AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

maize.

.

«Rajona Valde» un viss tās personāls strādā sešas dienas nedēļā – no pirmdienas līdz sestdienai. Atpūtas diena – svētdiena. Darba sākums pulksten 8:00, darba dienas garums – astoņas stundas.
.

Lai apmeklētāju pieņemšanā nebūtu pārtraukumu, «Rajona Valdes» darbinieku ēdināšana organizēta divās maiņās. Pirmajā maiņā (no 12:00 līdz 12:30) pusdieno «Rajona Valdes» vadītāja vietnieks, inspektori un puse katra „biroja” darbinieku, bet «Rajona Valdes» vadītājs un otrā puse „biroju” darbinieku strādā. Otrajā maiņā (no 12:30 līdz 13:00) pusdieno «Rajona Valdes» vadītājs un viss pārējais personāls, bet pirmās maiņas darbinieki strādā.
.

«Likums» nosaka, ka darbs «Rajona Valdē» visiem tās darbiniekiem ir vienīgā darbavieta. Viņiem kategoriski aizliegts apvienot amatus, strādāt vēl kādā darbavietā vai nodarboties ar uzņēmējdarbību. Vienīgais izņēmums – ārpus sava pamata darba laika viņi var strādāt savā piemājas saimniecībā vai piedalīties ģimenes uzņēmuma darbā. Vadīt ģimenes uzņēmumu viņiem aizliegts.

 

.

«Likums» nosaka, ka ne «Rajona Valdes» vadītājam, ne viņa vietniekam, ne inspektoriem, ne citiem darbiniekiem nedrīkst būt nekādi dienesta transporta līdzekļi (arī velosipēdi). Sava rajona robežās visi «Rajona Valdes» darbinieki pārvietojas kājām, ar saviem velosipēdiem, sabiedrisko transportu vai personīgajām vieglajām automašīnām (teritorijā, kurā atļauta mehānisko transporta līdzekļu kustība). Inspektoru personīgo transporta līdzekļu ekspluatācijas izdevumus ne Valsts, ne «Rajona Valde», neapmaksā.
.

Savu pilnvaru laikā, neviens «Rajona Valdes» darbinieks nekādos dienesta komandējumos, vai privātos braucienos ārpus Azillando teritorijas nedodas.
.

«Rajona Valdes» vadītājam un viņa vietniekam ir kopīgs kabinets. Tāpat katras nozares inspektoram ir savs kabinets, kurā viņš strādā kopā ar sava „biroja” darbiniekiem. Nepieciešamības gadījumā, iedzīvotājiem aktuālu jautājumu operatīvā risināšanā, «Rajona Valdes» darbinieki sadarbojas ar «Valsts Pārvaldes» „Kabinetu” pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuru darbavietas arī atrodas «Rajona Valdes» ēkā.
.

Ja rajona iedzīvotājam, kāda jautājuma kārtošanai, nepieciešama konsultācija vai saskaņošana kādā no «Valsts Pārvaldes» „Kabinetiem”, viņš sava «Rajona Valdē» vēršas pie attiecīgā „Kabineta” pilnvarotā pārstāvja, kurš šo jautājumu nokārto uz vietas. Nepieciešamības gadījumā pārstāvis sazinās ar sava „Kabineta” vadību «Valsts Pārvaldē» un jautājumu precizē. Galvaspilsētā «Valsts Pārvaldes» „Kabinetos” iedzīvotājus nepieņem un viņi, apejot savu «Rajona Valdi», nekādus jautājumus nokārtot nevar.
.

«Likumā» noteiktajā un Azillando vispārpieņemtā kārtībā, saskaņā ar «Rajona Valdes» vadītāja apstiprinātu slīdošo grafiku, reizi gadā visi «Rajona Valdes» darbinieki dodas 30 kalendāra dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgā Valsts apmaksātā obligātā profilaktiskā veselības pārbaudes atvaļinājumā.
.

Inspektora prombūtnes laikā, viņa pienākumus cits («Rajona Valdes» vadītāja nozīmēts) viņa „biroja” darbinieks. Atvaļinājuma laikā inspektoram ir tiesības ierasties uz jebkuru «Rajona Valdes» sēdi (nesaņemot samaksu vai atvaļinājuma pagarinājumu) un piedalīties viņa atbildības zonā ietilpstošo jautājumu izlemšanā, kurā viņa viedoklis ir noteicošais.
.

«Rajona Valdes» vadītāja, viņa vietnieka vai inspektoru neierašanos darbā (vienīgais attaisnojums – slimība, ko konstatē rajona Galvenais ārsts), kvalificē kā neattaisnotu darba kavējumu. Par pirmo neattaisnoto darba kavējumu vainīgajam automātiski samazina mēneša darba algu par 0,5 Kvanto, bet otrajā reizē par 1,0 Kvanto. Pēc trešā neattaisnotā darba kavējuma vainīgo atbrīvo no darba, neizmaksājot izstāšanās pabalstu. Atlaistā inspektora vietā automātiski stājas nākošais, attiecīgās nozares inspektoru kandidātu sarakstā visvairāk balsu ieguvušais.
.

Visu vēlēto «Rajona Valdes» darbinieku pilnvaru laiks ir viens gads. Pēc šī perioda veic atkārtotu viņu un viņu ģimeņu materiālā stāvokļa deklarēšanu, salīdzināšanu un rezultātu apstiprināšanu. Tikai pēc tam viņiem izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā un viņi var atgriezties savās iepriekšējās darbavietās, vai atkal pārņemt savu, uz laiku pilnvarnieku pārvaldījumā nodoto, uzņēmumu vadību.
.

Ne «Rajona Valdes» vadītājam, ne inspektoriem, ne jebkuriem citiem darbiniekiem nav imunitātes pret «Likuma» pārkāpumiem. Viņi, tāpat kā jebkuri citi Valsts iedzīvotāji ir pilnībā atbildīgi «Likuma» priekšā.

.

Rakstīt komentāru