AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

udens.

.
.

Ievēlētais «Pārstāvju Palātas» rajona deputāts un viņa palīgs 2. janvārī pulksten 11:00 ierodas Galvaspilsētā «Valsts Kancelejā».
.

Jaunā sasaukuma «Pārstāvju Palātas» pirmā sēde notiek «Valsts Kancelejā» un sākas pulksten 12:00. Tā tiešraidē tiek rādīta Valsts televīzijā un translēta Valsts radio. Sēdi vada līdzšinējais Valsts Prezidents. Šajā sēdē katrs jaunais «Pārstāvju Palātas» deputāts uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi un savu palīgu.
.

Pēc tam jaunievēlētie deputāti no sava vidus izlozē jauno Valsts Prezidentu. Izlozē tiek iekļauti visi deputāti (izņemot deputātu palīgus un tos deputātus, kuri savā uzrunā, argumentēti motivējot savu lēmumu, atteikušies ieņemt šo amatu).

.

«Likums» aizliedz izlozē izmantot jebkādus elektroniskos līdzekļus. Izlozi veic pēc senā paņēmiena – no laimestu trauka ar roku izvelkot pilno lozi. Jaunā Valsts Prezidenta izloze notiek sekojoši:

1. visi jaunie deputāti un vecais Valsts Prezidents sapulcējas telpā, kurā uz galda atrodas caurspīdīgs trauks;

2. blakus tam, uz speciāla paliktņa novietotas vienāda izmēra necaurspīdīgas, čaulītes ar aizskrūvējamu vāciņu. Uz galda izklātas vecā Valsts Prezidenta parakstītas lapiņas ar deputātu vārdiem un uzvārdiem (kuri nav atteikušies piedalīties izlozē);

3. vecais Valsts Prezidents atskrūvē vienu čaulīti, paņem vienu lapiņu, nolasa tajā rakstīto deputāta vārdu un uzvārdu, saloka lapiņu, ievieto čaulītē, aizskrūvē to un ieliek traukā. Tā turpina, līdz traukā ievietota pēdējā čaulīte ar izlozes kandidāta vārdu.

4. vecais Valsts Prezidents izlozē savu pēcnācēju – viņš ar roku vairākas reizes sajauc čaulītes, izņem vienu, atskrūvē, izņem lapiņu un nolasa jaunā Valsts Prezidenta vārdu, uzvārdu, parāda šo lapiņu televīzijas kamerā un visiem klātesošajiem.

.
Atbrīvojušos deputāta vietu nekavējoties ieņem viņa palīgs, bet savukārt deputāta palīga vietu – vēlēšanu sarakstā trešais visvairāk vēlētāju balsu saņēmušais deputāta kandidāts, kuram tas tiek nekavējoties paziņots.
.

Nākamajā dienā – 3. janvārī pulksten 12:00 «Valsts Kancelejā» notiek jaunās «Pārstāvu Palātas» pirmā darba sēdē, kuru vada jaunais Valsts Prezidents. Klāt nākušais deputāta palīgs uzstājas ar nelielu (līdz 3 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi.
.

Pēc tam bijušais Valsts Prezidents uzstājas ar informatīvu ziņojumu. Jaunie «Pārstāvju Palātas» deputāti tiek iepazīstināti ar jautājumiem, kurus nav paspējuši atrisināt iepriekšējā sasaukuma deputāti un iestrādēm, kuras jau veiktas šajā virzienā.
.

Jaunais Valsts Prezidents paziņo datumu un Valsts rajonu, kurā notiks pirmā jaunā sasaukuma «Pārstāvju Palātas» deputātu un viņu palīgu izbraukuma sēde.
.

Pēc tam jaunie «Pārstāvju Palātas» deputāti un viņu palīgi atgriežas katrs savā Valsts rajonā, kur «Rajona Valdes» telpās atrodas viņu darbavieta. Nākošās trīs kalendāra dienas jaunais deputāts un viņa palīgs strādā kopā ar abiem saviem priekšgājējiem, pārņem lietas un iepazīstas ar nepaveiktajiem darbiem. Galīgos lēmumus par aktuāliem darba jautājumiem pieņem jaunais deputāts.
.

Jaunais Valsts Prezidents pirmās piecas kalendāra dienas strādā kopā ar savu priekšgājēju, pārņem lietas un kopā ar ģimeni iekārtojas uz dzīvi Galvaspilsētā – Valsts Prezidenta namā
.

Azillando pilsoņu «Pārstāvju Palātas» deputātu un viņu palīgu ikgadējā nomaiņa nenozīmē iepriekšējos gados savu lietderību pierādījušo Valsts «Likumu» nekavējošu grozīšanu, lai piepildītu savas ambīcijas ar jaunu ideju masveidīgu ieviešanu dzīvē.
.

Neliela atkāpe.

Savulaik „demokrātijā”, pēc vēlēšanām iekļūstot, t.s. „parlamentā”, uzvarējušās mafijas („partijas”) ielikteņi nekavējoties nomainīja visu valsts galveno struktūrvienību vadošo personālu. Tā bija vispārpieņemta procedūra ar daiļskanīgiem nosaukumiem – „reformas”, „optimizācija” un daudzi citi.

Tas nozīmēja savas mafijas („partijas”) indivīdu nozīmēšanu valsts struktūrvienību vadošajos amatos, lai nodrošinātu savējiem iespēju vēl atlikušā valsts un sabiedriskā īpašuma brīvai izlaupīšanai, nodrošinot šim procesam „likumīgu” pamatu un „tiesisku” aizsardzību.
.

«Likums» nosaka – lai mainītu jebkuru laika gaitā pārbaudītu «Likuma» pantu, kas tieši vai pakārtoti iespaido Valsts iedzīvotāju dzīves līmeni un apstākļus, nepieciešams piecu kalendāra dienu ilgs izskaidrošanas posms visos Valsts iedzīvotāju informācija līdzekļos. Šajā laikā notiek «Likuma» izmaiņu detalizēta iztirzāšana, norādot, kādu labumu konkrētā laika posmā, šīs izmaiņas dos katram Valsts iedzīvotājam. Obligāti tiek minēts ierosināto izmaiņu autora – deputāta un viņa palīga vārds, uzvārds un dzīves vieta, kā arī viņu pārstāvētais Valsts rajons.
.

Pēc tam seko iedzīvotāju aptauja Valsts televīzijas interaktīvajā kanālā. Pozitīvs lēmums, par izmaiņām «Likumā», tiek pieņemts tikai tad, ja „par” izteikušies vairāk kā 75% no visiem Valsts pilngadīgajiem pilsoņiem.
.

Šādā gadījumā 24 stundu laikā jauno likumu, vai izmaiņas jau esošajā likumā, paraksta Valsts Prezidents. Nākamajā dienā tie tiek publicēti Valsts dienas laikrakstā «Ziņas» un stājas spēkā nākamās dienas pusnaktī.

.

Rakstīt komentāru