AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

47. «Darba ņēmējs»

Publicēts: 16.10.2015

udens.

.

Darba ņēmējs ir cilvēks, kas stājoties algotā darbā uztic „darba devējam” savu veselību un pat dzīvību, kā arī rēķinās ar atalgojumu, kas ļaus uzturēt sevi un savu ģimeni.
.

Izejot no reālā stāvokļa, ka Azillando nav bezdarba, «Likums» nosaka, ka attiecībās starp „darba ņēmēju” un „darba devēju” vienmēr valda savstarpējas cieņas un sapratnes attiecības.
.

Slēdzot «Darba Līgumu», potenciālais „darba ņēmējs” savas vēlmes nekad neuzstāda ultimatīvā formā – sarunu ceļā vienmēr tiek meklēts kompromiss starp „darba ņēmēja” vēlmēm un „darba devēja” reālajām iespējām.

.

„Darba ņēmējs” vienmēr ļoti rūpīgi izvēlas „darba devēju” kuram „pārdot” savu darbu, turklāt galvenie izvēles kritēriji ir sekojoši:

1. piedāvāta darba atbilstība savām zināšanām un veselības stāvoklim;

2. darba apstākļi un to iespējamā ietekme uz cilvēka veselību;

3. piedāvātā darba grafiks, amata pienākumi un darba alga;

4. iespējamie papildus darba uzdevumi un to apmaksas kārtība;

5. atvaļinājuma grafika sastādīšanas princips un tā apmaksas noteikumi;

6. darbavietas attālums no dzīves vietas un sabiedriskā transporta pieejamība.
.

„Darba ņēmējam” jāsaprot, ka «Likuma» priekšā visu atbildību par viņa drošību un veselību uzņemas „darba devējs”, kura pienākums ir darīt visu nepieciešamo, lai darbiniekam būtu droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi.
.

Savukārt „darba ņēmējam” «Likums» uzliek par pienākumu obligāti ievērot visus „Darba drošības” noteikumus, darba izpildes tehnoloģijas un citus „darba devēja” izstrādātos normatīvos noteikumus, lai sekmīgi izpildītu uzticētos darba pienākumus, vienlaicīgi saglabājot savu veselību un dzīvību.

 .

Rakstīt komentāru