AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

45. «Darba devējs»

Publicēts: 16.10.2015

udens.
..

.

Azillando «Likums» nosaka trīs „darba devēju” kategorijas, kurām Valstī atļauta algota darbaspēka izmantošana un atbildīgās personas, kurām ir tiesības noslēgt «Darba Līgumus».
.

1. kategorijas darba devējs – kooperatīvs (mazais, vidējais, lielais).

«Likuma» priekšā atbildīgā persona – kooperatīva kopsapulcē ievēlēts, «Rajona Valdes» «Nodarbinātības un Uzņēmējdarbības» inspektora apstiprināts pārvaldnieks.

Viņš, pārstāvot kooperatīva biedru intereses, slēdz «Darba Līgumus» ar darba ņēmējiem, personīgi garantējot viņiem darba algas izmaksu «Darba Līgumā» noteiktajā datumā.

.

2. kategorijas darba devējs – «Rajona Valdes» uzņēmums.

«Likuma» priekšā atbildīgā persona – «Rajona Valdes» vadītāja apstiprināts uzņēmuma direktors.

Viņš, pārstāvot uzņēmuma intereses, slēdz «Darba Līgumus» ar darba ņēmējiem, personīgi garantējot viņiem darba algas izmaksu «Darba Līgumā» noteiktajā datumā.
.

3. kategorijas darba devējs – Valsts uzņēmums.

«Likuma» priekšā atbildīgā persona – Valsts uzņēmuma direktors.

Viņš, pārstāvot uzņēmuma intereses, slēdz «Darba Līgumus» ar darba ņēmējiem, personīgi garantējot viņiem darba algas izmaksu «Darba Līgumā» noteiktajā datumā.

ZINĀŠANAI

Lai nodotu ekspluatācijā jaunizveidotu uzņēmumu un varētu sākt pieņemt darbā algotus darbiniekus, īpašniekam savs uzņēmums jāreģistrē Valsts «Uzņēmumu reģistrā» un jāsaņem atļauja konkrēta skaita algota darbaspēka izmantošanai.

.

Rakstīt komentāru