AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

maize.

«Pārstāvju Palātas» deputāts un viņa palīgs strādā piecas dienas nedēļā — no pirmdienas līdz piektdienai. Viņu darba laiks ir saskaņots ar «Rajona Valdes» personāla darba laiku – astoņas stundas dienā (no pulksten astoņiem rītā). Sestdienā viņi dodas uz «Pārstāvju Palātas» izbraukuma sēdi kādā no Valsts rajoniem. Atpūtas diena – svētdiena.

«Likums» nosaka, ka «Pārstāvju Palātas» deputātam un viņa palīgam šī ir vienīgā darbavieta. Viņiem kategoriski aizliegts apvienot amatus, strādāt vēl kādā darbavietā vai nodarboties ar uzņēmējdarbību. Vienīgais izņēmums (ārpus pamata darba laika) viņiem atļauts piedalīties savas piemājas saimniecības vai ģimenes uzņēmuma darbā. Vadīt ģimenes uzņēmumu viņiem aizliegts.

Izbraukuma sēdēs deputāta palīgs piedalās kā konsultants (bez balss tiesībām). Ja sestdienā deputātiem neizdodas pieņemt lēmumus visos darba kārtībā iekļautajos jautājumos, sēdi turpina svētdienā (šajā gadījumā par uzturu un naktsmājām, deputāti un viņu palīgi maksā no savas kabatas). Sestdienā deputāta un viņa palīga ēdināšana tiek nodrošināta uz Valsts rēķina.

.

Izbraukuma sēdi vada Valsts Prezidents, bet prezidenta prombūtnes laikā – «Valsts Pārvaldes» vadītājs. Deputāts, kura pārstāvētajā rajonā notiek izbraukuma sēde, ieņem sēdes līdzpriekšsēdētāja vietu. Visi balsojumi notiek tikai atklātā veidā. Katram deputātam ir tiesības atklāti paust un aizstāvēt savu viedokli apspriežamajā jautājumā. Galīgais lēmums tiek pieņemts atklāti balsojot „par” vai „pret”. Valsts Prezidents, vai «Valsts Pārvaldes» vadītājs, kurš vada izbraukuma sēdi Valsts Prezidenta prombūtnes laikā, balsojumos nepiedalās.
.

Balsojuma «Atturos» nav (ja tu vēlies atturēties no valstiski svarīgu jautājumu izlemšanas, tad nevajadzēja kandidēt vēlēšanās). Ja balsis sadalās 50% pret 50%, tad izšķirošā ir sēdes līdzpriekšsēdētāja – tā deputāta balss, kura rajonā notiek izbraukuma sēde.
.

Jebkāda novirziena interešu grupu, koalīciju, u.t.t. veidošana «Pārstāvju Palātā» ir kategoriski aizliegta. Par šādu ārkārtīgi smagu «Likuma» pārkāpumu visi vainīgie nekavējoties tiek izslēgti no «Pārstāvju Palātas». Nākamo reizi kandidēt jebkura līmeņa vēlēšanās viņiem atļauts tikai pēc 10 gadiem.
.

Katru deputāta vai viņa palīga neierašanos darbā «Rajona Valdē» vai uz izbraukuma sēdi (vienīgais attaisnojums ir slimība, ko konstatē rajona Galvenais ārsts), kvalificē kā neattaisnotu darba kavējumu. Vainīgajam pirmajā reizē samazina mēneša darba samaksu par 1,0 Kvanto, bet otrajā reizē par 2,0 Kvanto.
.

Pēc trešā neattaisnotā darba kavējuma deputātu vai viņa palīgu 48 stundu laikā automātiski izslēdz no «Pārstāvju Palātas», neizmaksājot izstāšanās pabalstu. Deputāta pienākumus nekavējoties sāk pildīt deputāta palīgs. Ja izslēdz deputāta palīgu, tad viņa vietā nāk nākošais, vēlēšanās visvairāk balsu ieguvušais deputāta kandidāts.
.

«Likumā» noteiktajā un Azillando vispārpieņemtā kārtībā, «Pārstāvju Palātas» deputāts un viņa palīgs reizi gadā, saskaņā ar Valsts Prezidenta apstiprinātu grafiku, dodas 30 kalendāra dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgā Valsts apmaksātā obligātā profilaktiskā veselības pārbaudes atvaļinājumā. Deputāta atvaļinājuma laikā viņa pienākumus pilda deputāta palīgs.
.

Atvaļinājuma laikā deputātam ir tiesības ierasties uz jebkuru «Pārstāvju Palātas» sēdi (nesaņemot samaksu vai atvaļinājuma pagarinājumu) un piedalīties jebkuru jautājumu izlemšanā.

 .

Rakstīt komentāru