AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

25. Apkārtējās vides aizsardzība

Publicēts: 16.10.2015

maize.

.
«Likums» nosaka, ka Azillando pienākums ir nodrošināt visiem iedzīvotājiem veselīgus dzīves apstākļus, veltot maksimālas rūpes dabas aizsardzībai, apkārtējās vides sakopšanai un apzaļumošanai. Tādēļ Valsts atbalsta un aktīvi stimulē šādus pasākumus:
.

1. veicina pastāvīgo iedzīvotāju skaita samazināšanu pilsētās (Valsts izīrē zemi un piešķir bezprocentu kredītus ģimenes māju celtniecībai ārpus apdzīvotajām vietām);

2. maksimāli ierobežo mehānisko transporta līdzekļu kustību gan Galvaspilsētā, gan Valsts „Rajonu centros” (izņemot sabiedrisko transportu).

.
Laika gaitā pastāvīgo iedzīvotāju skaits Azillando pilsētās nostabilizējies robežās līdz 20 tūkstošiem un tās galvenokārt kalpo kā ražošanas objektu atrašanās vietas un tranzīta punkti. Arī šajās pilsētās nospiedošais vairākums uzņēmumu un iestāžu darbinieku dzīvo savās privātmājās ārpus pilsētas.
.

Valstī katram zemes pleķītim, katrai upei, ezeram vai dīķim, katrai ēkai un būvei, katram priekšmetam (neatkarīgi no tā atrašanās vietas, izmēriem, vērtības, pielietojuma vai jebkurām citām īpašībām), jebkuram transporta līdzeklim, katram mājdzīvniekam, kā arī jebkuram citam materiālam objektam, ir «Likuma» priekšā atbildīgs saimnieks – privātpersona, kooperatīvs, «Rajona Valde» vai «Valsts Pārvalde».

.

Rakstīt komentāru