AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

21. Operācijas ar Valsts naudu

Publicēts: 16.10.2015

maize.

.

Katra Valsts rajona „Administratīvajā centrā” atrodas «Valsts Bankas» nodaļa, kurā katrai «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētai pilngadīgai personai bez maksas izsniedz:
.

1. pilngadīgās personas «Bankas Karti», kas Azillando kalpo visu veidu norēķiniem (darba algas ieskaitīšanai, pirkumiem, iedzīvotāju savstarpējiem naudas pārskaitījumiem, u.t.t.).

Katra pilngadīgās personas «Bankas Karte» ir personalizēta – to var aktivēt tikai sava „saimnieka” rokās. Ja «Bankas karti» mēģinās lietot cita persona, tā nosūtīs trauksmes signālu gan tuvākajai «Sardzes» nodaļai, gan «Valsts Bankai».

.
2. personīgo portatīvo (kabatas formāta) «Bankas Karšu» nolasīšanas ierīci.

Arī tā ir personalizēta un to var aktivēt tikai sava „saimnieka” rokās. Ja nolasīšanas ierīci mēģinās izmantot cita persona, tā nosūtīs trauksmes signālu gan tuvākai «Sardzes» nodaļai, gan «Valsts Bankai».

.

Nolasīšanas ierīce ar speciālo divpusējo sakaru sistēmu saistīta ar «Valsts Banku». Speciālais sakaru tīkls ir absolūti drošs un pilnībā nosedz visu Azillando teritoriju.
.

Pircējs maksājumu veic aktivējot savu «Bankas Karti» («Likumā» noteiktajos gadījumos arī «Personas Karti») un ievietojot to(tās) pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja «Bankas karšu» nolasīšanas ierīcē. Pircēja «Bankas Kartes» aktīvā lodziņa indikatorā redzama viņa bankas kontā esošā naudas summa. Pēc tam maksātājs, ar nolasīšanas ierīces taustiņu palīdzību, ievada pārskaitāmo naudas summu. «Bankas Kartes» aktīvā lodziņa indikatorā izgaismojas pircēja bankas kontā atlikusī summa.
.

Pēc vecāku rakstiska iesnieguma, pusaudžiem (no 10 līdz 16 gadu vecumam), sīko pirkumu veikšanai, «Valsts Bankas» nodaļā var tikt izsniegta pusaudža «Bankas Karte», bet nepilngadīgajiem (no 16 gadu vecuma līdz „pilngadības” statusa iegūšanai) – nepilngadīgās personas «Bankas Karte», kā arī šo «Bankas Karšu» nolasīšanas ierīces. Darbības princips un aizsardzība šīm «Bankās Kartēm» un nolasīšanas ierīcēm ir analoģisks pieaugušo «Bankas Kartēm» un to nolasīšanas ierīcēm.
.

Reizi mēnesī, personīgi ierodoties «Valsts Bankas» nodaļā, pusaudža vai nepilngadīgās personas vecāki (aizbildņi) no sava konta var ieskaitīt pusaudža «Bankas Kartē» summu līdz 0,1 Kvanto, bet nepilngadīgās personas «Bankas Kartē» – līdz 0,2 Kvanto.
.

Nekādi savstarpēji naudas pārskaitījumi starp pilngadīgo personu, nepilngadīgo personu un pusaudžu «Bankas kartēm» nav iespējami. Ar pusaudžu «Bankas Karti» un nepilngadīgās per-sonas «Bankas Karti» nevar iegādāties narkotiskās indes un apmeklēt intīmpakalpojumu iestādes.
.

Atskaiti par pusaudža vai nepilngadīgā «Bankas Kartes» izmantošanu iepriekšējā kalendāra mēnesī, viņu vecāki (aizbildņi), jebkurā laikā var saņemt «Valsts Bankas» rajona nodaļā.
.

Par naudas pārskaitīšanas vai saņemšanas operāciju veikšanu ar jebkura veida «Bankas kartēm» «Valsts Banka» neietur nekādas nodevas.
.

Lai pilngadīga persona varētu veikt norēķinus, kas lielāki par 1,0 Kvanto, iegādāties narkotiskās indes, vai apmeklētu intīmpakalpojumu iestādes, pakalpojuma sniedzēja nolasīšanas ierīcē vienlaicīgi jāievieto gan sava «Bankas Karte», gan «Personas Karte».
.

Ar «Likumu» noteikts, ka, izņemot «Valsts Banku» un tās nodaļas, Azillando aizliegta jebkuru ārvalstu banku, to filiāļu, kā arī jebkāda cita nosaukuma, veida un nozīmes finansiālo struktūru darbība. Tāpat Valstī aizliegta jebkuras ārvalstu valūtas aprite un glabāšana. Azillando nepastāv graujošais „demokrātiskās” sistēmas ekonomikas modelis un principā nevar būt tāda jēdziena, kā: „Valstij nav naudas”.

Zināšanai.

«Valsts Banka» sadarbībā ar «Iedzīvotāju Reģistru» nepārtraukti kontrolē, lai Valstī nebūtu neviena iedzīvotāja bez iztikas līdzekļiem – kuriem «Bankas Kartē» ik mēnesi netiek ieskaitīta vismaz 1,0 Kvanto liela summa.

Atklājot šādu personu, par to nekavējoties tiek ziņots attiecīgā rajona «Nodarbinātības, uzņēmējdarbības» inspektoram. Inspektors personīgi pārbauda šo personu viņa dzīvesvietā un noskaidro iemeslus, kādēļ šim Valsts iedzīvotājam pagājušajā mēnesī nav bijuši reāli ienākumi. Nepieciešamības gadījumā šai personai tiek piedāvāts darbs, vai cita veida palīdzība.

  .

Rakstīt komentāru