AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

23. Valsts Galvaspilsēta

Publicēts: 16.10.2015

maize.

 

Šobrīd Azillando Galvaspilsētā (tieši tā arī sauc Valsts galveno pilsētu) ir 137 872 pastāvīgie iedzīvotāji. Papildus tam – uz darbu, mācībām, medicīnisko iestāžu, kultūras un izklaides pasākumu apmeklēšanu, u.t.t., šeit ik dienas ierodas ap 4,8 tūkstošiem cilvēku.
.

Galvaspilsētā atrodas šādas Valsts nozīmes institūcijas:

1. «Valsts Pārvalde» un tās „Kabineti”;

2. «Valsts Kanceleja» ar Valsts Prezidenta rezidenci;

3. Valsts «Informācijas Centrs» (TV centrs, radio stacija, tipogrāfija);

4. otrā līmeņa mācību iestāžu komplekss.

Ar studentu pilsētiņu, kurā nodrošināts viss normālai dzīvei nepieciešamais – sākot ar kopmītnēm un ēdnīcām līdz sadzīves pakalpojumu iestādēm.

.

5. otrā līmeņa veselības aizsardzības iestāžu komplekss;

6. Valsts stratēģiskie ražošanas objekti;

7. Valsts mēroga kultūras, mākslas un sporta kompleksi;

8. Valsts mēroga transporta un komunikāciju mezgli.
.

Galvaspilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties, jo:

1. tajā ir ļoti ierobežota mehānisko transporta līdzekļu kustība;

2. jārēķinās ar relatīvi lieliem attālumiem starp dažādiem objektiem;

3. Galvaspilsētā ir augstāka dzīves dārdzība kā vidēji Valstī, jo mehānisko transporta līdzekļu kustības ierobežojumi ievērojami apgrūtina pārtikas produktu un citu pirmās nepieciešamības preču piegādi tirdzniecības vietām.

Paskaidrojums.

Par pilsētas vai apdzīvotas vietas „pastāvīgajiem iedzīvotājiem” tiek uzskatītas «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētas personas, kurām tur ir viņu reālā dzīvesvieta.

Jebkuri iebraucēji, kas pilsētā vai apdzīvotajā vietā ieradušies uz noteiktu laiku, šajā skaitā neietilpst.

  .

Rakstīt komentāru