AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

udens.

Azillando teritorija pēc platības, iedzīvotāju skaita, zemes reljefa un dabīgo ūdensšķirtņu izvietojuma sadalīta rajonos tā, lai līdz visattālākajam jebkura rajona robežas punktam no tā „Administratīvā centra” nebūtu vairāk par 10 kilometriem. Valsts pilsētām, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 50 tūkstošus, ir Valsts rajona statuss.
.

Katrā Valsts rajonā, tā ģeogrāfiskajā centra tuvumā, izbūvēts rajona „Administratīvais centrs”, kurā atrodas šādi rajona mēroga objekti un struktūrvienības:

1. «Rajona Valde» ar «Pārstāvju Palātas» rajona deputāta un viņa vietnieka darbavietu un «Valsts Pārvaldes» Kabinetu pilnvaroto pārstāvju darbavietām.

2. «Sardzes» dienesta rajona nodaļa ar Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» filiāli;

3. «Valsts Bankas» rajona nodaļa;

4. «Valsts Pasta» rajona nodaļa;

5. rajona ugunsdzēsēju un glābšanas dienests;

.

6. rajona 1. līmeņa ārstniecības iestādes un ātrās palīdzības dienests;

7. rajona 1. līmeņa mācību iestādes ar visu nepieciešamo infrastruktūru;

8. rajona „Centrālais Tirgus”;

9. rajona „Valsts universālveikals” (preču tirdzniecība par gada laikā nemainīgām Valsts noteiktajām cenām);

10. mehānisko transporta līdzekļu «Remonta un tehnisko apkopju» centrs;

11. pansionāts rajona pensionāriem un darba nespējīgiem iedzīvotājiem (zaļajā zonā);

12. rajona „Informācijas centrs” (rajona tipogrāfija, radio un TV stacija);

13. daudzfunkciju zāles rajona mēroga kultūras un atpūtas pasākumiem;

14. bērnu spēļu un atrakciju komplekss.
.

Galvaspilsēta nosacīti sadalīta četros rajonos:

1. rūpniecības un transporta komunikāciju rajons;

2. tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu rajons;

3. dzīvojamā sektora un ārstniecības iestāžu rajons;

4. mācību iestāžu, mākslas, kultūras, sporta, izklaižu un atpūtas rajons.
.

Galvaspilsētā atrodas šādi Valsts mēroga objekti un struktūrvienības:

1. «Valsts Pārvalde» un «Valsts Kanceleja»;

2. «Valsts Banka» un Valsts «Centrālais Pasts»

3. otrā līmeņa mācību iestādes (ar „studentu pilsētiņu”);

4. otrā līmeņa ārstniecības un rehabilitācijas iestādes;

5. Valsts «Sardzes» dienesta struktūrvienību centrālā bāze;

6. Valsts «Informācijas Centrs» (Valsts televīzija, Valsts radio un Valsts tipogrāfija).

 .

Rakstīt komentāru