AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

32. Jaunievēlētā «Rajona Valde»

Publicēts: 16.10.2015

udens
Jaunievēlētās «Rajona Valdes» inspektoru pirmā sēde (kas tiešraidē tiek rādīta rajona televīzijā un translēta rajona radio), notiek «Rajona Valdes» telpās 1. janvārī un sākas pulksten 12:00. Sēdi vada vecais «Rajona Valdes» vadītājs. Šajā sēdē katrs jaunais inspektors uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi un perspektīvo darbības programmu savas atbildības sfērā.
.

Pēc tam jaunie inspektori no sava vidus izlozē jauno «Rajona Valdes» vadītāju un viņa vietnieku (izlozē tiek iekļauti visi jaunievēlētie inspektori, izņemot tos, kuri savā uzrunā, argumentēti motivējot savu lēmumu, atteikušies ieņemt šos amatus).

.

«Likums» aizliedz izlozē izmantot jebkādus elektroniskos līdzekļus. Izlozi veic pēc senā paņēmiena – no laimestu trauka ar roku izvelk pilno lozi. Jaunā «Rajona Valdes» vadītāja un viņa vietnieka izloze notiek sekojoši:

1. visi jaunie inspektori un vecais «Rajona Valdes» vadītājs sapulcējas telpā, kurā uz galda atrodas caurspīdīgs trauks;

2. blakus tam uz speciāla paliktņa novietotas vienāda izmēra necaurspīdīgas čaulītes ar aizskrūvējamu vāciņu. Uz galda izklātas vecā «Rajona Valdes» vadītāja parakstītas lapiņas ar jauno inspektoru vārdiem un uzvārdiem (kuri nav atteikušies piedalīties izlozē);

3. vecais «Rajona Valdes» vadītājs atskrūvē vienu čaulīti, paņem vienu lapiņu, nolasa tajā rakstīto inspektora vārdu un uzvārdu, saloka lapiņu, ievieto čaulītē, aizskrūvē to un ieliek traukā. Tā turpina, līdz traukā ievietota pēdējā čaulīte ar izlozes kandidāta vārdu.

4. pirmais tiek izlozēts jaunais «Rajona Valdes» vadītājs. To dara vecais «Rajona Valdes» vadītājs. Viņš ar roku vairākas reizes sajauc čaulītes, izņem vienu, atskrūvē, izņem lapiņu un nolasa jaunā «Rajona Valdes» vadītāja vārdu, uzvārdu, parāda šo lapiņu televīzijas kamerā un visiem klātesošajiem;

5. pēc tam tiek izlozēts jaunā «Rajona Valdes» vadītāja vietnieks. Šo procedūru veic jaunais «Rajona Valdes» vadītājs. Viņš ar roku vairākas reizes sajauc čaulītes, izņem vienu, atskrūvē, izņem lapiņu un nolasa sava vietnieka vārdu, uzvārdu, parāda šo lapiņu televīzijas kamerā un visiem klātesošajiem.

.
Atbrīvojušās divu inspektoru štata vietas automātiski ieņem nākošie, attiecīgās nozares inspektoru kandidātu sarakstā visvairāk balsu ieguvušie, kuriem tas tiek nekavējoties paziņots.
.

Nākamajā dienā (2. janvārī pulksten 12:00) sākas jaunās «Rajona Valdes» inspektoru pirmā darba sēde, kuru vada jaunais «Rajona Valdes» vadītājs. Katrs no klāt pienākušiem diviem inspektoriem uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina ar sevi un perspektīvo darbības programmu savas atbildības sfērā.
.

Nākošās trīs kalendāra dienas jaunais «Rajona Valdes» vadītājs, viņa vietnieks un jaunie inspektori strādā kopā ar saviem priekšgājējiem, pārņem lietas un iepazīstas ar nepaveiktajiem darbiem. Galīgo lēmumu par aktuālajiem darba jautājumiem pieņem jaunais «Rajona Valdes» vadītājs un attiecīgās nozares jaunais inspektors.
.

«Rajona Valdes» darbinieku ikgadēja maiņa domāta, lai vecā sasaukuma darbinieki varētu turpināt normālu dzīvi savās ģimenēs un strādāt savās iepriekšējās darbavietās, būdami pārliecināti, ka stabilas dzīves process rajonā tiks nodrošināts arī turpmāk, ka vienmēr būs cilvēki, kuri vienu gadu savas dzīves pakārtos līdzcilvēku vajadzībām, savas Valsts stabilitātei un iedzīvotāju drošībai par savu nākotni.
.

Neliela atkāpe.

Savulaik t.s. „demokrātijā”, nomainot pašvaldību amatos konkurējošās mafijas („partijas”) ielikteņus, jaunie darboņi vienmēr centās izcelties ar savām (bieži vien stulbām) idejām, sagraujot un iznīcinot daudz ko no līdz šim sasniegtā un normāli strādājošā.

No vadošajiem amatiem tika padzīti „svešinieki” un viņu vietā iecelti „savējie”. Šāda procedūra bija vispārpieņemta parādība, un tai pat bija izdomāts daiļskanīgs nosaukums „reformas”. Tas ir – radīt apstākļus, lai visa vēl atlikušā izlaupīšanu un „demokrātijai” nevajadzīgā iznīcināšanu, vadītu „savējie”.

.

Azillando «Likums» nosaka – lai mainītu jebkuru laika gaitā pārbaudītu un par labu atzītu «Rajona Valdes» noteikumu, kurš tieši vai pakārtoti iespaido rajona iedzīvotāju dzīves apstākļus, nepieciešama vispārēja rajona iedzīvotāju aptauja.
.

Pozitīvs lēmums, par izmaiņu ieviešanu dzīvē, tiek pieņemts tikai tad, ja „par” to nobalsojuši vairāk kā 75% no visiem rajonā pastāvīgi dzīvojošiem pilngadīgajiem iedzīvotājiem. Šādā gadījumā, 48 stundu laikā pēc iedzīvotāju aptaujas beigām, izmaiņas paraksta «Rajona Valdes» vadītājs, tās tiek publicētas rajona avīzē un stājas spēkā nākamās dienas pusnaktī.

.

Rakstīt komentāru