AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

27. Valsts rajona izpildvara

Publicēts: 16.10.2015

maize.

.
Katra Valsts rajona „Administratīvajā centrā” atrodas «Rajona Valde». Tā ir konkrētā Valsts rajona pašpārvaldes struktūrvienība, kas nodrošina rajona teritorijas un tās infrastruktūras apsaimniekošanas funkcijas.
.

«Rajona Valdes» darbinieki risina iedzīvotāju sociālās un sadzīves problēmas, sniedz atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Tā veicina rūpniecisko un lauksaimniecisko ražošanu, atbalsta ģimenes saimniecību un individuālo uzņēmumu darbību, kontrolē algotā darbaspēka izmantošanu. «Rajona Valde» organizē rajona un atbalsta Valsts mēroga mākslas, kultūras un sporta pasākumus savā rajonā.
.

«Rajona Valdē», strādā visu rajonam nepieciešamo saimniecības nozaru speciālisti (inspektori), kurus rajona pilngadīgie pilsoņi ievēl uz vienu gadu. Nākamo reizi kandidēt vēlēšanās viņiem atļauts tikai pēc 2 gadiem – izlaižot nākamo vēlēšanu reizi.

.

Darbs «Rajona Valdē» ir goda pilns un atbildīgs uzdevums, kas pašiem darbiniekiem nedod nekādas privilēģijas vai personīgo labumu. Viņu darba apmaksa bieži vien ir zemāka par iepriekšējo atalgojumu vai ienākumiem no personīgās saimniecības vai ģimenes uzņēmuma.
.

«Likums» nosaka konstantu «Rajona Valdes» darbinieku apmaksas sistēmu (jebkādas piemaksas, prēmijas, pabalsti, utt. aizliegti):
.

a) vadītājam un viņa vietniekam – 2,5 Kvanto mēnesī;

b) inspektoriem – 2,3 Kvanto mēnesī;

c) „biroju” darbiniekiem – 2,0 Kvanto mēnesī.
.

«Rajona Valde» aktīvi realizē savas «Likumā» noteiktās likumdošanas iniciatīvas tiesības. Visi priekšlikumi «Likuma» pantu precizēšanā vai papildināšanā tiek iesniegti rajona «Pārstāvju Palātas» deputātam, un 10 kalendāra dienu laikā no viņa tiek saņemta oficiāla, Valsts Prezidenta parakstīta, atbilde.
.

«Rajona Valde» iekasē no iedzīvotājiem «Likumā» noteiktos nodokļus un ieskaita tos Valsts budžetā, kā arī plāno un saimnieciski izmanto savam rajonam atvēlēto Valsts budžeta daļu.
.

Jebkurš vēlētais «Rajona Valdes» darbinieks ir pilnībā atbildīgs savu vēlētāju priekšā. Vēlētāju uzticību zaudējušo darbinieku atbrīvo no darba, ja rakstiskās prasības par viņa atlaišanu pārsniedz 50%, no vēlēšanās par viņu nodoto balsu skaita.
.

Atlaistā darbinieka vietā automātiski nāk nākošais, attiecīgās specialitātes inspektoru kandidātu sarakstā visvairāk balsu ieguvušais.
.

«Rajona Valdes» vadītājs vai viņa vietnieks var tikt atsaukti, ja «Valsts Pārvaldes» «Pašpārvaldes» „Kabineta” pilnvarotajam pārstāvim iesniegtas rakstiskas prasības, kuru skaits pārsniedz 75%, no vēlēšanās par kādu no viņiem nodoto balsu skaita.
.

Uz vakanto vietu, no inspektoru vidus, tiek organizēta jauna izloze.

.

Rakstīt komentāru