AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

42. Otrā līmeņa mācību iestādes

Publicēts: 16.10.2015

maize.
.
Otrā (augstākā) līmeņa mācību iestādes atrodas Galvaspilsētas „zaļajā zonā”. Šeit atrodas gan pašas mācību iestādes, gan visi mācību procesam nepieciešamie objekti, kas kopā veido tā saucamo „studentu pilsētiņu”.
.

Visi studenti (neatkarīgi no viņu pastāvīgās dzīves vietas), dzīvo studentu pilsētiņas labiekārtotās kopmītnēs – divi studenti vienā istabiņā. Visi studenti saņem Valsts stipendiju 1,5 Kvanto apmērā.
.

Katra profila otrā līmeņa mācību iestādei ir izstrādāti sava dizaina, izskatīgi un ērti formas tērpi gan studentēm, gan studentiem. Formas tērpa krūšu daļas kreisajā pusē ir speciāla uzšuve, kurā norādīta studenta piederība konkrēta profila mācību iestādei.

.

Studentu formas tērpu no izskatīga materiāla ik gadu šūdina individuāli un tā izmaksas sedz Valsts. Speciālās formas tērpa uzšuves izsniedz mācību iestāde.
.

Studentu pilsētiņā ir visa normālai dzīvei nepieciešamā infrastruktūra, sākot no veikaliem un ēdnīcām līdz veselības aizsardzības un sadzīves pakalpojumu iestādēm.
.

«Likums» nosaka, ka visiem studentiem, uzrādot «Studenta Apliecību», „studentu pilsētiņas” robežās ir 50% atlaide visām precēm un pakalpojumiem. Medicīniskā palīdzība, protams, ir bez maksas.
.

„Studentu pilsētiņa” nav slēgtā zona, un tur var brīvi ieiet jebkurš Valsts iedzīvotājs. Veikalos, ēdnīcās un visās pakalpojumu iestādēs viņiem gan jāmaksā pilna preces vai pakalpojuma cena.
.

«Likums» visiem otrā līmeņa mācību iestāžu darbiniekiem nosaka konstantu darba apmaksu, kas vairumā gadījumu ir ievērojami augstāka par Valsts Prezidenta darba algu:

a) mācību iestādes vadītājam – 5,0 Kvanto mēnesī;

b) mācību iestādes vadītāja vietniekam – 4,8 Kvanto mēnesī;

c) visiem pasniedzējiem (neatkarīgi no specialitātes) – 4,5 Kvanto mēnesī;

d) palīgpersonālam un tehniskajiem darbiniekiem – 4,0 Kvanto mēnesī.
.

«Likums» visam otrā līmeņa mācību iestāžu personālam nosaka speciālu – 60 kalendāra dienu ilgu Valsts apmaksātu atvaļinājumu un reizi pusgadā (pēc mācību iestādes vadītāja sastādīta slīdošā grafika) – 5 darba dienas garu Valsts apmaksātu atvaļinājumu obligātai profilaktiskai veselības pārbaudei.
.

Jūnija pirmā dekāde veltīta mācību gada noslēgumam, telpu un ēku sagatavošanai slēgšanai. Augusta otrajā un trešajā dekādē mācību iestādes tiek sagatavotas jaunajam mācību gadam.
.

Šajā darbā, sadarbībā ar profesionāliem speciālistiem, tiek iesaistīts viss mācību iestādes personāls.

.

Rakstīt komentāru