AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

22. Valsts enerģētiskā neatkarība

Publicēts: 16.10.2015

udens.

.
Visa Azillando ekonomika, infrastruktūras objektu un iedzīvotāju energoapgāde balstīta uz diviem dabīgiem, praktiski neizsmeļamiem, apkārtējai videi draudzīgiem, dzīvajai dabai un cilvēkiem absolūti nekaitīgiem enerģijas avotiem:
.

1. „aktivēto ūdeni”, kuru izmanto kā degvielu;

2. „nulles lauka” (torsionu) portatīvos elektroenerģijas ģeneratorus.

Šādus un citu darbības principu ārkārtīgi lētas un praktiski neizsīkstošas enerģijas avotus, kā arī to praktiskās izmantošanas iespējas un metodikas, izcili Zemes zinātnieki atklāja jau 19. – 20. gadsimtā.

Bet starptautiskās naftas un gāzes korporācijas, sava monopolstāvokļa un peļņas saglabāšanas nolūkā, šo informāciju pārpirka, nozaga vai citādi piesavinājās, noslēpjot to no sabiedrības. Vairums šo atklājumu autoru tika nogalināti (cieta dažādos „nelaimes gadījumos”).

.

Azillando vispirms sāka izmantot pirmo enerģijas avotu – „aktivēto ūdeni”. Tā bija ekoloģiski tīra degviela iekšdedzes dzinējiem, apkures katliem, kā arī rūpniecības un lauksaimniecības iekārtām ar autonomo iekšdedzes dzinēju piedziņu. Valsts pastāvēšanas pirmajās desmitgadēs šādus iekšdedzes dzinējus, sava nelielā gabarīta un masas dēļ, izmantoja arī pirmajos Valstī ražotajos mehāniskajos transporta līdzekļos.
.

Nedaudz vēlāk apguva un visās sfērās sāka plaši lietot otro enerģijas avotu – tā saucamo „nulles lauka” (jeb „torsionu”) enerģiju, kas izrādījās jebkurā vietā pieejams, neizsīkstošs un apkārtējai videi absolūti nekaitīgs elektroenerģijas ieguves avots.
.

Šodien Valstī praktiski visi transporta līdzekļi apgādāti ar autonomiem „nulles lauka” elektrodzinējiem. Ražošanas uzņēmumu energoapgāde, tehnoloģisko un dzīvojamo telpu apgaismošana, apsildīšana un iedzīvotāju ikdienas vajadzības arī tiek nodrošinātas ar autonomiem šīs enerģijas avotiem. Visas stacionārās vai pārvietojamās elektroierīces un sadzīves tehnika neatkarīgi no to patērētās jaudas, ir apgādātas ar iebūvētiem miniatūriem šīs neizsīkstošas enerģijas avotiem. Arī «Sardzes» dienesta bruņojums un Azillando enerģētiskais vairogs – «Aktīvā Sfēra» izmanto „nulles lauka” enerģiju.

.

Rakstīt komentāru