nepilngadīgajiem, pieļaujams tikai 1. maiņā un ar viņu vecāku (aizbildņu) rakstisku piekrišanu.
.

Pilnu atbildību par pusaudžu un nepilngadīgo darba režīmu, viņu drošību un citiem ar darbu saistītiem apstākļiem uzņemas „darba devējs”.
.

Pagaidu darbā strādājošo pusaudžu un nepilngadīgo darba alga tiek pārskaitīta viņu vecākiem (aizbildņiem).

 .

Rakstīt komentāru