AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

28. «Rajona Valdes» struktūra

Publicēts: 16.10.2015

udens.
.
Katrā Valsts rajonā, atkarībā no tā ģeogrāfiskā stāvokļa, iedzīvotāju skaita, rūpniecisko objektu klātbūtnes, lauksaimnieciskās ražošanas iespējām un citiem specifiskiem faktoriem, inspektoru skaits un viņu kontrolētās nozares, var būt atšķirīgas.
.

«Likumā» noteikts, ka katrā Valsts «Rajona Valdē» (tajā skaitā Galvaspilsētas visos četros rajonos un pilsētās, kurās pastāvīgo iedzīvotāju skaitam pārsniedzot piecdesmit tūkstošus, ir Valsts rajona statuss), jābūt sekojošām struktūrvienībām un štata darbiniekiem:

1. «Rajona Valdes» vadītājs un viņa vietnieks;

2. «Veselības aizsardzības iestāžu» inspektors;

3. «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektors;

4. «Mācību iestāžu» inspektors;

.

5. «Dzīvokļu un komunālās saimniecības» inspektors;

6. «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektors;

7. «Rūpniecības un lauksaimniecības» inspektors;

8. «Zemes dienesta un celtniecības» inspektors;

9. «Tirdzniecības iestāžu» inspektors;

10. «Ceļu un sabiedriskā transporta» inspektors;

11. «Finanšu dienesta» inspektors;

12. «Kultūras un sporta» inspektors;

13. «Sabiedrisko darbu, vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors.
.

Katras nozares inspektora pakļautībā ir „birojs” – neliela attiecīgās nozares speciālistu grupa, kas pamatā ir no attiecīgā inspektora vēlēšanu kandidātu saraksta.
.

Darbinieku skaitu katra inspektora „birojā”, atbilstoši attiecīgā rajona ģeogrāfiskajam stāvoklim, iedzīvotāju skaitam, rūpniecisko objektu klātbūtnei, lauksaimnieciskās ražošanas iespējām un citiem specifiskiem faktoriem, apstiprina «Rajona Valdes» vadītājs.
.

Katram inspektoram, sava rajona robežās, var būt noteikts skaits, oficiāli noformētu ārštata palīgu, kas šo darbu veic sabiedriskā kārtā un atalgojumu «Rajona Valdē» nesaņem.
.

«Rajona Valdes» inspektoru, kā arī viņu „biroju” darbinieku amata pienākumi, tiesības un atbildība ir stingri reglamentēti un viņu darbību «Likuma» ietvaros kontrolē «Valsts Pārvaldes» auditori.

.

Rakstīt komentāru