AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

30. Vēlēto amatu kandidāti

Publicēts: 16.10.2015

udens.

«Rajona Valdes» inspektoru un «Pārstāvju Palātas» rajona deputāta kandidātu pirmsvēlēšanu kampaņa vai reklāma aizliegta. Valstī neviena persona, iedzīvotāju grupa vai sabiedriskā organizācija nekādā veidā nav tiesīga izvirzīt vēlēšanām inspektoru vai deputātu kandidātus.
.

«Rajona Valdes» inspektoru kandidātiem un «Pārstāvju Palātas» rajona deputāta kandidātiem, jau starpvēlēšanu periodā ar reālu darbu jāiegūst savu potenciālo vēlētāju uzticība. Kandidātam uz «Rajona Valdes» inspektora amatu, vēlēšanu gada 1. decembrī jābūt 25 līdz 55 gadu vecam pilsonim, ar pirmā vai otrā līmeņa apmācību. Rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta kandidātam vēlēšanu gada 1. decembrī jābūt 30 līdz 50 gadu vecam pilsonim, ar otrā līmeņa apmācību.
.

Katram kandidātam jābūt kompetentam nozarē, kurā viņš apņemas strādāt, labi jāpārzina reālā situācija rajonā, jābūt gatavam pašaizliedzīgam darbam sava rajona iedzīvotāju labā. Dokumentu pieņemšana, inspektoru un deputātu kandidātu reģistrācija «Rajona Valdē» sākas 10. decembrī un beidzas 20. decembrī.

.

Pieteikties par kandidātu «Rajona Valdes» inspektora vai «Pārstāvju Palātas» deputāta amatam atļauts tikai pašam pilngadīgam pilsonim, iesniedzot šādus dokumentus:

1. rakstisks pieteikums par gatavību kandidēt vēlēšanās konkrētas nozares «Rajona Valdes» inspektora vai rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta amatam;

2. Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» izdota «Dzīves Vēstures» kopija.

.
Privātā vai ģimenes uzņēmuma īpašniekam (papildus iepriekš minētajam):

1. «Likumā» noteiktā kārtībā apstiprināta «Deklarācija» par savu un savas ģimenes materiālo stāvokli uz 1. decembri;

2. sava uzņēmuma finansiālās darbības, juridisko saistību un „naudas” kustības pārskats «Valsts Bankas» kontā pēdējā gada laikā un stāvoklis uz 1. decembri;

3. «Likumā» noteiktā kārtībā noformēts «Līgums» par uzņēmuma nekavējošu pāreju attiecīgo Valsts institūciju apstiprināta „pilnvarnieka” pārvaldījumā, ja kandidāts tiks ievēlēts. Šādā gadījumā «Līgums» automātiski stājas spēkā pusnaktī no 31. decembra uz 1. janvāri.
.

«Likums» neļauj kandidēt vēlēšanās:

1. ārzemniekiem;

2. nepilsoņiem;

3. pilsoņiem, kas:

a) uz vēlēšanu gada 1. decembri nav ieguvuši „pilngadīgas” personas statusu;

b) šajā Valsts rajonā nepārtraukti dzīvojuši mazāk par pēdējiem trim gadiem;

c) pēdējo triju gadu laikā, kopsummā vairāk par 30 kalendāra dienām (neatkarīgi no iemesla) atradušies ārpus Valsts teritorijas;

d) pēdējo triju gadu laikā pārkāpuši «Likumu» un izcietuši sodu «Darba Iestādē»;

e) «Dzīves vēsturē» saņēmuši „Melno” «NIKO», vai „Sarkano” «ALKO» indeksu;

f) līdz savas kandidatūras pieteikuma dienai nav sagatavojušies nodot „piln-varnieka” pārvaldījumā savu uzņēmumu (gadījumam, ja tiks ievēlēti)..

.
Iesniegtos pieteikumus «Rajona Valdē» izskata visu tās darbinieku kopsapulcē. Līdz 25. decembrim katram pretendentam tiek izsniegta rakstiska «Rajona Valdes» vadītāja un «Pārstāvju Palātas» rajona deputāta parakstīta atbilde par pieņemto lēmumu.
.

Ja pretendenta pieteikums tiek noraidīts, atbildē konkrēti tiek norādīts atteikuma iemesls. «Rajona Valdes» lēmums ir galīgs un tiesā nav pārsūdzams.
.

Vēlēšanām pieņemto pretendentu sarakstu katras nozares «Rajona Valdes» inspektora amatam un rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta amatam, sakārtotus pēc uzvārdiem alfabētiskā kārtībā, 26. decembrī publicē rajona avīzē.
.

Avīzes speciālizlaidumā tiek publicētas visu vēlēšanām pielaisto kandidātu fotogrāfijas, pašrocīgi sarakstīti dzīves un darba gaitu apraksti, uzrādīta pašreizējā dzīves un darbavieta.
.

Par sniegtās informācijas patiesumu, «Likuma» priekšā ir atbildīgs pats kandidāts.

 .

Rakstīt komentāru