AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

31. Vēlēšanu norise

Publicēts: 16.10.2015

maize.

.

«Rajona Valdes» inspektoru un rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta vēlēšanas notiek vienlaicīgi – katra gada 30. decembrī no pulksten 08:00 līdz 20:00 «Rajona Valdes» telpās.
.

Vecā gada pēdējās divas dienas (30. un 31. decembris), kā arī jaunā gada pirmā diena (1. janvāris) Valstī ir brīvdienas.
.

Piedalīties vēlēšanās ir katra pilsoņa goda pienākums un lojalitātes kritērijs savai Valstij. Katra «Rajona Valde» perfekti nodrošina vēlēšanu procesu (telpas, iekārta, transports, mobilās vēlēšanu komisijas, u.t.t.).
.

Vēlēšanas notiek reālajā laikā ar elektroniskām balsošanas iekārtām, kas savienotas ar Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» datu bāzi. Pilsonis drīkst piedalīties vēlēšanās jebkurā Valsts vēlēšanu iecirknī, bet balsot drīkst tikai par sava rajona kandidātiem.

.

Tā kā kandidātu saraksts savlaicīgi bija publicēts rajona avīzē, vēlētājam mājās bija iespēja pieņemt lēmumu, par kuriem no tiem balsot. Lai paātrinātu vēlēšanu procedūru, vēlētājs kandidātu sarakstu (līdz ar personīgajām piezīmēm) drīkst ņemt sev līdzi uz vēlēšanu iecirkni.
.

Vēlēšanu procedūra.

1. etaps. Vēlētāja identifikācija:

1. vēlētājs ieiet atsevišķā kabīnē, aktivē un ievada vēlēšanu iekārtā savu «Personas Karti»;

2. vēlētājs tiek identificēts Valsts «Iedzīvotāju Reģistrā» un pārbaudīts, vai viņš ir tiesīgs piedalīties vēlēšanās;

3. ja pilsonis tiek pielaists pie vēlēšanām, monitorā izgaismojas viņa rajona kandidātu saraksts sekojošā kārtībā:

a) «Pārstāvju Palātas» rajona deputāta kandidātu saraksts (alfabētiskā kārtībā);

b) «Rajona Valdē» ievēlamo inspektoru amatu saraksts un pretendenti katram konkrētajam amatam (alfabētiskā kārtībā).
.

2. etaps. Vēlēšanu norise:

1. kā pirmo, ar vēlēšanu iekārtas klaviatūras palīdzību, vēlētājs izvēlas sev pieņemamu «Pārstāvju Palātas» rajona deputāta kandidātu un nospiež pogu «Vēlēt»;

2. tālāk, ar vēlēšanu iekārtas klaviatūras palīdzību, vēlētājs no katras nozares inspektoru kandidātu saraksta izvēlas sev pieņemamu personu un nospiež pogu «Vēlēt»;

3. procesa beigās izgaismojas pateicība par piedalīšanos vēlēšanās, tiek atdota vēlētāja «Personas Karte» un izdruka, par kuriem kandidātiem konkrētais vēlētājs ir nobalsojis;

4. Valsts «Iedzīvotāju Reģistrā» tiek fiksēta viņa piedalīšanās vēlēšanās.
.

Pie personām, kas pieteikušās (vai arī noteiktā kārtībā to savlaicīgi paziņojuši viņu piederīgie) kā nespējīgas pašiem ierasties vēlēšanu iecirknī (slimība, invaliditāte u.t.t.) un kurus nav iespējams (vai kādu objektīvu iemeslu dēļ nedrīkst) nogādāt vēlēšanu iecirknī ar pašvaldības transportu, vēlēšanu dienā ierodas vēlēšanu komisija trīs cilvēku sastāvā ar mobilo vēlēšanu aparatūru, kas apgādāta ar autonomo pieslēgumu pie Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» datu bāzes. Pati vēlēšanu procedūra ir tāda pati kā stacionārajos vēlēšanu iecirkņos.
.

Par «Rajona Valdes» konkrētās nozares inspektoru skaitās ievēlēts kandidāts, kurš attiecīgās nozares kandidātu sarakstā ieguvis visvairāk vēlētāju balsu. Rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta amatu iegūst visvairāk vēlētāju balsu ieguvušais, bet viņa palīga amatu ieņem otrais visvairāk vēlētāju balsu ieguvušais kandidāts. Ievēlēto inspektoru un deputātu vārdi tiek paziņoti rajona televīzijā un radio 30. decembrī pulksten 22:00.
.

Paplašināts vēlēšanu rezultātu saraksts (pirmie desmit katrā amatā visvairāk balsu saņēmušie), 31. decembrī tiek publicēts rajona avīzē. Pilns attiecīgā rajona vēlēšanu rezultātu saraksts apskatāms savā «Rajona Valdē» līdz 10. janvārim.

 .

Rakstīt komentāru